Universalismi valeõpetus

Universalism on usk, et kõik inimesed lähevad lõpuks taevasse. Universalistid usuvad, et armastav Jumal ei lubaks oma lastel põrgus igavesti kannatada. Nad on eksinud; need, kes põrgusse lähevad, ei ole Jumala lapsed. Ainult need, kes on meelt parandanud ja Jeesuse oma Issanda ja Päästjana vastu võtnud, on Tema lapsed. Kõik inimesed on Jumala looming, kuid mitte kõik inimesed pole Tema lapsed. Tegelikult on palju piiblisalme, mis lükkavad selle vale veendumuse ümber.

Johannese 7:33 kõneles Jeesus variseridega ja ütles: „Ma ei ole kaua teie juures ja Ma lähen Tema juurde, kes mind on läkitanud; te otsite Mind ja te ei leia Mind; ja kus Mina olen, sinna teie tulla ei saa.” Jeesus ütles just variseridele, et nad ei saa taevasse minna, sest nad on kuradi lapsed (Johannese 8:44). Jeesus ütles neile ka Johannese 8:21: „Mina lähen ära ja te otsite Mind ja te surete oma pattudesse. Kuhu Mina lähen, sinna ei saa teie tulla.”

Universalist usub, et kõik lähevad taevasse, aga kui see oleks tõsi, siis milleks rist? Milleks uskuda, et Jeesus suri meie eest ristil, kui kõik religioonid viivad meid taevasse? Milleks siis õpetab Piibel meid oma patte kahetsema ja kogu südamest Jeesusesse Kristusesse uskuma ja uskuma, et Jumal äratas Ta surnuist? Miks kästakse kristlastel minna evangeeliumi kuulutama?

Sul on valida: uskuda universalisti… või uskuda apostlite, Piibli autorite sõnu ja mis kõige tähtsam, Jeesuse sõnu.

Jeesus ütles Johannese 6:40: “See on Tema tahe, kes Mind on saatnud, et igaühel, kes näeb Poega ja usub Temasse, oleks igavene elu.” Ainult Jeesus Kristus maksis meie pattude eest ja ütles meile, et me peame meelt parandama. Peame uskuma, nagu ütleb Roomlastele 10:9-10, et “Kui sa oma suuga tunnistad Issandat Jeesust ja usud oma südames, et Jumal on Tema surnuist üles äratanud, siis sind päästetakse.”

Taevasse pääsevad ainult need, kes usuvad Issandasse Jeesusesse Kristusesse.

See on väga selge: kui sa ei usu seda, mida Jeesus ütles, siis sa ei saa taevasse. Universalism on ketserlus ja õpetab valeevangeeliumi.

Galaatlastele 1:8 öeldakse: “Kuid isegi kui meie või ingel taevast hakkaks teile kuulutama evangeeliumi, mis erineb sellest, mida oleme teile kuulutanud, siis olgu see neetud!” (RNP).

Kas sa lugesid seda selgelt?

Need, kes õpetavad universalismi, on neetud. Enne selle vale deemonliku doktriini õpetamist või selle järgimist oleks mõistlik kaks korda järele mõelda.

autor Bill Wiese / charismamag.com / outpouring.ru

Allikas: https://ieshua.org/lozhnaya-doktrina-universalizma.htm