Usalda Jumalat

Jagage armastust

Iga planeedil Maa sündinut, oma eluteed läbivat inimest ootavad ees katsumused ja kannatused!

Ja igaühel on individuaalsed katsumused ja isiklikud kannatused! Ja kõigile tundub, et just nende katsumused on kõige raskemad,keerulisemad ja nii see on. Lõppude lõpuks tunned oma valu ja kannatad selle pärast, mis sind ründab ja sa ei saa tunda teise valu.

Sa võid ja pead teisele kaasa tundma ja kaasa kannatama, aga sa ei saa tunda tema valu, kuid öelda, et mul on raskem ja valusam, kui sul sa ei tohiks. Sa ei ole tema kehas ja sa ei tea, kui palju tema hing kannatab. Milline mälestus teda piinab. Sa pead teisele kaasa tundma ja toetama mitte oma emotsioonidega, vaid Jumala Sõnaga.

Issanda Sõnas peitub võimas, tervendav ja lohutav jõud! Oma Sõnaga lõi Kõigevägevam kõik, mida me näeme ja mis on meie silmade eest varjatud! Ja oma Sõnas kirjutas Looja meile kõigile, kes me Temasse usume, võidu ja tervendamise sõnad!

Ära looda inimestele ja nende abile, usalda Jumalat ja Tema Sõna. Kuid selleks pead Teda tundma. Selleks, et Teda tunda, tuleb lugeda Tema Sõna ja teha seda, mida Ta seal kirjutas. Ja siis sinu elu muutub, saad jõudu ületada kõik raskused ja kõik katsumused.

Pole vaja inimesi vaadata ja end teistega võrrelda, inimestelt abi paluda ja siis nende peale solvuda, kui nad sind aidata ei saa. Otsi lähedust Jumala ja Tema Sõnaga!

“Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand.” (Jeremija 17:5,7)

Jumala Sõna ütleb meile selgelt, et me peame usaldama Jumalat ja lootma alati Temale ja Tema Sõnale ning siis tuleb kindlasti abi!

Kuningas Taavet jättis meile eeskuju! „Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!” (Tehillim (Psalmid) 130:7).

Ära karda ja ära võrdle oma valu teiste valudega, see ei aita, vaid usalda Issandat ja täna Jumalat lakkamatult kõige eest, see aitab sind ja sa võidad!
Peame Jumalat tänama kõige eest, nii hea kui kurja eest! See kõik on meile hea!

“Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja?” (Iiob 2:10).

Jumal teab kõike ja Ta teab, mis on meile hea ja Ta pöörab kõik meie heaks! Ja meie ülesanne on alati Jumalat tänada ja kõige eest!

Kuningas Saalomoni õpetussõnad ütlevad meile: “Looda Jumala peale kogu oma südamest ja ära toetu oma mõistusele” (Mišlei 3:5).

Ja kuningas Taavet ütleb meile veelkord: “Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!” (Tehilim 16)

Ära heida meelt, kallis ja ära häbene, looda Jumalale ja Tema Sõnale, Ta ei jäta sind, Ta aitab ja päästab! Muidugi kasutab Ta inimesi ja olukordi meie kõigi abistamiseks, kuid me ei looda inimestele, vaid me kõik usaldame Issandat ja Tema jõudu ja väge! Ta ei jäta meid maha, Ta tuleb juba aitama meid kõiki isiklikult ja individuaalselt!

“Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. ” Psalmid 121:2

Rahu kõigile ja rõõm Issandas!
Baruch Hashem!

Ella Armand.