Usaldus

Laeva kapten võttis oma 6-aastase tütre merereisile kaasa.

Merel tõusis suur torm ning anti käsklus, et kõik reisijad läheksid päästepaatidesse.

Teenijanna läks kajutisse kapteni tütart üles äratama.

«Ruttu!» ütles ta väikesele tüdrukule, «Tule ruttu! Laev läheb kohe põhja!»
Tüdruk küsis: «Kus mu isa on?»
«Kapten on tüüri juures.»
«Siis võin ma edasi magada,» ütles tüdruk rahulikult. «Mu isa ei lase laeval põhja minna, kui ta laps on pardal.»

Usaldagem meiegi sama siiralt oma taevast Kaptenit.

Kasutatud Erik Parkeri materjale.