Usk meeldib Jumalale!

Jagage armastust

„Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga 
neile, kes teda otsivad.” Heebrealastele 11:6

Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!” Markuse 11:22-24

Kui oluline on meile, usklikele, mitte kahelda ega kõhelda, vaid kindlalt uskuda Jumalasse ning tänada Teda abi ja vastuste eest! Jeesus Kristus ise õpetas meile, et kõik on võimalik sellele, kes usub Jumalasse ja usaldab Jumalat!

Ärge kartke palvetada ja paluda Issandalt kõike, mida vajate ja ärge kahelge selle üle, kas Jumal vastab või mitte! Hakake Jumalat tänama ja olge selles pidev ja stabiilne! Uurige Pühakirja ja kasvatage oma sisemist inimest kuulekuses Jumala Sõnale!

Olge julged ja kindlad Jumala usus!

Shalom teile ja teie majale!
Baruch Hashem!

Ella Armand.