“Usk, mis tegutseb armastuse kaudu”

Jagage armastust

Enne, kui me uurimistööga jätkame, tahaksin vaadelda mõningaid tõdesid armastuse teema kohta. Pean seda vajalikuks, sest usuteod on teod, mille peamine motiiv on armastus. See on Uue Testamendi õpetus. Galaatlastele 5: 6 räägib sellest tõest:

Galaatlastele 5: 6: “Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.”

Kõik on siin öeldud ühe fraasina. On usku, on armastust ja tegusid! Sellest loendist ei saa midagi välistada. Teod ilma usuta on mõttetud, nagu ka ilma armastuseta teod. 1. Korintlastele 13: 1–3 ütleb Paulus:

“Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk nii, et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.. “

Järgnevalt hakkab ta armastuse tegusid üksikasjalikult selgitama:

1.Korintlastele 13: 4–8, 13:
„Armastus kannatab kaua, on halastav, armastus ei kadesta, armastus ei ole ennasttäis, ta pole uhke, ei raevu, ei otsi oma, ei ärritu, ei mõtle kurjusele, ei rõõmusta ülekohtu üle, vaid rõõmustab tões; Katab kõik, usub kõike, loodab kõike, talub kõike. Armastus ei lakka, kuigi ennustused lakkavad, keeled lakkavad ja teadmised kaotatakse … Ja nüüd jäävad need kolm püsima: usk, lootus, armastus; aga armastus on neist suurim. “

Armastus pole passiivne.

Tegudest, mille peamine motivatsioon pole olnud armastus, pole mingit kasu. Kuid tegudeta armastust ei saa nimetada tõeliseks armastuseks.

Johannes ütleb meile: 1. Johannese 3: 16–18:
„Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!”

Armastus on tõeline armastus, kui sellest saab tegevus, kui see avaldub meie tegudes ja sõnades.

Seega käivad usk, teod ja armastus käsikäes. Nad ei saa üksteisest eraldi eksisteerida. Jaakobus ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud (Jaakobuse 2:17), nagu pole ka tegudest ilma armastuseta kasu, nagu Paulus meile ütleb. Johannes jätkab, väites, et armastus ilma tegudeta pole tõeline armastus. Millist usku võib nimetada tõeliseks usuks? Usk, mis sisaldab kõike, mida eespool mainiti. Pühakiri selgitab, et see on “usk, mis töötab armastuse kaudu”.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E.htm

http://www.bibletruths.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E.htm http://www.bibletruths.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E.htm