Uude aastasse uue vaatega!

Aasta lahkus ja sulges lehe ja shofar äratas meie südame!
Uus aasta algab ja see sõltub meist, mis meid sel aastal ootab!
Avades oma südame Jumalale ja jäädes palvesse, ootame jätkuvalt lootuse ja usuga! Ja kõige tähtsam on olla alati Jumala eest tänulik kõige eest! Tänu peaks olema lakkamatu!

Oma sõnadega muudame oma tulevikku, ehitame endale hea ja võiduka tee!

“Rõõmustage alati. Palvetage pidevalt. Tänage kõige eest: see on Jumala tahe teie suhtes Kristuses Jeesuses. Ärge kustutage Vaimu. Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest! Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!. ” 1. Tes 5: 16-19, 21-23

Kõigile magusat, head ja rõõmsat aastat! Shana tova!

Ella Armand.