Uuringu kohaselt usaldab 70% ukrainlastest täielikult kirikut

Usalduse tase kiriku vastu pole 2020. aastaga võrreldes muutunud. Ka sel aastal usaldab 70% ukrainlastest kirikut. Razumkovi keskuse sotsioloogiateenistuse läbiviidud uuringu andmeid, vahendab Christian Megaportal inVictory viitega Ukraina usuteabeteenistusele.

Suur usaldus kiriku vastu on läänepiirkonnas (86%), keskregioonis usaldab kirikut 72%, lõunas 62%.

Vaid idaregioonis ei erine usklike ja mitteusklike osakaalud oluliselt (vastavalt 48% ja 51%).

Samuti on täiemahulise sõja puhkemisega oluliselt tõusnud usalduse tase humanitaar- ja heategevusorganisatsioonide vastu. Kui 2020. aastal usaldas neid 50% kodanikest, siis nüüd 78%.

Samal ajal usaldavad Ukraina  sotsiaalasutustest relvajõude kõige rohkem – 96% usaldab neid täielikult või teatud määral.

Samuti usaldavad ukrainlased:

humanitaar- ja heategevusorganisatsioone (78%),
ülikoole (62%),
naisorganisatsioone (59,5%),
valitsusasutusi(55%),
politseid (55%),
keskkonnaorganisatsioone (54%).
Suhtumine riigi valitsusse on vastuoluline (usaldab 51,5%, kuid umbes sama palju – 48% umbusaldab), sama kehtib ka televisiooni (vastavalt 51% ja 49%) ja ajakirjanduse (vastavalt 49% ja 50%) kohta.

Üle 80% läänepoolsete piirkondade elanikest valib Euroopa sotsiaalse arengu mudeli, alla 1%  valib Venemaa.

Vabaduse ja turvalisuse vahel valides eelistab vabadust 52% läänepoolsete piirkondade elanikest.

Allikas: Согласно опроса 70% украинцев полностью доверяют Церкви | Новости inVictory