Uus aasta, uus elu

Jagage armastust

Sel aastal, neljapäeva, 15. septembri päikeseloojanguga, tähistavad juudi kogukonnad üle maailma juutide uut aastat Rosh Hashanah. Pühakiri ütleb meile, et juutide uus aasta algab tegelikult kevadel, enne paasapüha, ja seitse kuud hiljem tähistatakse seitsmenda kuu esimesel päeval pasunate püha. Kuidas meie, juudid, siis seitsmendal kuul uue aasta juurde jõudsime? Noh, me oleme loomingulised! Aga kui tõsisemalt, siis kujunes see idee välja umbes 2400 aastat tagasi, kui tulime Tišrei kuul (see babüloonia sõna tähendab “algus”) Babüloonia vangistusest ja võtsime Babüloonia tsiviilotstarbelise uue aasta vastu.

Traditsiooniline püha

Rosh Hashanah juhatab sisse juutide kalendri kõige tõsisema perioodi, mida tuntakse kui „aukartuse päevad”, 10-päevane periood, mis tipneb Yom Kippuriga. See on aeg vaimseteks otsinguteks, suhete loomiseks Jumala ja naabritega. Juudid tähistavad Rosh Hashanah’d mitmesuguste rituaalidega, sealhulgas traditsioonilise toiduga; tervitatakse üksteist sõnadega “Lashana tova tikateivu”, mis tähendab “Olgu teid jäädvustatud (eluraamatusse) järgmiseks aastaks!” Nad viivad läbi 500-aastase “tashlikhi” tseremoonia, mille olemus seisneb selles, et osalejad lähevad mererannale (või jõele) ja viskavad leivapuru vette, palvetades Jumala andestuse eest (vt Miika 7:19). Rosh Hashanah teenistuste keskne aspekt on jäära sarve šofari puhumine. Šofar meenutab Jumala saadetud jäära, mille Aabraham ohverdas oma ainsa poja Iisaki asemel. Piibli seisukohast seostatakse seda rohkem tulevikuga ja prohvetliku vaatenurgaga. Kuid Pühakiri nõuab Jumalalt andestuse saamiseks midagi enamat kui rituaale ja ükskõik kui märkimisväärse traditsiooniga poleks tegu, võib uusaasta tähistamine ainult elustada mälestust möödunud aasta probleemidest ja valudest.

Hesekieli ennustus

Uus elu peaks olema uue aasta teemaks. Traditsiooniliselt peetakse seda ajaks, mil Teie nimi kirjutatakse tuleva aasta eluraamatusse. Kuid Piibel õpetab, et Jumal annab Uue Elu kingituse igal ajal kõigile, kes Tema juurde tulevad. Ühel päeval saab Iisrael kui rahvas selle uue elu, kui nad vaatavad Messia Ješua poole (Sak 12:10), kuigi igaüks meist saab Tema praegu isiklikult vastu võtta uskudes Temasse. Prohvet Hesekiel räägib meile uue elu kingitusest, mille Jumal tahab meile anda:

„Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.” (Hes. 36: 25–27)

Katk

Hinnanguliselt koosneb umbes 93% registreeritud inimkonna ajaloost sõdadest. See tähendab, et keskmiselt vähem kui kolm päeva kuus ei üritanud inimesed sõjas üksteist tappa. Mis meil inimestel viga on? Öelda „mul on kõik korras ja sinuga on kõik korras” või „sul on oma nägemus reaalsusest, minul on minu oma” tähendab püüet varjata inimese vastikut ja haletsusväärset seisundit. Sajandite jooksul oleme jätnud jälje murtud lubadustest, murtud südamest ja elust:

„Ei ole ühtegi, kes hüüaks appi Sinu nime, kes ennast õhutaks Sinust kinni haarama; sest Sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hääbuda meie süütegude tõttu.” (Jes. 64: 6)

Seega, kui ühel inimesel on raske haigus, siis on see meie mure. Kui sedasama haigust täheldatakse kõigil, nimetame seda katkuks ja oleme sunnitud lahendust otsima.

Ravim

„Ja Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.”(Hes. 36:26).

Taavet kirjutab:

„Pese mind põhjalikult mu süüst ja puhasta mind mu patust” (Ps 51: 9)

Jumal annab ravimeid. Pange tähele, et igal juhul sõltub see, mida Jumal saab teha, meie soovist saada Temalt ravimeid.

“Kui me tunnistame oma patud üles, siis Tema, olles ustav ja õiglane, annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust.” (1. Johannese 1: 9)

Pestud puhtaks

„Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist Ma puhastan teid.” (Hs 36:25).

Piserdamise idee on rituaalne kinnitus Jumala andestuse tunnistamise kohta. Jesaja 52:15 kujutatakse Messiat kui Teda, kes piserdab:

“siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!” (Heebr. 10:22)

Kes siis vajab vannitamist?

Nagu teada, siis kaasnesid esimeste vannide ehitamisega Ameerikas arstide ja poliitikute vastuväited ning kohalikud ajalehed taunisid neid kui “luksust ja demokraatlikku edevust”. Arstid hoiatasid, et vannituba “kujutab endast ohtu tervisele”. Philadelphia linn võttis vastu seaduse, mis keelas vannitamise 1. novembrist 15. märtsini (talv on pikk). Täna naerame selle üle, et keegi ei tunnistanud sotsiaalset ja tervislikku vajadust olla puhas. Mis on absoluutselt rumal.

Ühel päeval satuvad Jumala ette aga need inimesed, kes ei pööranud vajalikku tähelepanu vaimsele puhtusele.

On neid, kes iseenese silmis on puhtad, kuid ei ole oma saastast puhtaks pestud..” (Õpetussõnad 30:12)

„Kes võiks öelda: „Ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas”?” (Õpetussõnad 20: 9)

Pilt puhtast veest, mis puhastab meie patud, osutab ainsale Jumala puhastusvahendile, mis võib meie patud lunastada: Messia verele.

“Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu.” (3. Moos. 17:11)

Tanakhis (Vanas Testamendis) ei piisanud loomade ohverdustest patu igaveseks kõrvaldamiseks ja puhastamiseks; seetõttu kordusid need aastast aastasse. Ja seetõttu: “kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.” (Heebr. 9:14).

Uue südame ja vaimu kingitus

“Ja Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu.” Selles kontekstis viitab sõna “süda” inimese olemusele. Kõva, kivist südamega inimene on teiste inimeste ja Jumala suhtes tundetu. Pehme südamega inimene on tundlik Jumala murede suhtes ja hoolitseb ümbritsevate inimeste eest. Ruach haKodesh (Püha Vaim) annab Teile elujõudu ja tänu Temale jääte tundlikuks „Jumala tegude” suhtes. Jumala Vaim on alati olnud vahend, millega Jumal teeb oma rahva võimeliseks, ja Uus Testament kuulutab, et elava Jumala Vaim on kättesaadav kõigile, kes usuvad Messiasse.

„Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.” (Roomlastele 8:11)

Rabi peab teadma

Küsimus uue südame vajalikkusest, mille Hesekiel tõstatab, on täpselt Messia toodud reaalsus: see on „uuestisünni” kogemus. Ühel päeval tuli Ješua juurde rabi ja küsis uue elu kohta. Vastuseks oma küsimusele ütles Ješua:

„Ära imesta, et Ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!…  Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda?.. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et Tal oleks igavene elu.” (Johannese 3: 7; 3: 9-10; 3:16)

Head uut aastat!

Messias tuli selleks, et tuua meile puhastust, andestust ja uue südame läbi “uuessünni” kogemuse, mida Jumal meile pakub. Kui Te ei ole seda veel teinud, pöörduge kohe Messia poole ja alustage uuel aastal uut elu!

Autor: Sam Nadler / wordofmessiah.org

Allikas: https://ieshua.org/novyj-god-novaya-zhizn.htm