Väärkohtlemise lubamine kutsub Jumala kohtumõistmise

Ameerika evangeelsed kristlased on sageli otsinud inspiratsiooni Ühendkuningriigi juhtidelt, nagu John Stott. Kuid kuigi Briti evangeelses kirikus on olnud palju suurepäraseid usunäiteid, peab see sama valijaskond arvestama kroonilise väärkohtlemisega, mida panevad toime käputäis juhte ja mida võimaldab palju laiem võrgustik. Eelkõige avaldati sel nädalal (artikkel avaldatud 24.03.2021) ülevaade kehalisest, psühholoogilisest ja seksuaalsest väärkohtlemisest, mille pani toime Londonis resideeruv prominentne pastor nimega Jonathan Fletcher. Talle võimaldati oma käitumist aastakümnete jooksul jätkata ja ta jätkas isegi teenistust pärast seda, kui teenimise õigus oli temalt ametlikult ära võetud. On oluline, et selliseid aruandeid käsitletaks, selle üle kurvastataks ja seda kajastataks mitmest erinevast vaatenurgast.

Kuid tundub, et on palju segadust selles, kuidas mõista neid skandaale kõige olulisemast vaatenurgast: vaimsest. Kui me ei näe seda, mis vaimselt toimub, siis puuduvad kõik muud vaatenurgad, sest vaimne aspekt läbib ja mõjutab sügavalt kõiki teisi aspekte.

Kuidas peaksime mõistma vaimset dünaamikat? Kas väärkohtlemise skandaalid tähendavad ainult seda, et kurat rõõmustab ja naudib kui kedagi kritiseeritakse ja alavääristatakse või toimub midagi enamat? Kuidas peaksime väärkohtlejaid mõistma? Kas nad on patused, kelle eest peaksime palvetama, igatsedes nende meeleparandust ja andestust?

Väärkohtlemine pole “lihtsalt patt”

Apostel Paulus ütleb, et ta on patuste seas “esimene” või “halvim” (1. Tim. 1:15). Kas see tähendab seega seda, et igaühest võib saada kuritarvitaja? Evangeelsete kristlastena võime olla head selles, et me ei kohtle inimesi karikatuuridena. Me teame, et maailm ei jagune puhtalt headeks ja halbadeks, „sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust” (Rm 3:23).

Sellegipoolest peame vältima vastandlikku ohtu käsitleda pattu, eriti nii jõhkrat pattu nagu väärkohtlemine, normaalsena. Kuritarvitamine tähendab „võimu väärkasutamist”, nagu dr Diane Langberg osutab raamatus “Redeeming Power: Understanding Authority and Abuse in the Church”: „Igasugune kuritarvitatud võimu uurimine hõlmab endas alati ka pettuse uurimist, esmalt iseenda ja seejärel teiste petmise uurimist. ”

See enesepettus nõuab püsivat südametunnistuse kalgistumist. Pühakiri hoiatab hästi „valerääkijate silmakirjalikkuse mõjust, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse.” (1. Tim. 4:2). See nõuab, et see, kuidas selline inimene teisi inimesi tajub on sügavalt moonutatud. Ta ei koge neid mitte enam Jumala sarnastena, vaid pelgalt etturitena vägivallatseja himude (seksi, võimu jmt.) rahuldamise mängus.

Kellegi kuritarvitamine – ja seejärel, mis veelgi hullem, korduv väärkohtlemine ja selle varjamine – nõuab pikka ja kooskõlastatud teekonda mööda väga pimedat teed. Seega, jah, kuna patt on nii kuri, siis on igal inimesel võime sooritada nii ränka pattu, aga ei, väärkohtlemises  ei ole mitte kuidagi normaalne.

Samamoodi tähendab see, et peaksime olema realistlikud ja meeleparanduse väljavaadete suhtes karmid. Samal ajal kui Jeesus kutsub meid üles armastama oma vaenlasi ja palvetama nende eest, kes meid taga kiusavad (Mt 5:44), kuulutab Ta ka häda vaimsetele juhtidele, kes oma positsiooni kuritarvitavad (Mt 23:13–39).

Uskmatu vaimse seisundi, kes patustab isegi Kristuse rahva tagakiusamise ulatuses (nagu Tarsuse Saulus Apostlite tegude peatükis 9), ja koguduse juhi vaimse seisundi vahel, kes on maitsnud taevast andi ja Pühast Vaimust osa saanud, kuid on valinud sellise enesepettuse tee, on midagi põhimõtteliselt erinevat (Hb 6:4).

Jumala arm Kristuses on nii tähelepanuväärne ja šokeeriv, et see võib olla piisav sellistele inimestele andeksandmiseks, kuid paksendid nende südametel ja nende põlenud südametunnistused tähendavad, et Pühakiri näeb neid tavaliselt inimestena, kes on „läinud Kaini teed… ning Korahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud!” (Juuda 11).

Pidage meeles Jumala kohtumõistmist

Muidugi käib meil vaimne sõda ja kuigi see ei vähenda kuidagi isiklikku vastutust ega jumalikku suveräänsust, on kuritarvitamise kurjuse taga kurat. Peame lohutama neid, keda selline väärkohtlemine on haavanud või raputanud, et Hea Karjane, kes on andnud oma elu oma lammaste eest, ei lase neid oma käest ära kiskuda (Johannese 10:11, 28).

Sõltuvalt sellest, kuidas kirikud, teenistused või isegi laiem evangeelne subkultuur reageerib, peame nägema ka seda, et toimuda võib rohkematki. Kui kristlikku teenistust raputatakse või seda ähvardab sulgemine, siis otsustame kiirelt „kurat on saanud oma tahtmise”. Aga kui selline kogudus või teenistus on reageerinud jumalatul viisil, siis määrab Pühakiri selle Issanda karistava käe ja kohtumõistmise alla.

Mõelge Pauluse hoiatusele korintlastele selle kohta, kuidas nad püha armulauda suhtusid ning sellest tulenevaid haigusi ja isegi surmasid (1. Kor. 11:27–32). Mõelge Ilmutusraamatu kirjadele Efesose kogudusele, milles hoiatatakse, et kui nad ei tuleta meelde oma esimest armastust ega paranda meelt, siis nende lambijalg lükatakse asemelt (Ilm 2:4–5).

Kus on tänapäeva Jesajad?

Lõpuks Jumal puhastab ja hoiab oma kogudust. Läbi ajaloo, kui osa Kogudusest on langenud kahetsematusse pattu, on Jumal ikka ja jälle oma koda puhastanud. Peame arvestama, et seal, kus valitseb kuritarvitav juhtimismudel ning kirikud ja teenistused ei suuda mõlemal pool Atlandi ookeani asjakohaselt reageerida, võib olla Jumala käsi aktiivselt meie vastu.

Autentne vaimulik vastus selle vaimse perspektiivi tõelisele nägemisele on Jesaja oma, kui ta heidab end Jumala halastuse alla ja palub: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat!’ (Js 6:5). Oluline on küsida, kus on need Jesajad, kes näevad seda perspektiivi ja juhivad meid tänapäeval nii reageerima?

Autor: Pete Nicholas / Enabling Abuse Invites God’s Judgment (thegospelcoalition.org)

Sooline tagakiusamine teeb haiget: “Mind koheldi nagu looma”

Open Doorsi aruanne näitab, et vägivald ja ebakindlus on soolise usulise tagakiusamise puhul alati olemas. [Sisu hoiatus: loo .....

Kas loodate Vaimule või vaistule?

"Ta valetab," mõtlesin ma. "Ma tean, et ta valetab." Kuigi mind pole kunagi radioaktiivne ämblik hammustanud, tundsin siiski .....

Koolikiusamise pikk ja tume vari – paljud probleemid kaoksid, kui koolikiusamise saaks välja juurida, aga miks on seda nii raske teha

Koolikiusamisel võivad olla verdtarretavad tagajärjed. Seda nägime taas eelmisel nädalal, kui koolipoiss tulistas Soomes jõhkralt oma eakaaslast ja .....

Kuidas pornograafia normaliseerimine vägistamiskultuuri toidab

12. jaanuaril 2012.a. hiilisid väikeses Missouri linnas 14-aastane Daisy ja ta sõbranna kodunt välja ja läksid kohtuma kolme .....

Mida ütleb Korintlastele 7. peatükk hülgamise ja lahutuse kohta

Te teate, et abielu on püha. Te võtsite endale kohustuse sõprade, perekonna ja Jumala ees, et armastate oma .....

8 silmapaistvat karismaatilise kiriku vaimulikku juhti kuulutasid Mike Bickle’i teenimistööks kõlbmatuks

Kaheksa silmapaistvat karismaatilise liikumise juhti sealhulgas teoloog ja meediategelane Michael Brown, on kuulutanud Rahvusvahelise Palvemaja Kansas City (IHOPKC) .....

Jumal armastab teie segamini olevat ja mitte muljetavaldavat kirikut

Maailm kubiseb anonüümsetest pühadest, kes näevad märkamatult vaeva oma väikese Jumala kuningriigi plaani kallal. Nendes pole midagi väljakutsuvat. .....

Kolm pornograafia ohtu

Paljude aastate jooksul pastorina inimesi nõustades on üks korduvaid patte, mis aeg-ajalt ette tuleb, olnud pornograafia. Noortest kuni .....

Olgu meie tütred koduvägivalla osas targad

"Kui su tulevane abikaasa sind sõrmegagi puudutab, siis ütle mulle kohe ja ma tapan ta." Nii räägivad paljud .....