Vabanemine Patu Väest

Sest mis Ta suri, seda Ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis Ta elab, seda ta elab Jumalale. (Ro 6:10)

Ta õpetas lihast ja saatanast. Usklikud peaksid kogu aeg olema rõõmsad, vabad uhkusest, kannatamatusest, vaidlustest, isekusest, eneseaustamisest, inimesekartusest, ebakindlusest ja kriitikameelest.

Kui Paulus ütles, et ta sureb iga päev, siis ta mõtles, et füüsiline surm ähvardab teda pidevalt, mitte, et ta sureb patule. Patule surrakse üks kord ja igaveseks. Patune loomus teeb sind õnnetuks ja tujukaks. Mure on samuti sinu patuse loomuse vili. Palve läbi saad sa vahetada mure Jumala rahu vastu. Patuse loomuse vili on ka enda  võrdlemine teistega ning enda teistest paremaks pidamine. Vaata Kristuse, mitte teiste peale. Vaadates Tema peale ja lugedes Jumala Sõna sa mõistad, et vajad Kristust.

Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. (Ro 6:7)

Sinu liha tunneb hirmu ja depressiooni, aga ta on ristile naelutatud. Sa pead seda teadma iga päev.

Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.(Ro 6:22)

Sa pead iga päev uskuma, et oled surnud patule. Sinu isiksus ei sure aga suri liha juhtiv jõud – patt. Elu Kristuses on rahulik elu, kus pole riidusid. Meie patune loomus aga ei suuda elada rahus. Kurat alati õhutab üles meie liha, et me sõdiksime ja kakleksime.

Me peame aga olema sellised, et meiega on kerge läbi saada. Meie elu peab olema nagu elu klaasist majas.

Jumal vihkab lõhenemist ja uhkust, sa pead olema surnud oma lihalikule loomusele, sest probleemi juur on ristile naelutatud.

Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja Tema tugevuse jõus! (Efesose 6:10)

Jumal paneb meie sisse vaimset terast. Ta õpetab meid võitlema ja olema nagu Kristus. Elu ei ole tunnete elu. Sa ei pea tunnetama Püha Vaimu. Saatan võib ka imesid teha ja anda petlikke tundeid. Tal on oma evangeelium ka kristlastele. Head teod jms. välja arvatud rist. Sa ei saa olla passiivne sõjas. Su mõistus peab olema Jumala Sõnaga uuendatud. Kes peidab oma patte, ei oma kunagi võitu! Rist on selleks, et näidata meile meie pattu. Täna jäta maha valetamine ja viha. Me peame igapäevaselt hoidma seda loomust surnuna. Jumal puhastab su hinge. Hülga valetamine, seda ei tohi olla uskliku elus.

Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. (Ro. 6:11)

Sa pead olema surnud patule, aga elav Jumalale!  Elav Kristusele, tähendab aktiivset elu!

Patt toob vaimuliku surma meie ellu. Me peame, olles surnud patule, olema sõnakuulelikud Jumalale see viib meid kurbusest rõõmu, vihast armastusse jne.

Kristuse võit saatana üle.

Kui sa saatanale vastu seisad, siis ta põgeneb. Kristuse lõpetatud töö on sinu turvaline paik. Seistes Kristuse võidus ja kartmatult seo saatan.

Trooniõigused ja pärand.

Viriseva ja nuriseva kristlase ümber on alati deemonid. Vihkav ja depressiivne kristlane on saatana kätetöö.  Lihalikud kristlased ei mõista kui saatan neid ründab. Jumala plaan on, et ajaksid ta minema. Saatan tahab, et elaksid tunnete järgi. Ta tahab sind petta ja segadusse ajada. Kui sa tead oma positsiooni Kristuses, siis sa võidad alati. Tõeline kristlane on alati rõõmus, ei kurvasta ning ole maha surutud hoolimata olukordadest. Võta meelevald saatana üle. See on sulle antud.  Saatan teeb kõik selleks, et sa tegeleksid pidevalt iseendaga. Ka raskustes olles võid sa rõõmustada Kristuses Jeesuses ning see toob au Kristusele Jeesusele. Tujukus ei too au Kristusele. Inimesed, kes tulevad nõustamisele räägivad tihti: “Ma ei ole puhanud! Ma olen väsinud! Tuju on paha! Eile oli paha päev!” Nad ei mõista, et selle kõige taga on saatan.

Ükski jõud ei saa Kristuse vastu. Saatan tahab, et sa muretseksid, nuriseksid, viriseksid ja elaksid õnnetut elu. Ta tahab tuua su ellu segadust ja teha sind nõutuks. Pühakiri aga teeb sind targaks.

Ära ela passiivselt! Ole aktiivne! Palveta aktiivselt saatana ja patu vastu! Saatan röövib sult sinu finantsid aga sul on vägi, et seista talle vastu. Issand ei taha, et oleksid vaene, saatan tahab, et oleksid vaene.

Ära valeta, varasta, vihasta… Kõik patt tuleb kuradist. Kui sa kibestud, hoiad andeksandmatust oma südames, siis Jumala õnnistust ei ole su elus ja saatana üle sa võitu ei saavuta. Puhtad südamelt saavad näha Jumalat. Me peame vihkama pattu! Kõige segaduse ja rahutuse taga on saatan! Saatan vihkab sinu kaudu teisi, kui sa lubad tal seda teha nii aga ei võida sa teda kunagi. Kristlase elu ei ole kui roosidega kaetud voodi. Sa pead vastu seisma ja kannatama Kristusega. Ära heida ära oma julgust! Saatanal pole rohkem väge kui see, mis me talle anname.  Meile peab korda minema ainult see, mida arvab meist Kristus. Kui saatan valitseb meie elus, siis me oleme ise selles süüdi. Sa pead agressiivselt palvetama saatana vastu. Kui sa teed saatana tegusid, tehes pattu, kadestades, raevutsedes, valetades, siis kurat ei valmista sulle probleeme kuna sa edendad tema kuningriiki. Ta petab sind nii, et sa varsti ei nimeta pattu patuks.

Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda.. (1.Jh5:18)

Jumala laps valvab enda järele. On võimalik, et kurat ei puuduta meid.

Õigel on palju  kitsikusi aga Jumal vabastab ta kõigist tema probleemidest. Kui me seisame Jumala Sõnal, siis Ta edutab meid.

Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime: “Meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes Teda otsivad, aga Tema võim ja viha on kõigi vastu, kes Tema hülgavad.” (Esra 8:22)

Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: “Issand! Ei ole peale Sinu ühtegi, Kes suudaks jõuetut aidata  tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume Sinule ja oleme tulnud Sinu nimel selle hulga vastu! Issand! Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks Sinust üle!” Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid.(2. Ajar 14:10,11)

“Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge kohkuge Assuri kuninga ees ja kogu selle jõugu ees, kes on koos temaga! Sest see, kes on meiega, on suurem kui see, kes on temaga. Temaga on lihane käsivars, aga meiega on Issand, meie Jumal, meid aitamas ja meie võitlusi võitlemas.” Ja rahvas toetus Juuda kuninga Hiskija sõnadele(2. Ajar 32:7-8).

Seepärast, mehed, olge julged, sest ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud. (Apt 27:25)

AGAPE,

Paul Armand.