Vägivaldse pornograafia rünnak abieluvoodi vastu

Tänapäeva Ameerikas on kõige mõjukamaks seksuaalkasvatuse allikaks pornograafia. Enamiku tänapäeva noorte – sealhulgas enamiku kristlaste – jaoks kujundab suhtumist seksi ja seksuaalpraktikatesse täielikult, kui mitte eranditult, pornograafia. See pole muidugi midagi uut, kuid see muutub üha ohtlikumaks, sest porno muutub üha vägivaldsemaks.

Seda järeldust on kinnitanud arvukad uuringud. Näiteks 2020. aastal ajakirjas “Archives of Sexual Behavior” avaldatud uuringus vaadeldi juhuslikult valitud videoid maailma kahel enimvaadatud pornosaidil. Uuringus leiti, et ühe saidi videotest esineb füüsilist agressiooni naiste vastu 44,3% ja teisel saidil 33,9% videotest. Lihtsamalt öeldes kujutab kolmandik kuni peaaegu pool pornovideotest mingil kujul vägivalda ja 97% juhtudest kujutavad need naistevastast vägivalda.

See vägivalla normaliseerumine kandub üle reaalsesse maailma. Kolm aastat tagasi ajakirjas “Journal of American College Health” avaldatud uuring näitas, et 26,5% naissoost bakalaureuseõppe üliõpilasi oli nende viimase seksuaalvahekorra ajal kägistatud. Lisaks teatas 24,8% meestest, et nad kägistasid viimase seksuaalvahekorra ajal oma partnerit. (Pange tähele, et nad ei vastanud ainult sellele, et see on kunagi nende elus juhtunud, vaid et see juhtus nende viimase seksuaalkogemuse käigus.)

Värskem uuring näitas, et see tava on nende kolme aastaga kasvanud umbes 50%. Peaaegu kaks kolmandikku küsitluses osalenud naistest (5000st anonüümseks jäänud “kesk-lääne suure ülikooli” üliõpilastest) ütlesid, et partner oli neid seksi ajal kägistanud, kusjuures ühte kolmandikku nende viimasel kohtumisel. Nende naiste osakaal, kes väitsid, et  esimest korda neid kägistati kui nad olid 12–17-aastased, oli tõusnud 40%ni iga neljanda vastanu seast.

Miks peaksid mehed seda tegema? Sest nad näevad seda pornos juhtumas ja arvavad, et see on see, mida naised tahavad. Miks naised sellega kaasa lähevad? Sest ka nemad näevad seda pornos ja arvavad, et see peab olema see, mida nad peaksid tahtma.

Välised jõud kujundavad meie soove, sageli ilma, et me sellest aru saaksime. Vähesed mõjud on tänapäeval enam levinud ja mõjutavad seksuaaliha kujundamist rohkem kui pornograafia. Ühes uuringus leiti, et mehed vaatavad pornot 5–17 minutit päevas – 30–103 tundi aastas. Kui poiss hakkab pornograafiat vaatama 12-aastaselt, siis 32-aastaseks saades on ta vaadanud 600–2000 tundi pornovideoid. Pornotööstus on teda kaks aastakümmet kujundanud ja see tööstus toidab teda üha äärmuslikumate piltide ja näidetega seksuaalaktidest.

Kuna neid pilte söödetakse talle ette siis, kui tema isiksus alles kujuneb ja tema seksuaalsus areneb, hakkab ta oma soove pornos nähtuga segamini ajama. Ta arvab, et see on see, mida ta soovib, kuigi tegelikkus on see, et pornotööstus on pannud teda neid asju tahtma.

Kuid Jumal ei kavandanud meid nii, et tahaksime seksi ajal teistele valu tekitada ega ka nii, et me tahaksime, et meile valu põhjustataks. See ei ole loomulik soov ega seksuaalse protsessi loomulik osa. Sellepärast peeti seda varasematel aegadel perverssuseks. Sellised teod moonutavad seksi – mis on mõeldud olema ilus ja hea – olemuse koledaks ja kurjaks. Sellised teod väänavad seksi nii, et selle eesmärgid, näiteks ühe liha liidu loomine, hävivad.

Miks ei ole vägivallal abielu intiimsuses kohta?

Kristlased peavad endale selgeks tegema, et sellistel vägivallaaktidel ei ole seksuaalses intiimsuses kohta. Siin on kolm põhjust, miks me peame seksuaalse vägivalla tagasi lükkama, sest see on vastuolus Jumala plaaniga abielu intiimsuseks.

1. Seksi on kavandanud Jumal ja Ta keelab vägivalla

Piiblis on vägivalla kohta palju öelda, kuid vaatame näitena ainult ühte salmi. Õpetussõnad 3:31 ütleb: „Ära kadesta vägivallatsejat ja ära vali ühtki tema teedest.” Me ei taha omaks võtta vägivaldsete viise, sest need on üldiselt kokkusobimatud käsuga armastada oma ligimest.

On võimalik, kuigi see on väga haruldane, et parim viis kuidas oma ligimest armastada on vägivalla kasutamine. Näiteks peate võib-olla kasutama vägivalda, et takistada teda ennast või teisi kahjustamast. Kuid sellist aega ei ole, mil vägivald oleks abielulise intiimsuse kontekstis sobiv.

2. Inimesed saavad vägivaldsete tegude tõttu haiget ja meid kutsutakse üles oma ligimese elu kaitsma

Kuues käsk sunnib meid säilitama oma ligimese kehaline heaolu (2Ms 20:13). Miks peaksime siis tegelema kommetega, mis võivad nii palju kahju tekitada?

Sellised tavad nagu kägistamine, tuntud ka kui seksuaalne kägistamine, on väga ohtlikud ja võivad põhjustada tõsiseid terviseriske ja isegi surma. Mõned füüsilised ohud hõlmavad endas hapnikupuudust, südameseiskumist, insulti, kognitiivseid häireid, kahjustatud veresooni või kõri ja isegi põhjustavad surma. Sama kahjulik on ka psühholoogiline kahju, mida see võib tekitada. Sellise ohtliku seksuaalpraktikaga tegelemine võib põhjustada ärevust, depressiooni, psühholoogilist stressi ja isegi traumajärgset stressihäiret (PTSD).

3. Seksi olemus on vastuolus vägivallaga

Vägivalda iseloomustavad kahju, kontroll ja hirm. Seevastu intiimsus on üles ehitatud usaldusele, vastastikusele austusele ja emotsionaalsele lähedusele. Vägivald on seetõttu intiimsusega kokkusobimatu. Armastus oma naise vastu peaks panema meid teda õrnalt, austavalt ja arvestavalt kohtlema. Abielu püha sideme raames ei ole kunagi õigustatud vägivald, sund või kuritarvitamine. Intiimsus saab õitseda ainult siis, kui mõlemad partnerid tunnevad end kahju eest kaitstuna.

Abielueelse seksuaalse vägivalla tagajärjed võivad samuti pärssida intiimsust abielus, isegi mitte vägivaldse partneriga. Debby Herbenick märgib, et kägistamine on üks kõige sagedamini loetletud seksiakte, mille kohta noored naised on öelnud, et see on neid hirmutanud.

“Mõnikord arvavad mõned neist sõna otseses mõttes, et keegi ründab neid, kuid nad ei ole selles kindlad,” ütleb Herbenick. “Mõne inimese jaoks on need ainsad seksuaalsed kogemused. Nad ütlevad selliseid asju nagu: “Ma olen ainult korra kellegagi maganud, sest ta hakkas mind kägistama ja lööma.”

Mõned võivad küsida: „Aga nõusolek ja nauding? Mis saab siis, kui naine nõustub mõne teoga, mis võib tunduda vägivaldne, näiteks kägistamisega? Mis siis, kui keegi meist kogeb sellistest tegudest naudingut?!”

Ilmaliku kultuuri jaoks on nõusolek muutunud üheks ja ainsaks seksuaalaktide piiranguks. Kui kaks inimest on andnud nõusoleku – see tähendab, et nad annavad loa teatud seksuaalaktides osalemiseks –, on need teod lubatud. Küsimusi ei esitata; hukkamõist pole lubatud. Mitteheakskiidu väljendamine oleks “häbistav” ja vastandlik “sekspositiivsuse” normile.

Selle minimalistliku standardi on võtnud kasutusele üha suurem hulk kristlasi. Paljud on hakanud uskuma, et kui nii mees kui naine nõustuvad ja vähemalt üks neist saab teost naudingut, siis peab see olema lubatud – eriti abielus. Nad ei mõista, et selline mõtlemine on tingitud patu poolt rikutud moraalsest arutlusest.

Laiendage tõde, armu ja lootust

Isegi ilmalikud nõustajad on hakanud väljendama muret seksuaalse vägivalla pärast. Ühes uuringus järeldati, et “arstid peavad olema teadlikud hiljutistest võimalikest muutustest seksuaalkäitumises, eriti sellistest nagu kägistamine, mis võib põhjustada kahju.”

Me võlgneme  tõe rääkimise neile, kes kogevad selliseid rikutud seksuaalseid ihasid. Neile, keda pornograafia on mõjutanud ja kes tunnevad end vägivaldsete seksuaalsete ihade lõksus olevat, peame rääkima, et Kristuses on lootus ja tervenemine. Peame koos nendega käima, kui nad hakkavad neid valekujundeid asendama tõega Jumala Sõnast Tema plaani kohta tervisliku intiimsuse saavutamiseks.

Pornograafia ei puuduta muidugi ainult mehi. Paljud naised tunnevad tohutut survet kohaneda pornos normaliseeritud vägivaldsete ja alandavate tegudega. Nad võivad arvata, et kui nad ei nõustu agressiivsete seksiaktidega,  siis on nad liiga ettevaatlikud või kaotavad oma mehe huvi. Tõepoolest, igasugune seksuaalne sund on vastand ennastsalgavale, ohvrimeelsele armastusele, mida mehed on kutsutud oma naise vastu osutama (Ef 5:25).

Abielulepingu sõlmimiseks valmistuvate või selle sõlminud noorte kristlaste abistamisel on ülioluline, et meil oleks selliseid avameelseid arutelusid Jumala plaani kohta seksuaalsuses ja selle üle, kuidas meie vägivaldset pornot täis kultuuris on seda plaani moonutatud. Peame kaastundlikult aitama neil mõista, kuidas need soovid on pigem välismõjude poolt kujundatud kui Jumala poolt sinna asetatud. Tõeliselt rahuldust pakkuv abielu intiimsus tuleneb seksist nii nagu Jumal selle ette nägi – kaunist, pühast kooslusest, mis ühendab mehe ja naise üheks lihaks.

Pastorid, vanemad ja nõustajad peavad seda tõde julgelt kuulutama, eriti noorematele põlvkondadele, keda meie seksualiseeritud kultuur kõige enam mõjutab. Peame neile näitama, kuidas Jumala piirid seksuaalsuse ümber, sealhulgas seksuaalse vägivalla keeld, on meie endi hüvanguks ja Tema auks. Kirikuna on meil kohustus maalida mõjuv nägemus Jumalat austavast seksuaalsusest ja juhtida inimesi armulikult eemale võltsingutest, mis toovad ainult kahju.

Lõppkokkuvõttes elame me kõik pornot sisaldavas kultuuris sedavõrd, et peame „vangistama kõik mõtted” (2Kr 10:5) ja püüdma viia oma mõtted kooskõlla Jumala seksuaalsuse plaaniga. Küsimus ulatub kaugemale vägivallast kui pornograafias propageeritud pettusest. Igaüks meist peab kahetsema viise, kuidas oleme omaks võtnud maailma poolt moonutatud nägemuse seksist ja selle asemel püüdlema selle kauni intiimsuse poole, mida Jumal on abieluks kavandanud. Ainult siis, kui rajame oma vaated armastuse ja intiimsuse kohta Jumala Sõnale, võime leida vabaduse oma seksualiseeritud kultuuri valedest ja kiusatustest.

Autor: Joe Carter / Violent Pornography’s Assault on the Marriage Bed (thegospelcoalition.org)

Mis siis teha, kui mu mees vaatab pornot?

See oli nagu löök kõhtu. Vastik ja südantlõhestav löök. Mäletan, et vaatasin segaste tunnetega arvutiekraani. Mida ta täpselt .....

Pornovaba kirik: seks, Jumal ja evangeelium

Toimetaja märkus: See väljavõte on kohandatud uuest e-raamatust "Porno-Free Church: Raising Up Gospel Communities to Destroy Secret Sins" .....

7 asja, mida peaksite pornograafia ja aju kohta teadma

Toimetaja märkus: Järgnev sisaldab avameelset, kuigi mitte graafilist arutelu pornograafiasõltuvuse kohta. Seetõttu hoiatatakse vanemaid, et nad uuriksid materjali .....

Kuidas pornograafia normaliseerimine vägistamiskultuuri toidab

12. jaanuaril 2012.a. hiilisid väikeses Missouri linnas 14-aastane Daisy ja ta sõbranna kodunt välja ja läksid kohtuma kolme .....

Pornograafia on perede vaikne tapja

Pornograafia mõju abielule on üsna hävitav. Ja see traagiline nähtus on laialt levinud. Ph.D. Patrick Fagan on teinud .....

Ka naised kasutavad pornot

Ei ole teist hirmutavamat kohta, kus istuda kui üksi oma patuga varjus. Patu poolne hävitustöö on tõeliste luupainajate .....

Pornograafia mürgitab kõik
Foto: David Beraldi /Pexels

Katoliiklasest sotsioloog Mark Regnerus viis oma 2017. aasta raamatus "Odav seks" läbi ulatusliku uuringu intiimsuhete kohta kogu Ameerikas. .....

Kas suguline eneserahuldus ülistab Jumalat? See inetu “m”-tähega algav sõna

Tingimustes, kus valitsevad kultuurilised arusaamad määratlevad naudingut, kui kõrgeimat hüve, seksuaalset tegevust identiteedi hädavajaliku tingimusena ja oma "mina" .....

Mida ütleb Piibel seksuaalpatu teemal, millega enamik inimesi võitleb?

Paljud inimesed imestavad sageli, miks Piibel masturbeerimisest otseselt ei räägi. See on usklike suure süütunde ja Kristuse ihu .....