Väike sõna suure tähendusega

Kas olete kunagi mõelnud, kust tuli tähestik? Heebrea tähestiku kaks esimest tähte on aleph ja bet. Kuid heebrea tähestiku lühendamiseks kasutame esimest ja viimast tähte: inglise keeles võime tähestiku asemel kirjutada ABC, heebrea keeles kasutame את – esimene täht on א (aleph) ja viimane on ת (tav) .

Need kaks tähte koos moodustavad lühikese sõna et (את), mida ei saa tõlkida ühtegi teise keelde. Selle eesmärk on sisuliselt ühendada tegusõnad konkreetsete nimisõnadega heebrea keelele spetsiifilisel viisil. Kuid sellel väikesel sõnal on eriline roll. Piibli esimesest lausest näeme, kui palju tähendust sellel võib olla.

Alguses lõi Jumal “et’i”

Enne taeva ja maa mainimist, mille Jumal lõi, ütleb heebrea tekst, et Jumal lõi את (et). See väike sõna seisab loomise teo ning loodud taeva ja maa vahel. Rabi Dov Ber selgitab sõna את kasutamist I Mo. 1:1 raamatus “Or Tora”(Toora valgus) [1]:

Et on tõlkimatu sõna, mida kasutatakse näitamaks, et “teatud konkreetne objekt on järgmine” (seetõttu peab taeva ja maa ees olema et). Heebrea tekst ütleb sõna-sõnalt: “Alguses lõi Jumal et taeva ja et maa.”

Kuna et tähistab heebrea tähestikku, põhjendab ta: „Alguses lõi Jumal tähestiku. Kuna Jumal tegi seda enne taeva ja maa loomist, peetakse tähti kogu loodu peamisteks “ehituskivideks”.

Võime öelda, et alguses lõi Jumal את – tähestiku

Jumal lõi sõnade ja keele võimaluse. Ja siis Ta räägib ja oma sõnadega äratab kogu loodu ellu. Iga loomisakt sai teoks Jumala sõnadega ja täna räägime DNA “keelest”, mis läbistab loodut. Jumal mitte ainult ei andnud meile oma Sõna Pühakirjas, vaid Ta andis meile ka oma Sõna lihas, mis elas meie keskel. Ja heebrea keeles. 1:3 loeme, et „Poeg on hiilguse sära ja Tema isiku kuju ning Ta hoiab kõike oma väe sõnaga”.

Juudi traditsiooni kohaselt on 1. Moosese raamatus neli loomise taset:

1. elutu loodus (kivid, mineraalid, vesi jne);
2. taimestik – midagi, mis suudab kasvada ja paljuneda;
3. iseseisvalt liikuvad ja häälitsevad oomad;

4. aga alles neljas loomingu tasand, inimkond, saab kasvada ja paljuneda ja liikuda nii nagu tahab ja kasutada ka keelt.

Ainult inimkond loodi “Jumala näo järgi” ja seetõttu on Tal loova kõne jõud. Sõnad võivad luua, sõnad võivad anda meile jõu asju muuta, suhelda, luua suhteid, sidemeid ja arendada meie maailma viisil, mida ükski teine ​​Tema loodust ei suuda. See kingitus annab meile ka õnnistuse osaduseks Jumalaga. Me võime lugeda Tema Sõna, me saame Teda kuulda ja Temaga palves rääkida. Keel ja tähed on kingitused, mis aitavad meil Loojaga ühendust luua.

See on väga huvitav, et heebrea keelne sõna elutu aine kohta tähendab “tumm” või “vaikiv”, mis jätab mulje, nagu oleks tal kõnevõime, kuid see lihtsalt surutakse alla! See paneb mind mõtlema Jeesuse võidukale sisenemisele, kui inimesed rõõmustasid, kui Ta Jeruusalemma sisenes. Variserid käskisid Jeesusel nad vaigistada. “Aga tema vastas ja ütles neile: “Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!”.” (Luuka 19:40)

Jes 44:23 loodul kästakse häält tõsta:

Hõisake, taevad, et Issand seda teeb, hüüdke, maa sügavused, rõkatage rõõmust, mäed, metsad ja kõik metsapuud, et Issand lunastab Jaakobi ja ilmutab Iisraelis oma au!

Ja Psalm 95:11-12 ütleb:

Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab! Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on! Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud

Me teame, et kogu loodu ägab lunastuse järele ja kes teab, võib-olla jagavad ka taimed ja kivid sel kuulsusrikkal päeval kiitust?!

Võime ka öelda, et alguses lõi Jumal את: “A-st Z-ni” – kõik, mis on olemas!

“A-st Z-ni” on universaalne väljend, mis tähistab täielikku komplekti. “Ilma Temata ei tehtud midagi, mis oleks tehtud,” nagu Johannes ütleks. See tähendab, et kui mingi uskumatu juhuse läbi on tulnukad olemas (kuigi ma kahtlen selles väga), siis võime olla kindlad, et nad on loonud meie Isa Jumal. Iga molekul, aatom, kiudaine, keemiline element, rakk – kõik tuleb Tema loovast jõust. Ja kui nii, siis on kõik – tegelikult kõik – Tema kontrolli all. Ta lõi kõik ja see kuulub Temale. Dr Vernon McGee ütles selle hästi: „See on Jumala universum ja Jumal teeb kõike, nagu Ta tahab. Sul on võib olla parem viis, kuid sul pole universumit.”

Kui maailm näib värisevat, siis saame aru, et kõik on Jumala kontrolli all. Ta ei jätnud meid maha, ei unustanud meid ja ei ole kuhugi kadunud. Ta ei ole oma loodut unustanud, aga Ta armastab väga seda, mida Ta on loonud ega pööra hetkekski oma silmi meilt ära. Me võime olla hämmingus, kui püüame mõista, miks Ta teatud valikuid teeb, kuid fakt jääb faktiks: universum kuulub Temale. Kui me usume Piiblit, siis võime hoida kinni ka sellest faktist, et Ta on erakordselt hea ja täiesti tark. Ta teab, mida Ta teeb, isegi kui on aegu, mil me ei mõista Teda ega nõustu Temaga.

Pühakirjas nimetatakse Teda sageli Vägede Isandaks. Heebrea keeles tähendab see sõna-sõnalt Vägede Isand. Ma tean ühte rabi, kes juhtis tähelepanu sellele, et sõjavägi, armee, tähendab suurt rühma, mis on kokku pandud kindla eesmärgiga, mis tegutseb kooskõlastatult ja koos, et täita ülesannet. Ta ütles, et just seda teevad aatomid ja molekulid. Kui mõtleme Vägede Isandale, võime mõelda Temale, kes lõi ja sidus kõik eluvormid nii, nagu nad toimivad – mitte ainult võitluseks, vaid lihtsalt loodu alalhoidmiseks ja säilitamiseks. Taevased väed ja kõik teised väed. Meie leidlik ja loov Isa lõi selle kõik ideaalselt koos toimima. Ta tegi seda kõike, Ta korraldas selle kõik ja kõik on Tema oma. Täiskomplekt.

Võime ka öelda, et alguses lõi Jumal את: “alfa ja oomega” – alguse ja lõpu, see tähendab aja enda

„Ära karda; Mina olen Esimene ja Viimane,” ütleb Jeesus Ilm. 1:17-18, – “ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.”

“Mina olen Alfa ja Omega” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.”.” (Ilm. 1:8)

Kõikvõimas Jumal, kes on alati olnud, on ja jääb, hoiab igaviku võtmeid. Aeg on olemas, kuid ainult sellepärast, et Jumal selle selliseks tegi. Ajal on algus ja lõpp ning vahepeal on Tema ajalugu. Tema ja ainult Tema teab, kuidas see kõik tegelikult algas, ja ainult Tema teab, kuidas Ta lõpuks kõik endaga lepitab. Ta õpetas meile palju alguste ja lõppude kohta, kuid need jäävad meile, piiratud inimolenditele, Piibli kõige raskemini mõistetavateks osadeks. Ta pani kirja iga päeva enne esimese algust. Ta ei kahtle absoluutselt selles, kuidas maailm alguse sai ja mis saab kohtupäeval ja pärast seda.

Ta on aja autor. Ta on pärit vanadest aegadest. Tal on võim elu ja surma üle ning Ta teab väga hästi, et see langenud ja hävitatud maa pole kõik, mis olemas on. Tal on palju rohkem plaanis. Kuid me teame Tema Sõnast, et asjad lähevad palju hullemaks, enne kui Ta kogu loodu rullina kokku rullib ja uue taeva ja uue maa loob. Taanielile öeldi 12. peatükis:

“…Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti. Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb...” (Tn 12:1-4)

Millist vägevat Jumalat me teenime!

Järgmine kord, kui loete Piibli esimest lauset, siis teate, et on üks nähtamatu väike sõna, millel on palju mõtet. Jumal lõi keele ja kõne väe, lõi kõik, mis on olemas ja millel on võim iga aatomi üle ning lõi aegade alguse ja lõpu. Ja seesama Jumal tahab kummarduda Teie poole ja küsida, nagu Jeesus küsis oma jüngritelt ja pimedalt Bartimeuselt: “Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?”

Allikas – oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/malenkoe-slovo-s-bolshim-znacheniem.htm

Zayin – heebrea tähestiku seitsmes täht

Zayin (hääldatakse ZA-yiin) on heebrea tähestiku seitsmes täht. Usuti, et Vana-heebrea keeles esindas see kirvest või mõõka. Mõned .....

Sõna “chesed” tähendus: armastus heebrea keeles

Mida tähendab heebreakeelne sõna chesed? Üks heebreakeelne sõna, mida on tegelikult raske teistesse keeltesse tõlkida on "armastus" on .....

Heebrea keelne sõna armastuse kohta: 4 Piibli ja tänapäeva heebrea sõna, mida peate teadma

Kuidas Te ütlete heebrea keeles "armastus"? Sõna armastus on tugev sõna, kuid sellel on lai tähendus, mistõttu pole .....

Mida tähendab sõna “heebrealane”?

1. Moosese 14:13 Aabramit kutsuti "heebrealaseks Aabramiks", mis on esimene kord, kui Piiblis kasutatakse sõna juut. Kust see .....

“Perekond” heebrea keeles: sõna “mishpacha” tähendus

Perekond Tanakhis (Vanas Testamendis) Perekonda tähistav heebrea keelne sõna nii Piiblis kui ka tänapäeva heebrea keeles on מִשפָּחָה/mishpacha. .....

Hiilguse raskus ja heebreakeelne sõna “kavod”

Nagu paljudel heebreakeelsetel sõnadel, on ka sõnal kavod (כָּבוֹד), mis tõlkes tähendab "hiilgus", rohkem kui üks tähendus. Mulle .....

“Lase mu rahval minna!”: selle fraasi heebrea originaal võib teid üllatada…

Fraasil “Lase mu rahval minna” on lisaks sellele, et see meenutab kuulsat Louis Armstrongi laulu, heebrea keeles tohutu .....

Nefeshi tähendus: heebreakeelne sõna, mis tähendab hing

Sõna "hing" inglise keeles (soul) tundub sageli ebamäärane ega anna alati edasi, mida see tähendab. Seda sõna soul .....

Heebrea täht Dalet: selle kristliku tähtsuse uurimine

Heebrea tähestik, mida nimetatakse Aleph-Betiks, koosneb 22 tähest, millest igaühel on ainulaadne sümboolne tähendus ja mis sisaldavad jumalikke .....

Mis on ühist Rocky Balboal ja kirjas heebrealastele?

Kas olete kunagi olnud avalikus kohas – lennujaamas või restoranis – ja seal on olnud väga lärmakas ja .....