Vaikne laupäev: päev enne Jeesuse ülestõusmist

Järgmisel päeval, šabatil, läksid juhtivad preestrid ja variserid Pilaatuse juurde.

Nad ütlesid talle: „Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui Ta alles elas: „Mina ärkan kolme päeva pärast üles.” Käsi nüüd hauda kolmanda päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et Ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene.” Matt. 27:62-64.

Issand Jeesus, Sinu pere ja järgijad magasid Suure Reede öösel tõenäoliselt väga vähe. Võime vaid ette kujutada, kui sügav kurbus nende südameid vallutas. Kuid teised tundsid kergendust, et Sina, “petis”, ei saanud enam ohustada Rooma religioosset status quo’d ega poliitilist tegevuskava.

Kui päike laupäeval tõusis ei teadnud keegi, et kõige väljateenimatum surm, mida on võimalik ette kujutada, tooks suurimat arvutatavat tulu. Kui Sind naelutati ristile, kaotas Jumala Seadus meie üle oma nõudliku ja hukkamõistva jõu. Ja oma viimase hingetõmbega desarmeerisid Sa pimeduse jõud, võitsid kõik Jumala kuningriigi vastu võitlevad väed (Kl 2:14-15).

Keegi ei mõistnud, et Sinu surmanuhtlus toob meile igavese rahu, et Sinu saatuslik haav kindlustab meile igavese paranemise ja et Sinu muserdamine Jumala kohtuotsuse all viib selleni, et kogu armu Jumal armastab meid (Js 53). Kuigi preestritel ja variseridel oli Pühakiri, polnud neil sellest õrna aimugi.

Kuid nad mäletasid Su ülestõusmise lubadust. Nad ei kurvastanud Sinu surma pärast; nad kartsid Su elu pärast. Kuna nad ei suutnud ülestõusnud Laatsarust surmata (Johannese 12:10), siis ei kavatsenud nad Jeesuse ülestõusmist lubada.

Oo rumalad, patused inimesed – Jumala Poja ülestõusmise ära hoidmine  see on sama võimalik kui päikesetõusu peatamine. Ülestõusmise pühapäev oli tulemas ja nad ei olnud suutelised selle vastu absoluutselt midagi tegema. Laupäevase vaikuse purustavad peagi pühapäevased hüüded: “Issand on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!” Halleluuja, kõik oli muutumas. Üks suur amen selle peale, me palvetame Sinu võidukal ja armastaval nimel.

Autor: Scotty Smith / Silent Saturday: The Day Before Jesus’ Resurrection (thegospelcoalition.org)

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....

Enne ülestõusmispühi tugevdab Indoneesia valitsus kirikute turvalisust

Indoneesia poliitika-, õiguse- ja julgeolekuminister Hadi Tjahjanto pidas hiljuti luuretegevuse koordineerimisnõupidamise riikliku terrorismivastase võitluse agentuuri (BNPT) ning Indoneesia .....

Eesolevad ülestõusmispühad

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. (1. Korintlastele 15:49) Pärast terve .....

5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal .....

Ülestõusmispühad reaalajas

Kui me siseneme suurde nädalasse – see püha ajavahemik palmipuudepühadest ülestõusmispühadeni – on siin päevade kaupa jaotus sellest, .....

Suur neljapäev ja Jeesuse vägi

"Ma annan teile uue käsu, et te üksteist armastaksite: nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage ka teie .....

Ristita evangeelium muudab kristlased selgrootuteks

Suure Reede jumalateenistusel osalemine, Johannese evangeeliumil põhinevad jutustused ristilöömisest ja laulu “Olid sa seal, kui nad Mu Issanda .....

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....

Ristisurm

Nii oleks Jeesuse tegelik surm välja näinud, kui tahame olla realistlikud. Tema surma ei ole filmides kujutatud selle .....