Vaimne kõrb: orientiiri leidmine

Kui kaua Sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua Sa peidad oma palet mu eest?” (Ps 13:1)

Igaüks saab kõrbes oma kogemuse. Sarnaseid katsumusi tuleb ette iga uskliku puhul, eriti sageli pikkade vaimse põua perioodide ajal. Miks lubab Issand meil leida end nendel eluperioodidel ja kuidas me saame sellistel aegadel katsumustest üle?

Kõrbes olles tunneme sageli, et Jumal on meid hüljanud ja side Temaga on katkenud. Isegi kui loeme Piiblit ja palvetame, ei tunne me Jumala ligiolu ega kuule Tema häält. Meile tundub, et rahu ja osadustunne Temaga, mida me kunagi tundsime, on kadunud. Seda kogevad kõik, kes satuvad kõrbesse.

Sellistel eluperioodidel avanevad kõik meie salajaste südamekambrite uksed. Jumal asetab meid oma palge ette meie oma mäetipule, millele ronime, et tunda Issandat ja iseennast veelgi sügavamalt. Kõrbes küsib Issand meilt ja avaldab meile meie motiivid, mis pärinevad meie südame sügavusest.

Me hakkame tundma pettumust, sest meile tundub, et Jumal on meid hüljanud ja jätnud ilma igasugusest toetusest seal, kus see meil oli. “Kus on Jumal?” – me nutame ja tunneme end üksildasena ja mahajäetuna, lugedes rõõmutult Pühakirja ja esitades oma palveid. Üksindus- ja janutunne, nagu oleks suu väga kuiv, ei jäta meid hetkekski. Ja me nutame ja palvetame Tema ligiolu pärast.

“Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.” (Ro. 8:29)

Läbi kõrbe rännates tõuseb meie eksistentsi pinnale kõik, mis on meie poolt varjatud ja alla surutud: sisemine tühjus, alaväärsus, enesetõrjumine, viha ja segadus. Need tunded ajavad meid kibeduse seisundisse ning kuigi saatan kasutab neid oma eesmärkidel, on see ka osa Jumala plaanidest. Nii laseb Jumal meie tõelisel minal põrkuda meie salajaste patuste kalduvustega.

Leides end kõrbes, ilmub meie identiteet meie ette alasti: illusioonid kaovad ja maskid rebitakse maha. Me seisame silmitsi iseenda tagasilükkamisega sellisena, nagu me oleme, oma haavatavuse ja ebakindlusega. Ja me mõistame oma vajadust Jumala järele sel määral, kui tahame, et Jumal sekkuks meie ellu ja teeks vajalikud muutused. Nagu Ješua, kelle Vaim viis kõrbesse, kus kurat teda kiusas, õpime meiegi tegema vahet, millal kuuleme Jumala häält ja millal kuuleme saatana petlikku häält.

Kõrb on meie jüngriks olemise ja distsipliini ruum. Jumal näitab meile, kuidas vaenlane tegutseb, ja õpetab meid ära tundma tema plaane ja mitte kuulama tema süüdistavaid monolooge. See vaimne põuaperiood sunnib meid silmitsi seisma oma patuse olemusega ja suunab meid kogu südamest Jumalat otsima.

Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.” (Ilmutuse 12:11, NIV)

Sel perioodil kogeme endas põhimõttelisi muutusi. Me muutume rohkem Ješuaga sarnaseks, samade iseloomuomadustega, kui Tema, ja me hakkame ilmutama samasugust armastust nagu Tema. Need meie sees toimuvad muutused võimaldavad meil kanda rohkem vilja ja olla Tema valgus maailmas.

Kui muutuste tee on alanud, on see pidev ja viib meid hiilgusest hiilgusesse, kui muutume rohkem Ješua sarnaseks. Neid perioode kõrbes kogedes peame võtma neid kui võimalust kogeda väga intiimset suhet Jumalaga.

Jumal lubab meie ellu tulla katsumustel, et valmistada meid ette suuremateks väljakutseteks. Jeesuse aeg kõrbes valmistas Teda ette teenimiseks. Samuti valmistavad meie kogemused kõrbes meid ette meie kutsumuseks, milleks on peegeldada Jumala kuju.

Sellistel aegadel on väga oluline üksteist toetada. Kui näeme venda või õde läbimas sellist kõrbeperioodi, peaksime neid aitama, julgustades neid ja rääkides neile oma armastusest, andmata nende kohta hinnanguid. Selline vastastikune toetus aitab meil kõigil saada tugevamaks ja Jeesuse sarnasemaks.

Oma teekonnal kõrbes kaotame illusioonid ja avastame oma varjatud patud, lastes Jumala valgusel valgustada meie südame iga nurka. Hoides kinni Talle verest ja pidades meeles oma tunnistuse sõnu, saame üle kõigist katsumustest.

Me võitleme lahingus usu väega, teades alati, et Talle veri on tugevam kui kõik, mis meie elu mõjutab. Selles võitluses pole hirmu ega süütunnet; meie vastuseis vaenlasele põhineb kindlal veendumusel, et oleme lunastatud Ješua verega. Tema võidukuulutus ristil toetab meid meie teekonnal läbi kõrbe.

Sellistel hetkedel peame meeles pidama, et Jumal on alati meiega, isegi kui meie tunded karjuvad vastupidist. Ta juhib meid läbi kõrbe, puhastades meid, et saaksime Tema au veelgi selgemalt peegeldada. Vaadake oma kõrbe kui püha teekonda, mis viib Teid sügavamale sisemisse transformatsiooni ja lähedasemasse ühendusse Jumalaga.

Autor – Yuval Yanai / reviveisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/duhovnaya-pustynya-poisk-orientirov.htm

Väike kõrbelind

Lugu väikesest linnust, kes trotsides hirmu ja kaalule pannes oma elu, astus julgelt välja oma sündimata pesakonna kaitseks. .....

Kas kõrb on tühi?

Mulle meeldib matkata. Kui marsruut pole selgelt tähistatud, kui see on mulle võõras või, kui minu kõrval ei .....

Mis saab teist pärast seda, kui Jumal viib teid läbi kõrbe?

Siin Guatemalas domineerivad riigi maastikul rannad, mäed ja isegi vulkaanid, kuid mitte kuivad kõrbed, mida iisraellased 40 aastat .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 1. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 2. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Yehuda Bachana: Usk ja usu puudumine – Shelach [2023]

Selle nädala Tooraportsjon on Shelah Lechah – 4. Moosese 13:1 – 15:41. Prohvetite lugemine on Joosua 2:1–24. Uuest .....

Yehuda Bachana: Nostalgia ja inimeste kalduvus alahinnata, kuni on liiga hilja [Beha’alotcha 2024]

Selle nädala Toora osa algab Menoraga. Tänapäeval on menoraal täiendav tähendus, sest sellest sai Iisraeli riigi rahvuslik sümbol. .....

Shimon Pozdyrka: jutlus “See juhtus Korintoses” (02.10.10)

Pühakiri: 1Kr 4:1-21 Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala  saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid .....

Klassikaline prohvet või populaarne prohvet? [1. osa]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Yehuda Bachana: sissepoole vaatamine, enne väljapoole vaatamist – Behaalotecha [2023]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Yehuda Bachana õpetusest. Behaalotecha tähendab "Kui sa üles sead": „Räägi Aaroniga ja .....