Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus!

Ta on kõik, mis Ta on!

See on võidupüha, tõeline võidupüha, sest Jeesus naaseb peagi oma Kirikut ülendama ja kõigi uskmatute üle kohut mõistma. Kuid enne seda tuleb kõik Tema poolt öeldu täita ja ennekõike seisneb see kiriku suures ärkamises, Püha Vaimu võimsas liikumises rahvaste vahel ja loomulikult vastuseisus saatanale. Ja see kõik peab juhtuma, et evangeelium võidaks ja paljastuks, kes on kes. Me teame ühte, Ta on Üks, Ta on Jumal! Tema nimi on Jeesus!

Täna hommikul koosolekule jõudes kuulsime halba uudist, et meie kiriku vennad jäid koosolekule hiljaks. See on väga halb, kui sellest saab harjumus.

Ja Püha Vaim ütles mulle: „Vaadake, kuidas maailm inimesi kinni püüab. Nad on juba tänavakohvikute toolid välja võtnud, velotaksod sõidavad ringi ja mitte mingi eripalga eest. Ja see, mida iga päev Jumalalt saate, on palju rohkem kui miljon dollarit. Te ei kujuta isegi ette, mida Jumal on teile ette valmistanud, mida te pärite. Olge ettevaatlikud ja ärge kaotage oma pärandit! “

Ja Jumal jätkas. Ta ütles, et kristlased magavad! Maailm teeb tööd ja nende kohvikud on klientidega täidetud.

Ära kunagi vaidle vastu! Vabasta oma süda! Ära ole oma silmis tähtis ja uhke! Kui Jumal tahab, paneb ta su igal hetkel maha. Ole lihtsalt avatud ja abivalmis!

Õhtul võta vastu otsus, et hommikul tõused kell 5! Jah, ma lähen ja panen juba tänavakohviku toolid välja. Pese lauad puhtaks ja pane kõik korda.

Mida see esindab? Tõusen hommikul üles ja palvetan Eesti eest, tõstan pühad käed Jumala poole ja pöördun Tema poole uskmatute päästmise nimel! Annan täna hommikul oma elu kellegi päästmiseks.

Mida saab siis saatan teha? Ta ei saa midagi teha, sest sa ajad vaenlase väed minema!

Ja kui sa magad, siis põgened tema eest. Sina nagu jaanalind, peidad pea liiva alla ja oled kindlalt veendunud, et keegi sind ei näe. Ära ole selline! Seetõttu pole ärkamist! Kui sa ei tegutse Jumala Sõna järgi, oled vaenlane!

Roomlastele 10: 9, 10

Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind  päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse  päästeks.

See on päästmise ja usu võti! Aga ka lõks. Miks? Kristlased arvavad, et uskuda tuleb ainult siis, kui nad ütlevad päästepalve. Olen uuesti sündinud ja nüüd on kõik korras.

Ei! See lõik töötab siis, kui usute oma südames, tunnistate esimesest päevast ja jätkate seda, olles iga päev kuulekas Jeesusele Kristusele. Kuni selle hetkeni, kui näete Teda ja võtate Tema käe ning ütlete, et nüüd ei pea ma enam uskuma. Nüüd näen Sind, olen kodus!

Mitte ainult esimene päev, mitte ainult eile tegid head, vaid sinu õigemeelseid ja häid tegusid on vaja täna! Ja mis kõige tähtsam, homme! Ja selleks, et neid homme teha, pead täna panema kõik oma kohale, seadistama äratuskella, häälestama ennast õigesti.

Tõused varahommikul ja palvetad oma maa ärkamise eest, et kõik kirikud elaksid ja käiksid Jumala armastuses.

Jumala lähedusse astudes tunnete lojaalsust ja ustavust, sest Jumala trooni ümbritseb pühendumus ja ustavus. Nii muutud peagi ustavaks.

Psalm 89: 9 Issand, vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber.

Kui sa ei tea tõde ega käi selles, ei ole sa Tema poole pöördunud, as ei taha Teda, loodad endale, oma tööle ja rahale. Kuid see on pettus! See, mida täna loodad, kaob ühel päeval. Ära arva, et see sinu puhul ei toimi!

Ja Jumal ütles, sest kuna nemad teevad õiget asja ja sina ei tee, siis pole Eestis mingit ärkamist.

Ootame ärkamist, kuid lihtsalt ärkamist ei saavutata!

Selle saavutad palves siis, kui sured iseendale, oma hirmudele, plaanidele ja mõtetele.

Palveta nõnda: „Isa, õpeta mind oma kaasmaalasi armastama ja nende eest palvetama! Ma tahan end nende eest anda, nii nagu Jeesus andis ennast minu eest. Õpeta mind seda tegema nende pärast, õpeta mind tegema seda, mida ma pean tegema Jeesuses Kristuses, oma kutsumises ja valikus! “

Ja siis saabub ärkamine ja vabadus. Miks peaks Jumal halbadele töötajatele midagi kinkima?

Tunnista Talle täna ja ütle talle, et sa olid halb töötegija ja ei näinud üldse välja nagu Tema laps!

Ma ei saa sind sundida, kuid võin sind motiveerida. Soovin, et teeksid seda ise ja toetaksid mind.

Ja Püha Vaim pani selle jutluse mulle südamesse. Täna joonistan sulle pildi sellest, kuidas Jumal tahab sind näha, kuidas peaksid olema, nii et su elus voolaks võimas võidmine, nii et sa kõnniksid selles kättesaamatus võidus, mis kaitseb sind saatana eest ja meelitab uskmatuid sinu juurde. Ja selleks – vala vett vaimse mentori kätte – teeni teda!

Kui sa ei teeni teda, siis sa ei tea, kuidas teenida Jumalat! Kui sa ei õpi oma liha distsiplineerima ja oma mentorile kuuletuma, kuidas saaksid Teda teenida? Kuidas?

See on koolitus siin maa peal, et saaksid alistuda ja seista ühel päeval Tema ees. Kummarda ja põlvita puhta südamega Pühas Vaimus. Sinus pole enam võltsi, sa oled oma lihahimud välja tõrjunud. See on väga oluline, see pole asjata! See pole mõeldud sinu alandamiseks, vaid juhendamiseks ja ettevalmistamiseks, et ühel päeval ilmuksid Tema ette, et sa ei läheks sinna, käed taskus.

Ava Püha Pühakiri, mis õpetab sulle, kuidas saada pühaks! Ja kui õpid selle alusel tegutsema, saavad ka sinu teod pühaks.

See on tegelikult väga lihtne.

Poest uue eseme ostmisel vajate selle kasutamiseks juhiseid.

Kiriku jaoks määras Jumal pastori õpetuseks (juhiseks)!

Kui kasutad seda juhist õigesti, oled võidukas ja püha. Sõna põhjal toimides saab sinust pühak! Jumal andis mulle sinu jaoks juhised. Kui loed hoolikalt, saad teada, kuidas seda kasutada. Kui soovid püha ja magusat vett keeta nii, et võidmine ja püha vägi sinust välja voolaksid, siis ma ütlen sulle, mida pead pühaks saamiseks tegema. Sa ise arvad, et tead, mida pead pühakuks saamiseks tegema, aga ma ütlen sulle, mida peate selleks tegema. Olen teie juhis!

Jumal tahab sulle midagi õpetada, et Ta saaks sind kasutada. Ja nii ütleb Ta teile täna: „Õppige vett valama püha mehe kätele! Õppige pühasid mehi teenima! “

2. Kuningate 3:11

Aga Joosafat ütles: „Kas ei ole siin mõnda Issanda prohvetit, 
kelle läbi me saaksime küsida Issandalt?” Siis kostis keegi Iisraeli kuninga sulastest ja ütles: „Siin on Eliisa, Saafati poeg, kes valas vett Eelija käte peale.”

Vaata, kelleks vee valamine sind teeb – prohvetiks!

Vala pastori kätele vett – saa pastoriks! Evangelisti kätele – sinust saab evangelist! Apostli kätele – sinust saab kõik!

Kuulekas sulane pärib oma peremehelt õnnistuse. Selle pärandi sai Jeesus oma Isalt. Ta ütles: “Ma olen kuulekas ja Jumala Vaim on minu peal. Teen seda, mida Isa ütleb, ja ütlen seda, mida Temalt kuulen. Sest Ma armastan Isa ja Isa austab Mind, sest Ma austan Teda.”

Ja nüüd ütles kuningas Joosafat: Kas siin pole Issanda prohvetit, et saaksime tema kaudu Issandat küsida? Kas keegi on siin?

Jah seal on! Siin on sulane Eliisa, ta valas vett oma isanda kätele

Eliisa õppis Eelijalt midagi, ta õppis teda teenima, talle kuuletudes. Peate alati olema valmis Vaimus alistuma!

Teenimine ei tähenda oma mentoritega (juhtidega) vaidlemist, vaid ootamist veekann käes, kui mentor käsib vett valada.

See ei tähenda, et pea olema mingi lihtsameelne. Ei! Pead olema Vaimus alandlik, valmis teenima, mitte domineerima.

Jumal ei kasuta inimesi, kes tahavad domineerida. Ta lihtsalt ei saa neid kasutada. Neid täitev uhkuse vaim takistab Jumala Vaimu liikumist.

Jumal seisab uhkete inimeste vastu, kuid annab alandlikele armu!

Näed, oled juba midagi õppinud!

Ja kui sa pole midagi õppinud, siis mine restorani ja vaata sealseid ettekandjaid! Ma palun, et Jumalat teeniks hea, korralik ja esimese klassi kelner.

Istud laua taga ja tunned, et õhtusöök oli väga meeldiv. Kuigi toit ei pruukinud sulle meeldida, oli teenindus hämmastav. Ja sa ütled: „See on hea restoran. Lähen ikka sinna, sest mind teeniti seal nii, et tundsin end tõelise peremehena. “

2. Kuningate 3:12

Joosafat ütles: „Temal on Issanda sõna.” Siis läksid Iisraeli 
kuningas ja Joosafat ja Edomi kuningas tema juurde.

Inimene soovib saavutada teiste inimeste üle kõrget positsiooni ja austust (lugupidamist). Kuid ta ei saavuta seda kunagi, kui see pole talle mõeldud. Ja kui see on mõeldud talle, siis enamikul juhtudel viib see põrgusse. Kuid kui te usute Jumalasse ja kuuletute Temale ja oma vaimsele juhile, siis viib Jumal teid suurte kuningate juurde.

Seal oli Iisraeli kuningas ja Edomi kuningas Joosafat. Kuningad ise tulid Eliisa juurde. Teie ei tule nende juurde, kuid nemad tulevad ja küsivad: “Öelge mulle, kirik, kas teil on Jumala Sõna või mitte?”

“Jah, meil on, sest õppisime, kuidas vett Jumala mehele kätele valada, me ei olnud uhked, kõrgid, üleolevad, me ei lootnud oma praeguse õitsengu (rikkuse) peale, me ei pannud lootust inimestesse, meie asjadesse ja plaanidesse. Otsustasime alistuda oma vaimse mentori alla. Ja vaadake, mis praegu toimub – meie kirik on küpseks saanud ja meiega arvestatakse selles linnas! “

Kuningad ise tulevad kiriku juurde ja küsivad: „Mida teha, et paremini selle maa ja rahva üle valitseda? “

Kuula seda enne, kui on liiga hilja! Astu ise tagasi! Ära käi uhke näoga! Sa komistad ja võid jalad ära lõhkuda. Ma palun, et sa ei murraks oma jalgu!

Hea abimees saab oma ülemuse töö! Varem või hiljem. Ja see on Jumala tahe!

Ja halb sulane pärib pidalitõbe, sest ta teeb seda, mida tahab, mitte seda, mis on vajalik.

Me teame, et Eliisal oli halb abiline Geehasi ja Naamani pidalitõbi jäi temale ja tema lastele, sest ta tegi mida tahtis.

2. Kuningate 5:27

Sellepärast jääb Naamani pidalitõbi igavesti sinu ja su soo 
külge.” Ja Geehasi läks ta juurest välja, olles pidalitõvest valge nagu lumi.

Kui Eliisa ütles Gehazile: „Ärge võta seda! Ära mine! Ära tee seda! Tee nii, nagu ma sulle ütlen! ”- kas ta tegi seda?

Ei.

Ta tegi hoopis vastupidi. Ta ei muutnud oma südant ega lasknud Pühal Vaimul end puhastada. Ta teenis Elisat terve elu üsna ustavalt, kuid lõpuks ei teinud ta seda, mida prohvet talle ütles. Ta mõtles, et mis siis, kui ma ei lähe? Midagi ei juhtu. “Jään kirikusse hiljaks, mis siis?”

Oh ei! Needus tuli tema ja tema soo üle.

2. Kuningate 5: 20,21

siis mõtles Geehasi, jumalamehe Eliisa teener: „Vaata, mu isand keeldus võtmast selle süürlase Naamani käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti kui Issand elab, ma jooksen temale järele ja võtan ta käest midagi.” Ja Geehasi tõttas Naamanile järele. Kui Naaman nägi teda enesele järele jooksvat, siis astus ta vankrist temale vastu ja küsis: „Kas kõik on hästi?”

Kui jääte koguduse koosolekule hiljaks ja arvate, et selles pole midagi halba, siis pole teil südames jumalakartust.

Valmista ennast täna igaveseks eluks ette! Mitte põrguks!

Kui sa ei tee nii, nagu ütleb pastor, siis teed seda, mida pead vajalikuks. Teed vastupidist sellele, mida jumalamees ütleb. Nende toimingutega ütled: “Vala ise vett oma kätele!” Ja Jumal näeb seda, Ta jälgib sind ja küsib: “Mida sa ütlesid Mu sulasele?”

Ja kui samal ajal on südames endiselt soov saada Tema sulaseks, siis on su elu segatud, kuid raud ja savi ei segune!

Su elus on segadus, su äri ei edene nii, nagu soovid.

Viska oma elust raud välja! Ja ütle Jumalale: “Ma olen Sinu kätes väga hea savi, millest sa esimese inimese vormisid!”

Ära kunagi looda endale! Usu Jumalasse!

Miks peaksid oma vaimujuhi kätele vett valama?

Sest ta on sinu karjane ja võitleb sinu eest.

Jumal on määranud kirikus vaimulikud juhid teid õnnistama.

Ütled “Ma tean ise!” See on esimene kohtumine uhkuse vaimuga.

Mitte sellepärast, et sa ei saaks ise aru, mida Jumal sulle annab, vaid Ta määras selle nii.

Kas olete kunagi märga palki raiunud? Selle raiumine on peaaegu võimatu. Siis pannakse sinna kiil, mis siseneb palki ja lüüakse kirvega seda kiili, kuni palk pooleks läheb.

See tähendab, et pastor juhib, ta on pioneer – pioneer! Jumal kasutab teda sinu aitamiseks.

Sa ei saa aru, millist otsust teha. Mida peaksid tegema ja mida mitte? Mõnikord on õigeid otsuseid raske teha. Siis pöördud oma vaimse teejuhi juurde ja ütled: „Olen valiku ees. Mul on raske teha õiget otsust. Mida teha?”

Või tuled lihtsalt koosolekule ja ei küsi midagi, kuid jutluse ajal saate vastuse, mida edasi teha, kuidas olla ja kuhu minna. Või kui sul on vaja prohvetlikku sõna, vajad jälle vaimulikku juhendit, et Jumal saaks oma sulase suud kasutada, sest Ta teab, et Tema sulane on ustav ja püha ning Ta saab teda vabalt kasutada Kristuse keha ülesehitamiseks, et näidata sulle õiget suunda.

Muidugi tead seda ka ise, kuid lõpuks selgub, et ilma vaimse teejuhi käte peale panemiseta ei juhtu midagi.

2. Moosese 17:12
Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni.

See on ärkamise võti!

Kuidas palutakse ärkamise pärast?

Ärkamine ei tule üksi ootamise läbi. Ainult sinu aktiivne palve, õpetus, alandlikkus, kuulekus ja see, et õpid Jumala mehi teenima ja teda aitama, võib tuua meie maale ärkamise.

Me teame, et Iisrael võitles amalekkide vastu. Nüüd käib vaimne sõda Eesti ärkamise, sinu ja minu hinge pärast. Paljud päästetakse ja paljud mitte. Me teame, et Jumal on meile võidu andnud. Oleme sündinud Juuda suguharust lõvideks, sest meie Issand on Juuda suguharust pärit lõvi. Üks lõvi on noorem, teine ​​vanem, kuid igal juhul oleme Juuda suguharu. Sa oled kuninglikku päritolu. Ära heida meelt! Kuid ära järgi magavate armsate Aafrika lõvide eeskuju! Ja sellepärast lubad endal vahel sisse magada.

Ütle: “Saatan, tagane minust! Ma ei lase oma magamistuppa mingit argust! Olen sõdur! Ma tõusen varahommikul üles, tõstan käed üles ja ütlen Sulle, Jeesus, et ma olen Sinu kätes looming! Täida Mind! Näitan, et olen hästi hakkama saanud, et võid mulle loota, sest minu Issanda trooni ümbritseb täieliku ustavuse (usaldusväärsuse) õhkkond ja täielik lojaalsus (usaldusväärsus). “

Aga kui ma näen sind ja sinu ümber pole ustavust, sest sa ei teinud seda, mida Püha Vaim sulle ütles, siis ma tean, et su asjad pole korras. Saatan ründab ja sa ei tea, mida teha ja kuhu joosta ning otsustad teha sada asja korraga …!

Amalekkidega oli sõda. See, et Iisrael valis Jumala ja Moosese kaudu tuldi Egiptusest välja, ei tähendanud, et kõik oleks korras. Amalekid ei olnud sellega nõus!

Peate võitlema! Kui sõda ei oleks, oleksid siin kell 4 hommikul. Ja vaenlane ei teeks sulle takistusi. Sa tõuseksid rahulikult üles ja läheksid rahulikult magama, ei viiruseid ega rünnakuid!

Kuid nähtamatu batsill haaras vaikselt teie mõtted, mürgitas need ja ütles, et midagi pole vaja teha, kõik on korras.

Ei, pole ok! Käimas on sõda! Pead olema valmis! Peaksid olema nagu Iisrael – kivi pea all, kuulipilduja käes ja Toora süles. Kogu aeg!

Ja siis saab sinust tõeline sõdur. Sa ise tõused hommikul üles ja ütled: “Saatan, kus sa oled? Tule välja! Ma võitlen sinuga! Mine siit maalt välja! “

Jumal lubas ärkamist, Eesti kohta on nii palju prohvetlikke sõnumeid, aga me lihtsalt ei näe läbi aia! Ärka üles! Valmistage ennast ette!

Alusta võitlust, siis Jumal õnnistab, austab ja kasutab sind ning juhatab sind sinna, kuhu kuningad tulevad! Ja nad ütlevad: „Oleme hädas, mida teha? Me teame, et valasite pastori kätele vett. Te teate, kes on ülemus, kes on alluv. Usume, et Jumal on suurem kui sina, sest sinust on tulnud head. Said aru. “

Amalekkidega oli sõda. Ja selleks oli vaja, et keegi Moosese käsi üleval hoiaks.

Apostel Paulus ütles:

1. Timoteosele 2: 8

Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta.

Miks? Sest oli sõda. Ja kui sinu käed on üles tõstetud, tähendab see, et sa palvetad, tänad, kummardad, austad – saavutad võidu. Enesele toetudes kukud läbi.

Niipea kui Mooses käed langetas, kaotas Iisrael. Mooses ei pidanud terve päev vastu. Mis siis juhtus? Abilised tulid!

Kui Eliisa aitas Eelijat, siis Moosese käsi hoidsid üleval Huur ja Aaron.

Õppige vett valama oma vaimuliku juhi kätele! Ja Jumal annab võidu kirikule, kogu riigi inimestele ja ümbritsevatele rahvastele. Naaberkuningad tulid ka Eliisa juurde nõu küsima, Edomi kuningas, Iisraeli kuningas jne.

Vaata, kui oluline see on! Alistu Jumalale! Õpi Vaimus käima!

Kui võtad siit midagi ja sööd, kõnnid 40 päeva järjest ja kõnnid läbi kõrbe. Ma tean, et su elus on kõrb! Ärge proovige jätta muljet, et seal on roosiaed! Ma ei mõista sind hukka, vaid tahan sind aidata!

2. Moosese 17:12
Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni.

Kui pead pastori heaks midagi tegema, ütleb ta teile, mida teha, siis see on teie kohustus. Teeni teda nii, et tema käed tõusevad üles ja Jumal annab kirikule võidu!

2. Moosese 17:13

Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.

Mis on lubadus?

Kui sa allud ja aitad oma vaimset juhendajat kõiges – palves, koosolekutel, evangeliseerimisel, annetad aega ja raha, külvad head – annab Jumal sulle võidu paganate üle!

Lihtsalt ära ole ise pagan! Kuidas saab paganaks? Väga lihtne. Kui sa ei täida seda, mida Jumal ütleb, siis oled pagan!

1. Timoteosele 6:12

Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.

Apostel Paulus väidab kindlalt, et käimas on sõda, ja pead võitlema korrektselt ja seaduslikult, sest desertöörid lastakse maha. Kui sa ei võitle, siis tulistad ennast. Võitle, pane vastu, õpi vett valama pühade meeste kätele! Käib sõda nagu Vana Testamendi päevil.

Efeslastele 4: 10–12

Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned  apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks.

Jumal andis kõigile plaani, määras aja ja koha, kus pead olema. Kui sa pole ise üles ehitatud, siis ei saa sa ka teisi ehitada.

Kujuta ette, kui lähete tööle plaatijaks, kuid te pole ise ühtegi plaati seina pannudja proovite siis raha eest midagi teha, siis võite tõesti kedagi vihastada.

Sama lugu on ka meiega. Kui me ei luba kellegi teise juhtimisel töötades alandlikkust õppida, ei saa me kedagi teist üles ehitada! Sellest tuleb üks suur segadus. Professionaaliks saamiseks peate õppima ja nõustuma, et Jumal paneb paika vaimujuhid ja neid ei valita.

Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis tegid apostlid suure vea, valides liisku heites uue apostli.

Ma arvan, et üks kaheteistkümnest pidi olema apostel Paulus. Taevasse minnes võib Jeesus teile sama öelda.

Apostlite tegude teod 1: 23–26

 Ja nad esitasid kaks meest: Joosepi, keda kutsutakse Barsabaseks, hüüdnimega Justus, ning Mattiase. Siis nad palvetasid: „Sina, Issand, kõikide südametundja – näita, kumma neist kahest sina oled valinud
saama selle teenimiskoha ja apostliameti, kust Juudas on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub.” Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale, ja tema arvati ühena kaheteistkümne apostli hulka.

Me teame, et Toomas jõudis Indiasse, ja me teame, mida nad teiste apostlitega tegid, kuid me ei tea Mattiasest midagi.

Koloslastele 1: 28,29

Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses.
Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega.

Vaadake, milles seisneb vaimne sõda?


See seisneb selles, et sind ja mind saaks üles ehitada Kristuses, et me kannaksime Issanda jaoks vilja, kuhu iganes me ka ei läheks. Nii nagu Jeesus sisenes Jeruusalemma ja inimesed panid Tema jalgade alla palmioksad ja riided, kõnniksime ka meie sellel maal Jumala kirikus.

Ma palvetan sinu eest!

Ma palun Jumalalt, et kannaksid palju puuvilja, nii et kuhu iganes sa lähed, Vaimu viljad oleksid ilmsed ja inimesed rõõmustaksid su üle. Et haigustel, vaesusel, pimedusel, depressioonil ja rõhumisel poleks kohta. Et seal oleksid Vaimu viljad! Ma palvetan selle eest iga päev!

Au Kõigeväelisele ja kõikjal olevale Jumalale!

Jumala õnnistustega!

Pastor Paul Armand.