„Valed kaalud on Issanda meelest jäledus, aga õigest vihist on tal hea meel. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi,aga alandlikel on tarkus.” Saalomoni Õpetussõnad 11:1-2

Kuningas Saalomon kirjutas need sõnad meile. Neile, kes kuulavad Kõigevägevama nõuandeid ja soovivad ehitada endale hea ja täisväärtusliku elu. Selleks, et elu oleks täisväärtuslik ja õnnelik, peavad teil südames olema õiged kaalud. On väga oluline, et igaüks meist oskaks õigesti vaadata kõike, mis meie elus või meie ümber toimub. Mis iganes meiega või meie ümber juhtub, peame tänama Issandat kõige eest ja uskuma, et Kõigevägevam pöörab kõik meie kasuks ja heaks! Meie suhtumine peab jääma positiivseks ja lahkeks!

Ükskõik kui pime on ümberringi, päike tõuseb ikkagi!
Teie kaalud peavad olema tõesed ja kõike peab elus kaaluma Issanda Sõna alusel! See on igavene tarkus! See on elu andev tarkus ja annab rahu südamesse! Hoides Jumala Sõna endas, saate osa Issanda õigusest! Ja Issanda õigus annab elu ja edu! Te ei ole enda üle uhke, vaid alandlik Issanda ees ja saate tarkust igaks olukorraks!

Õige päästetakse hädast, aga õel satub sinna tema asemel.” Saalomoni Õpetussõnad 11:8

Kallid, hoidke endas õigeid kaalusid ja hoidke end kurja eest! Uskuge Jumalasse ja tänage Teda kõige eest, sest kõik tuleb meile kasuks, sest Ta hoolib meist!

Shalom!

Baruch Hashem!

Ella Armand.