Valeõpetajad: viis ohumärki

Jagage armastust

Mõned aastad tagasi sain meili lingiga kohaliku pastori jutlusele. Meili saatja oli siiralt mures.

“Kas see, mida ta jutlustab on valeõpetus?”

Jutlus sisaldas absurdset järeldust selle kohta, kuidas Jeesus end tühjendas Filiplastele 2. peatüki alusel. Pastor õpetas, et Jeesus kaotas inimeseks kehastumise ajal oma jumalikkuse ja naasis siis taevaminemise kaudu Jumala staatusesse. Ta rõhutas, et meil on sama vägi nagu Jeesusel maa peal, sest Ta oli täpselt samasugune inimene nagu meie.

Vastasin selgitusega kenotitsmi (kenotitsism käsitleb seda, kuidas Kristus “paneb” inimesekssaamisel “kõrvale” teatud jumalikud omadused ning “tühjendab” end mõnedest jumalikest omadustest, nagu kõikteadmine ja kõikvõimsus) valeõpetusest. Ma ei teadnud, kas see pastor kavatseb jutlustada ketserlust. Aga see oli tõesti ketserlus.

Ketserlus on hävitav valeõpetus, mis võib kirikut lõhestada. Me kasutame seda terminit nii sageli, et oleme kaotanud tõsise suhtumise ketserlusse. Ketserid ei ole inimesed, kes sinuga ei nõustu. Ketserid on need, kes lõhestavad kirikut valeõpetusega.

Enamikul usklikest ei ole võimalust osaleda seminaritundides gnostitsismi, doketismi, kenotitsmi, arianismi, modalismi ja teiste ketserluste teemal. Teoloogiline koolitus on ketserluse tuvastamisel abiks, kuid mitte hädavajalik.

Millised on ohumärgid valeõpetajate kohta?

1. Vastuolu Pühakirjaga. Sageli mõjutavad need vastuolud evangeeliumi tähendust. Nii toimib saatan. Vaja on vaid evangeeliumi pisut moonutada selleks, et see poleks enam evangeelium. Inimesed märkavad, kui sõnum on tõest kaugel, kuid nad ei märka, kui sõnum sisaldab täpselt nii palju tõtt, et näida tõena, kuigi see on vale.

2. Pühakirjale lisamine või sealt eemaldamine. Valeõpetajad lisavad Pühakirjale midagi enda oma selleks, et kontrollida teiste käitumist. Sagedasti on motiiviks võim. Teised valeõpetajad eemaldavad Pühakirjast kõik selleks, et elada nii, nagu nad tahavad ja osaleda muudes keelatud tegevustes. Sageli on ajendiks isekus.

3. Ekspertiisiavaldus teie nimel. Ma võpatan, kui kuulen: “Jumal käskis mul seda teile öelda.” Või veelgi hullem: “Mina ainuüksi saan Jumalalt teavet.” Kas on võimalik, et Jumal räägib teiega teiste inimeste kaudu? Jah. Kuid keegi, kes väidab, et tema üksi omab erilisi teadmisi peab meid alati tegema tähelepanelikuks.

4. Väidetakse, et on olemas teine Jumala sõnumite allikas peale Pühakirja. Teie emotsioonid ei ole väga hea Jumala tõe allikas. Teised religioossed tekstid ei saa kuidagi võrduda Piibliga. Sektid meelitavad inimesi mõlema taktikaga: emotsionaalse üleskutse ja veel ühe nn. püha tekstiga.

5. Rahaõpetus muutub olulisemaks Jeesuse õpetusest. Palun kuulutage ja õpetage oma koguduses suuremeelsust, ohverdamist ja kümnist. Kuid ärge unustage, et rahaarmastus võtab inimeselt õiguse teenida.

Valeõpetajad juhivad inimesi Pühakirjast eemale peamiselt kahel viisil. Esimene pakub Piiblile alternatiivset maailmapilti. Nad ütlevad sisuliselt: “See on vale, mina pakun midagi muud.”

Teine viis, kuidas valeõpetajad inimesi meelitavad, on Pühakirja ümbertõlgendamine. Põhimõtteliselt “see pole see, mida Piibel minu jaoks tähendab”.

Märgake ohumärke.

Millele peaksite tähelepanu pöörama?

Jeesus vastab sellele küsimusele mäejutluses. Ta õpetab, et vähesed valivad kitsa ja raske tee selleks, et tõde mõista. Seejärel hoiatab Jeesus, miks peaksite tõe mõistmisel ettevaatlik olema.

„Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, kuid seesmiselt on nad raevukad hundid. Nende viljadest tunnete te nad ära” (Matteuse 7:15-16).

Mõistet “vili” esineb Piiblis enam kui sada korda. Puu viljad viitavad tavaliselt tulemustele. Millised omadused ilmnevad Teie elus? Kuhu Teie aeg kaob? Millele Te oma raha kulutate? Milliste sõnadega Te teiste inimestega suhtlete? Millega Te täidate oma mõistust?

Kui Te ei pühenda aega, meeleenergiat ega tähelepanu Jumala Sõnale, siis on Teil raske teada saada, mis on tõsi selles maailmas.

Õppige tundma Jumala Sõna tõde ja tulemused ei pane Teid ootama!

Postitas Sam Reiner / churchanswers.com

Allikas: https://ieshua.org/lzheuchitelya-pyat-preduprezhdayushhih-priznakov.htm