Valgevene. Kuidas ja miks vaimulikke praegu tagakiusatakse? (Meedia ülevaade)

Tänapäeva Valgevenes kiusatakse laialdaselt taga demokraatlikku liikumist toetanud usukogukonna esindajaid. Milles see väljendub 2024. aastal?

Teoloog ja «Хрысціянскай візіі» esindaja Natalja Vasilevitš rääkis “Radõe Svaboda” eetris  erinevatest vanglas viibivate usklike survestamise, kiusamise ja isegi piinamise juhtumitest.

Usklikud inimesed näevad oma teed isegi vanglas mitte kui mingisugust lõppu, mitte kui kaotatud aastaid, vaid sageli oma igavese elu kontekstis, selles, et nad teenivad nüüd Jumalat.

Vaimulike administratiivne tagakiusamine

«Хрысціянскай візіі» monitooringu andmetel on 2024. aasta algusest teada vähemalt kaheksa vaimulike haldussüüdistuse juhtumit.

Roman Roždestvenski
9. jaanuaril sai teatavaks, et Tšerikovis vahistati 14 päevaks Veremeyki baptistikogukonna pastor Roman Roždestvenski (Tšerikovski rajoon, Mogilevi piirkond), mis kuulub Valgevene Vabariigi Evangeeliumi Kristlike Baptistide Liitu. Ta mõisteti süüdi haldusartikli 19.11 (äärmuslike materjalide levitamine) alusel. Pastor on juba kinni peetud, talle on määratud rahatrahv ja tema sülearvuti konfiskeeriti 2022. aasta märtsis.

Igor Kovaltšuk
10. veebruaril peeti pärast Itaalia-reisilt naasmist kinni Valgevene õigeusu kiriku Gomeli piiskopkonna Rogatšovi linna Pühima Neitsi Maarja Taevaminemise kiriku koguduse endine praost ja preester Igor Kovaltšuk. Tema telefonist leiti “äärmuslike” ressursside tellimusi ja tema suhtes koostati protokoll Valgevene Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku art. 19.11 rikkumise alusel. Preester arreteeriti 15 päevaks. 25. veebruaril, kui vahistamise kandmise tähtaeg möödus, preestrit ei vabastatud ning tema suhtes algatati uus haldusmenetlus art. 19.11 Valgevene Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel. Teine vahistamisaeg oli 12 päeva. Pole teada, kas preester vabastati mingil tingimusel ennetähtaegselt või kandis ta ära kogu oma vahistamise. 9. märtsil põgenes ta tagakiusamise tõttu Valgevenest.

Aleksandr Zaretski
22. veebruaril peeti kinni pastor Aleksandr Zaretski. Ideoloogid on korduvalt väljendanud pastorile kaebusi selle kohta, et tema kirikus peetakse palveid Ukraina sõja lõpetamise eest ja on ähvardanud teda tagakiusamisega. Pastor arreteeriti 15 päevaks ja seejärel veel 15 päevaks haldusõiguserikkumiste seadustiku artikli 1, 24.23 alusel. (Massiürituste korraldamise ja läbiviimise korra rikkumine). Selliseks peeti jumalateenistuse ajal peetud jutlust. Tagakiusamise põhjuseks olid talle jumalateenistusel omistatud ütlused: “Palvetagem nende eest, kes on võltsitud põhjustel vangis”; “Vaadake, kuidas kõrgemad ametnikud räägivad üht, aga tänavatel näevad inimesed midagi muud”; “meile öeldakse, et kõik on hästi, meile meeldib ja oleme kõigega rahul ning vahel on lihtsam nõustuda”; “rahvas Ukrainas on reeturid, kui venelased tulid, siis langesid nad nende jalge ette”; “palvetame U eest, tulge palvetama U eest.”

Pavel Gedroit
14. märtsil kiusati halduslikult taga katoliku preestrit Pavel Gedroiti (tema perekonnanime kirjapilt on Gedroyts), Golynka küla Risti Ülendamise kiriku ja Pühima Neitsi Maarja Kuulutamise kiriku rektorit Grodno oblastis Perstunis. Preester võeti äärmuslike materjalide levitamise eest haldusvastutusele ja tema mobiiltelefon konfiskeeriti. Teda süüdistati ka selles, et ta armastas laulda “bandeeralaste laule”. Preestrile määrati rahatrahv 1200 rubla (340 eurot).

15. märtsil määrati õigeusu preester Nikolai Gaidukile, Grodno Kõigi Valgevene Pühakute Auks kiriku vaimulikule, haldustrahv. Ametivõimud avastasid, et ta postitas VKontakte’i TUT.BY logoga teabetooteid ja ka haakristiga Goebbelsi foto. Teod kvalifitseeriti äärmuslike materjalide ladustamisena levitamise eesmärgil (Valgevene Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku artikli 19.11 2. osa), samuti natsisümboolika levitamisena (Valgevene Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku artikli 19.10 1. osa). Gaiduk selgitas, et postitas natsisümboolika ajaloolise foto selleks, et kritiseerida natslikke seisukohti, mida kinnitas ka tema postitatud teabe kontekst, kuid talle määrati 1600 rubla trahv.

Andrzej Yukhniewicz

8. mail peeti kinni Šumilinos (Vitebski oblastis) Fatima Jumalaema piiskopkonna pühakojas teenivad Laitmatu Maarja Misjoni Oblaatide Ordu preestrid, Andrzej Yukhniewicz OMI ja Pavel Lemekh OMI. Yukhniewicz on ka Valgevene abtide ja kloostri kogukondade esindajate koordinatsioonirühma juht. Kinnipidamine toimus pärast seda, kui mõlemad preestrid osalesid Vitebski piiskopkonna preestrite ja pühendunud liikmete koosolekul, mis toimus nende kirikus. Preestreid süüdistatakse “Valgevene riigi vastases õõnestustegevuses”. Enne kohtuprotsessi hoiti preestreid Vitebskis asuvas ajutises kinnipidamiskeskuses. Preestrid mõisteti Skype’i vahendusel: Juhnevitš – 15 päevaka ja Lemekh – 10 päevaks vangistusse.

17. mail sai pastor Juri Gordey kogeda tagakiusu (kristlik kirik “Arm”, Ivye, Grodno piirkond). Ivjevski ringkonnakohus arutas tema suhtes haldusõiguserikkumise juhtumit artikli 19.11 2. osa alusel.  (Vabariiklikku äärmuslike materjalide  nimekirja kuuluvate teabetoodete säilitamises nende levitamise eesmärgil). Vaimulikule esitati süüdistus Odnoklassniki niinimetatud äärmusliku ressursi tellimise eest. Ta ei tunnistanud end süüdi. Kohtunik võttis arvesse arstitõendit, mille kohaselt ei saa pastorit isolaatorisse saata ning mõistis rahatrahvi 1200 rubla (ligikaudu 400 eurot) koos telefoni konfiskeerimisega.

Vaimulikud-poliitvangid

Sergei Rezanovitš
Sergei Rezanovitš on õigeusu preester, Peaingel Miikaeli kiriku rektor Zhabinkovski rajoonis (Bresti oblastis) Stepanki põllumajanduslinnas. Ta peeti kinni koos abikaasa Ljubovi ja poja Paveliga. Kohtunik Maksim Filatov karistas Rezanovitšit 16-aastase vangistusega range režiimiga koloonias ja 600 trahviühikuga (19 200 rubla).

Vladislav Beloded

31. mail 2023.a. peeti kinni Minski peakatedraali katekismuse õpetaja Vladislav Beloded, kes 2020. aasta rahumeelsete protestide ajal osales aktiivselt üldkristlikel palvekoosolekutel vägivalla ja seadusetuse lõpetamise eest seoses Valgevenes areneva poliitilise kriisiga.  Usklik sai  ebainimliku ja alandava kohtlemise osaliseks, ta oli sunnitud jäädvustama nn. “meeleparanduse” video, milles ta nägi välja väga masendunud ja oli sunnitud kaks korda kaamera ees kuulutama oma homoseksuaalset sättumust, mis seab ta vahistamis- või kinnipidamiskohtades täiendava surve alla. Propagandavideos räägiti usklikust alandaval ja solvaval toonil ning näidati fotosid ja videoid seksuaalstseenidest, milles ta väidetavalt osales. 14. märtsil 2024.a. kuulutati Vladislav Belodedi süüasjas välja kohtuotsus. Kohtunik Jelena Ananich (Minski linnakohus) karistas teda 3-aastase vangistusega. Juhtumit arutati suletud uste taga.

Genrikh Okolotovitš

Genrikh Okolotovitš on Voložinist pärit preester. Mees peeti kinni 2023. aasta novembris. Vahistamise ajal oli ta 70-aastane. Ta sai südameataki ja talle tehti hiljuti vähi tõttu maooperatsioon, ta vajab arsti järelevalvet ja pidevat ravi. Teda hoitakse KGB eeluurimisvanglas. Enne tema staatuse muutumist keeldusid nad talle saadetud sooje riideid ja toitu vastu võtmast. Esimestel päevadel pärast vahistamist suutis preester muretseda endale vaid hügieenitarbeid, pesu ja tablette – ta põeb raskeid haigusi, mistõttu on ta sunnitud võtma mitut tüüpi ravimeid. Varem teatati, et preestrile esitati süüdistus “riigireetmises” (kriminaalkoodeksi artikkel 356 alusel).

Nikolai Khilo
29. mail sai teatavaks, et 24. aprillil kinni peetud EKB kiriku “Blagovestie” jutlustaja Nikolai Khilo vastu on algatatud kriminaalasi. Ta võeti vahi alla ja ta on uues Koljaditšis asuvas eeluurimisvanglas. Vaimuliku kinnipidamise põhjused ja motiivid on siiani teadmata. Samuti pole teada, millise artikli alusel kriminaalasi algatati.

Religiooni tagakiusamine

7. veebruaril toimus Minski linnakohtus istung Minski Püha Eliisabeti kloostriga seotud Venemaa Püha Johannese auks loodud kohaliku heategevusfondi likvideerimise üle. Asja hagejaks oli Minski linna täitevkomitee peajustiitsosakond. Fondi asutasid halastaja õed ja vennad Minski Püha Eliisabeti kloostri auväärse märtri suurhertsoginna Elizabethi auks. See registreeriti 14. juunil 2017.a., fondi direktoriks oli CEM preester Oleg (Kovalenko), vaimulikuks oli ka CEM preester Valeri Zahharov.

Kevadel keeldusid võimud lubamast Baranovitši katoliiklastel korraldada iga-aastast ristiteed Suurel Reedel, mida tähistati 2024. aasta 29. märtsil. Varem toimus üritus igal aastal, oli ülelinnalise iseloomuga ja sai isegi Baranovitši visiitkaardiks. Ristiteekonna pidamise loa andmisest keeldumise põhjuseid võimud ei toonud.

15. mail sai teatavaks, et Vilniuse valgevene kogukonna preester, ülempreester Georgi Roy, kes läks üle oikumeenilisse patriarhaati, lisati Venemaa tagaotsitavate andmebaasi. Tema vastu on Valgevenes algatatud kriminaalasi, kuid pole teada, millise artikli alusel. Roy aitas aktiivselt 2020. aasta rahumeelsete meeleavalduste ajal kinnipeetuid, avas katedraali, et meeleavaldajad saaksid tagakiusamise eest varjuda ning avaldas oma sotsiaalvõrgustikes demokraatiat pooldavaid ja sõjavastaseid väljaandeid. Tagakiusamisohu tõttu oli ta sunnitud Valgevenest lahkuma.

Religioossed “äärmuslikud” materjalid

Pärast 2020. aasta sündmusi asus Valgevene režiim meediavälja puhastama, tunnistades “äärmuslikeks materjalideks” sõltumatut meediat, veebisaite, telegrammikanaleid, sotsiaalvõrgustikke ja ka rahumeelse protestiga seotud sümboleid. Selle tulemusena hõlmab haldussüüdistus  Haldusõiguserikkumiste seadustiku Art. 19.11 isikuid, kes jagavad teavet nendest allikatest või teavet, mis sisaldab nende teabeallikate logosid.

Nüüd on 18. märtsi 2024 seisuga nimekirjas vähemalt 13 juhtumit, kui mitte arvestada “äärmuslaste” nimekirjas olevaid usklikke. Allikate hulgas on preester Vjatšeslav Barki, õigeusu Grodno peapiiskopi Artemy ja õigeusu teoloogi Natalja Vasilevitši lehed. Ja ka kreekakatoliku ajalehe “Uus elu”, kogukondade “Хрысціянская візія”, “Kristlased sõja vastu”, kreekakatoliku ajalehe “Kirik” leheküljed.

Euroopa Parlament võttis 15. märtsil 2023.a. toimunud istungil vastu resolutsiooni „Repressioonide jätkamine Valgevene rahva, eelkõige Alesja Bialiatski ja Andrzej Poczobuti vastu.”

See dokument juhib tähelepanu usukogukonna tagakiusamisele: „Lukašenka ebaseaduslik režiim jätkab usu- ja veendumusvabaduse mahasurumist. Arvestades, et koordinatsiooninõukogu andmetel seisid mitmed katoliku, kreeka-katoliku ja õigeusu preestrid ning protestantlikud pastorid silmitsi erineva survega, alates rahatrahvist kuni pika vangistuseni, sealhulgas Sergei Rezanovitš, kellele mõisteti 16-aastane vabadusekaotus.”

Inimõiguste Keskus “Viasna”

Materjal kasutab “Хрысціянская візія” poolt kogutud teavet. 10. veebruaril esitas ta ÜRO inimõiguste nõukogule 2024. aastaks materjalid Valgevene inimõiguste olukorra eriraportööri aruande jaoks, mis on pühendatud kogunemisvabadusele. “Хрысціянская візія” juhib oma materjalides tähelepanu asjaolule, et kogunemisvabadus ning usu- ja veendumusvabadus on omavahel lahutamatult seotud ning kuidas ühe õiguse rikkumine õõnestab teise õiguse teostamise aluseid. Aruanne esitati inglise keeles ja sellest on olemas tõlge vene keelde.

Allikas: https://www.invictory.org/news/persecutions/40664-belarus-kak-i-za-chto-teper-presleduyut-svyashhennosluzhitelej-obzor-smi

Valgevenes pidasid julgeolekujõud 8. mail kinni kaks katoliku kiriku preestrit

Valgevenes pidasid julgeolekujõud 8. mail kinni kaks katoliku preestrit Andrzej Yukhniewiczi OMI ja Pavel Lemechi OMI, teatab Christian .....

Evangeelne jutlustaja Sergei Meljanets oli sunnitud võimude tagakiusamise tõttu Valgevenest lahkuma

Evangeelne jutlustaja ja paljulapseline isa lahkus Valgevenest pärast 25-päevast vahistamist, teatab Christian Megaportal inVictory viitega Logosele. 19. märtsil .....

Valgevenes arreteeriti evangeelse koguduse õpetaja Aleksandr Zaretski – ta palvetab Ukraina eest

22. veebruaril arreteeris politsei Valgevenes Novolukomli evangeelse kiriku pastori Aleksandr Zaretski. Arreteerimise põhjuseks oli palve Ukraina sõja lõpetamise .....

Lukašenka allkirjastas Valgevene usuorganisatsioonide seaduse muudatused, mis viivad nende “puhastamiseni”

Valgevene president Aleksandr Lukašenka allkirjastas muudatused usuorganisatsioonide tegevust käsitlevates seadustes. Dokumendiga karmistatakse nõudeid vabariikliku usuühingu loomisele: sellesse peab .....

Kristlaste tagakiusamise monitooring Valgevenes 2023. aasta oktoobri seisuga (meedia ülevaade)

Lukašenka režiimi üks vahendeid kodanikuühiskonna ja meediaruumi kontrollimiseks on organisatsioonide, üksikisikute, sõltumatu meedia, veebisaitide, telegrammikanalite, sotsiaalvõrgustike, aga ka .....

“Hoides pilku Venemaa peal” – Euroopa evangeelsed kristlased peavad vajalikuks oma riikide kaitset tugevdada

Kuue riigi evangeelsed kristlased nõustuvad, et rahu säilitamiseks on vaja rohkem koostööd ja visiooni. Enamik neist välistab patsifistliku .....

Pjotr ​​Nukhim Gorodištš – ustav lõpuni

Algus. Odessa on rikkaliku ajaloo ja täiesti erakordsete inimestega linn. Kunstnikud ja teadlased, poeedid ja sionistid, kes kõik .....

Gott Mit Uns? Kas Jumal on meiega, Editha?

Ei ole võimalik ajalugu alati täpselt meeles pidada, isegi kui see on Teie enda elu lugu. Tahate meelega .....

Zaporižje oblasti Venemaa Föderatsiooni okupatsioonivõimud keelustasid Ukraina kreeka-katoliku kiriku

Vene okupatsioonivõimud andsid välja “käsu”, millega keelustati Zaporožje oblasti okupeeritud territooriumil Ukraina kreeka-katoliku kirik (UKKK), aga ka sotsiaalteenistusega .....

Boris Grisenko: Miks on Jumal aeglane kurikaelte karistamisel?

Nendel päevadel tasub meenutada, millised traagilised sündmused Egiptuses juhtusid ja kuidas Issand kõige selle juures hoidis oma lapsi, .....