Valguse kandjad – lunastuse vabastamine pimedatel aegadel

Jagage armastust

Angela Greenig, Auburn, WA

2022. aasta on käes ja me oleme tunnistajaks enneolematutele muutustele kogu maailmas. Me näeme haiguste, loodusõnnetuste, vägivalla ja sõdade sagenemist – need kõik lõhuvad kogukondade struktuuri ülemaailmsel tasandil. Me elame ka enneolematul prohvetliku täitumise tunnil. Maa ägab intensiivses vaevuses (nii loomulikus kui ka vaimses), justkui valmistudes sünnitama, nagu Jeesus ennustas Matteuse evangeeliumi 24. peatükis. Jumala lastena peame jääma vankumatuks ja keskenduma tõele pimedatel aegadel

On aeg olla Valgus

Jätkates oma teekonda aastasse 2022, tunnen, et sellel aastal on prohvetlik tähtsus. Arvu 20 kasutatakse Sõnas sageli lunastuse sümboliseerimiseks. Näiteks 2. Moosese 30:11-14 andis Issand Moosesele korralduse, et kõik iisraellased, 20-aastased ja vanemad, annaksid Issandale poole seekli suuruse lunaraha, et teha lepitust ja et neid ei tabaks katk.

Number 20 tähistab ka täielikku või täiuslikku ooteaega. Kohtumõistjate peatükkides 4-5 ootasid Iisraeli lapsed 20 aastat, et vabaneda Jaabinist (Kaanani kuningast), kes neid rõhus. Jumala vastus oli äratada Deboora ja Baarak, kes vabastasid inimesed orjusest. 1. Kuningate raamatus veetis Saalomon 7 aastat Jeruusalemmas Jumala koda ehitades ja veel 13 aastat oma kodu ehitades, kokku 20 aastat. Pärast mõlema hoone valmimist andis Saalomon Hiiramile (Tüürose kuningale) 20 linna Galilea maal.

Number 22 tähistab valgust aja eristamiseks. Heebrea tähestikus, mida kasutatakse Jumala Sõna koostamiseks, on 22 tähte. Jumala Sõna on lamp meie jalge ees, mis juhatab meie teed (Psalm 119:105), mis näitab, et need 22 heebrea tähte valgustavad meie teed. Sõna “valgus” leidub ka Pühakirjas 264 korda. Kui jagame 264 12-ga (arv, mis tähistab jumalikku autoriteeti), saame 22.

Nende 2022. aasta prohvetlike arusaamade põhjal usun, et Issand kuulutab, et ooteaeg on möödas, ja Ta laseb valgusel paista oma rahva peale, et tuua rahvastele lunastus. Kui kunagi on olnud see aeg, kus vajame Jumala valgust, et eristada, mis vaimus toimub, siis see aeg on nüüd käes! Nagu teate, puhkeb korra puudumisel kaos; Jumala valguse puudumisel valitseb pimedus. Jumala arm ja valgus ei kao kunagi, kuni on üks valgus, mis paistab eredalt nagu linn mäel (Matteuse 5:14). 

On aeg mitte ainult kõndida selles valguses, vaid OLLA see valgus, millest räägitakse Matteuse 5:14 Oleme kutsutud olema valguse kandjad. Pimedusel pole meie üle võimu. Jeesuse ristilöömine ja surm, millest räägitakse Matteuse 27. peatükis, on ilus meeldetuletus, et kui Jeesus suri, siis katkestas Ta KÕIK sidemed surma, põrgu ja hauaga – meie kõigi jaoks igavikuks! Meie kui valguse laste pärand (1. Tessalooniklastele 5:4-6) on pimeduse hajutamine Jeesuse nimel – hajutada see meie mõtetest, meie elust ja meid ümbritsevate inimeste elust.

Kas olete valmis vastu võtma Jumala õnnistuse ja soosingu täiuse?

Oleme viimastel aastatel üle elanud nii intensiivseid, enneolematuid aegu, jättes liiga paljud pühad tundma, et neilt on röövitud nende elu ja elatis. Kuid Jumal ütleb, et praegu on aeg, mil tuleb jääda kindlaks prohvetlikele sõnadele, mille Ta on teile andnud. Tahaksin teid julgustada: Issand ihkab taastada KÕIK, mis teilt on varastatud. Küsimus on selles, kas olete valmis selle õnnistuse täiuse vastu võtma? Kas te usute oma südames, et Ta tahab taastada kõik, mille rohutirtsud on teilt varastanud (Joel 2:25)?

Nüüd on aeg teadvustada/meenutada, et me saame lunastada selle, mille vaenlane on meilt varastanud! Me võime kogeda Jumala täielikku õnnistust, olenemata meie asjaoludest või sellest, mida maailm ütleb, kõik sellepärast, et Jumal ütleb, et Ta teeb seda. Ja kui Ta ütleb, et Ta teeb, siis TA TEEB! Tema Sõna on vankumatu ja tõsi ning Temas ei ole pimedust.

Samuti on aeg meeles pidada pärandit, mis meil pühadena on. Mõned teist arvavad, et olete kaotanud selle, mille Jumal on määranud ja milleks teid kutsunud, kuid te pole seda kaotanud. See võis olla uinunud, kuid ärge kunagi kaotage oma usku ja usaldust Tema vastu. Jesaja 22:22 räägib Taaveti võtmetest, öeldes: “Ja Taaveti koja võtme ma panen tema (Eljakimi) õlale, nii et ta avab ja keegi ei sulge; ja tema sulgeb, aga mitte keegi ei ava” (KJV). Nagu Eljakim, ma ütlen teile, Jumal annab meile soosingu! Ta on andnud meile võtme uste ja väravate avamiseks igas linnas, igas osariigis ja igas riigis üle maailma, et vabastada vangid. On aeg. 2022 on meie aasta!

Jesaja 66:6 räägib sellest, kuidas Issand sõitleb silmakirjalikkust, öeldes: “Linnast kostab kära, templist kostab ISSANDA hääl, kes maksab kätte oma vaenlastele” (NASB). Täiuslik ooteaeg on möödas, Issand valgustab teed ja meie kõne ajal raputab Jumal asju! Ta raputab rahvaid, Ta raputab taevast ja raputab maailma suurima ärkamise nimel, millest me eales unistada võisime.

Suure evangelisatsiooni aasta: reformaatorid ja muutjad, tõuske üles!

Ma tunnen oma vaimus, et 2022. aasta on määratud olema Issanda suure evangelisatsiooni aasta. Need, kes olete oodanud oma saatuse vallandamist – see on teie aeg! Reformijad ja transformaatorid – tõuske üles! Igaüks meist on kutsutud vabastama maailmas üleloomulikku transformatsiooni. Oleme kuningriigi sõdalased, kes on kutsutud vabastama taevast maa peale. On aeg kaitsta maad ja selle rahvast, mille Issand on tõotanud meile pärandiks (Psalm 2:8). On aeg tõusta püsti ja seista kartmatult hiiglaste õlgadel, kui me kanname nende pead lahinguväljalt. Pole olemas hiiglasi (pimeduse vaimu või vaenlase plaane), kes võiksid teie teele sattuda!

Enne kui valmistate oma mõõgad lahinguks Issanda nimel, pidage meeles, et tõeline muutus peab algama seestpoolt, enne kui seda saab teie ümber läbi viia – ehk siis see algab TEIST. Minnes tagasi Jesaja 66:5 juurde (Issanda etteheite kohta silmakirjalikkusele), kus öeldakse: “Kuulge Issanda sõna, kes te värisete Tema sõna ees: “Teie vennad, kes teid vihkavad, kes teid minu nime pärast välja jätavad on öelnud: “Olgu Issand au sees, et me näeksime teie rõõmu.” Aga nemad jäävad häbisse” (NASB). 

Paljud teist on lasknud enda kohta rääkida vihkamist ja valesid, mis on teie mainet kujundanud ja  mõjutavad teid vaimselt ja mentaalselt. Vaenlane kasutab vihkamist ja ärapõlgamist, mida tunnete selleks, et teid siduda, ja mõned teist tunnevad, kuidas tuleleegid teid jälitavad. Olen siin selleks, et öelda teile, et see on vaenlase pealetung ja tal EI OLE teie üle võimu! Kuid ta piinab teid nii kaua, kuni te lasete tal seda teha, nii et te peate end kokku võtma ja midagi ette võtma! Te olete hämmastav ja te olete täis ande, mille Jumal on teie sisse pannud. Tõuske üles ja nähke ennast läbi Tema silmade! Hakake kasutama neid relvi, mille Jumal teile on andnud, ja teritage seda sirpi, sest saaki on palju! Töölisi on külluses, kui astume oma saatuse poole!

Meele uuendamine Jumala Sõnaga on olulisem kui kunagi varem. Jumala Sõna sügav mõistmine toob elu ja tuletab meile meelde Tema meile antud tõotusi. Kutsun teid tungivalt palvetama, et Jumal tõstaks esile (tooks valgust) oma tõe ja selle, mida Ta sel hooajal teeb; nii saabub nii selgus kui ka mõistmine. Kogu Pühakirjas on näiteid jumalakartlikest meestest ja naistest, kes said Jumala Sõnast jumaliku taipamise, et aidata vabastada rahvad nende saatusesse:

• 1. Ajaraamat 12. peatükis mõistsid Issaskari pojad aega ja said tarkust Iisraeli jaoks parima tee kohta.

• Taanieli raamatus mõistis Taaniel raamatute põhjal, et on aeg Iisraeli tagasipöördumiseks, ning ta sai südamesse palvetada ja paastuda.

• Matteuse evangeeliumi 23. peatükis (ja mitmes teises kirjakohas) noomis Jeesus oma aja usujuhte, sest Ta oli sealsamas nende keskel ja nad ei tundnud ära märke ja seda, et nad olid Jumala prohvetlikul koosolekul.

Oleme Jumala sõdurid

Ma tahan teile jätta need võimsad meeldetuletused: me oleme Jumala sõdurid ja kirik on täis hämmastavaid sõdalasi! Meid on võitud Tema Vaimus ja me peame jätkama Jumala tules kõndimist ja keeltega rääkimist, et vaenlane tõhusalt välja ajada. “Ajage vaenlane välja” all pean silmas deemonite lõhkumist, surnute peale käte panemist, pimedate eest palvetamist, kurtide kõrvade ravimist, magava pruudi äratamist ja imede vabastamist Maa peal!

Nüüd on aeg julgelt ja enesekindlalt edasi liikuda! Ja kui me läheme üle teisele poole, külluse maale, avastame SELLISE hingesaagi, kes nutab ja ootab oma nimede kirjutamist Talle eluraamatusse. Suures pimeduses olijad peavad hädasti tundma maailma valgust (Jeesust) ja seda, kuidas tõhusalt vaenlase vastu seista, mitte tema ees kummardada. Meid on võidnud ja määranud Jumal, et aidata vabastada valgust ja vabadust, mis saab tulla ainult Kristuselt. Kui me lubame Jumala tõel oma teed valgustada, siis võime rõõmustada, teades, et Tema auhiilgus ja lunastus katavad maad rohkem kui kunagi varem!

Jääge vankumatuks, pühad. On privileeg seista tugevana teie kõrval, kui me Jeesuse võimsal nimel võidule marsime!

Allikas: Angela Greenig: “Light Bearers – Releasing Redemption in Dark Times” (elijahlist.com)