Vallalised naised ei pea alistumist kartma

Vähesed asjad on vallalise naise jaoks nii hirmutavad kui väljavaade alistuda mehele, keda ta veel isegi ei tunne.

Kas see tähendab, et Teie arvamusega kunagi ei arvestata? Kas see tähendab, et meid kogu aeg kamandatakse? Kas me kaotame oma tegeliku identiteedi ja vabaduse?

Nördimus toitub hirmust

Mõned vallalised naised võivad protestida idee vastu, et ühel päeval kutsutakse meid üles mehele alluma. Kas tema on oma olemuselt rohkem kvalifitseeritud juhtima? Miks ma peaksin oma iseseisvusest loobuma? Kui mehed ja naised on võrdse väärtusega, siis miks peaksid meie rollid olema erinevad?

Meie vastuväidete keskmes – vähemalt nende jaoks, kes pole veel tõsises suhtes nende probleemidega silmitsi seisnud – on lihtsalt hirm. Me kardame, et kui abiellume, siis oleme sunnitud ohverdama oma ainulaadsed arvamused, unistused, eesmärgid ja isiksuse. Üks asi on neid hirme tõsiselt võtta ja nendega tegeleda. Sageli on lihtsam alistumise idee lihtsalt kõrvale heita. Meie hirmud on leevendunud ja me ei pea tunnistama, et probleem on meis endis.

Kuid kui me oma hirmud sel viisil kehtetuks tunnistame, siis olenemata sellest, kas me mõistame seda või mitte, kinnitame ka valet. Saatan armastab moonutada meie nägemust Kristusest ja Tema armastusest ning seetõttu tahab ta meie vaateid abielust moonutada. Kui usume, et meie tulevane allumine oma mehe autoriteedile on meelevaldne, julm või rõhuv, siis neelame tahtmatult alla vale, et Jumala autoriteet meie elude üle on meelevaldne, julm ja rõhuv. Kuid see ei saa olla tõest kaugemal.

Kui me abiellume uskmatu või jumalakartmatu mehega,  siis ei tohiks me eeldada, et ta armastab meid nii, nagu Kristus armastab kogudust. Aga kui me abiellume mehega, kelle süda on Jumalale allutatud, siis ei pea me talle allumist kartma. Kui me kardame seda, mida võib meilt võtta allumine jumalakartlikule autoriteedile, siis ei peaks meie vastus olema esmalt autoriteedi vaidlustamine, vaid oma hirmude uurimine. Kui Paulus ütleb, et mehed peavad armastama oma naisi nii, nagu Kristus armastab kogudust (Efeslastele 5:25), annab ta meile portree mehest, kellega peaksime kunagi abielluma ja kellele alluma Kristuse ja Tema kiriku vahelise suhte illustreerimiseks (Efeslastele 5:22–23).

Allumise üleskutse: võtke vastu armastus

Meie alistumine Jumalale peaks kujundama meie arusaama mehele allumisest. Õige vaatenurga hoidmine Jumala armastusest on naiste suurim mõjuvõimu allikas ja annab meile selge pildi sellest, mida alistumine meie kui tulevaste naiste jaoks tähendab.

Meeste käsk armastada nagu Kristus ei ole väike ega tähtsusetu. Kristuse armastus ei ole mõeldud meid alavääristama, devalveerima ega tagasi hoidma. See annab meile vabaduse, kaitse, suuna ja abi. See on meie kasuks, mitte kahjuks (Jeremija 29:11). See on selline armastus, mida oleme kutsutud mehe juhtimisel lahkelt omaks võtma.

Kristuse sarnane armastus on lahke

Kristuse armastus on leebe ja lahke ning sellise käsu Ta annab meestele (Koloslastele 3:19; 1. Peetruse 3:7). Kristus veenab oma kogudust lahkuse ja manitsuste, mitte häbistamise ega kohtumõistmise kaudu (Rm 2:4), kuna Ta on eemaldanud seaduse kohtuotsuse needuse (Galaatlastele 3:13). Ta räägib meiega armsalt, et tuua meid enese juurde. Kristuse sarnane armastus valib autoriteedi teostamisel lahkuse, et lõpuks suhet säilitada, kasvatada ja tugevdada.

Kristuse sarnane armastus on täis armu

Pauluse käsk on selge, kuna ta võrdleb mehe armastust Kristuse armastusega. Jumala armastuse ja Kristuse ohvri aluseks on arm (Rm 3:24), mida me ei saa ära teenida ega vääri. Kui me jääme alla sellele, kes me peaksime olema – nagu me seda iga päev teeme –, tõmbab kristlik armastus meid tagasi tõe juurde ja võtab meid avasüli vastu. See ei pea meeles meie eksimusi ja on kiire rõõmustama, kui pöördume ära patust (1. Korintlastele 13:5–6).

Kristuse sarnane armastus on teenija südamega

Kristus tuli siia maailma teenima (Matteuse 20:28).

Kui allume oma mehe kristlikule juhtimisele, siis järgime kedagi, kes soovib teistele parimat, asetades nemad kõrgemale sellest, mis võib olla tema enda jaoks oleks mugavam. Ta järgib Jumala tahet rohkem kui enda oma (Luuka 22:42).

Kristuse sarnane armastus toob vabaduse

Kristuse järgijatena on meil vabadus Kristuse kaudu, kui elame oma eludes Jumala tahte ja Tema sõna alusel(Galaatlastele 5:1). Kristuse sarnane armastus tugevdab vabadust, mille Kristus meile võitis. Mehe soov peaks olema, et me elaksime Jumala käsu järgi, järgides Teda meie eludes ja kohustudes kasutama aega ja võimeid, mille Jumal on meile andnud, mitte orjadena, vaid Jumala lastena, kes on vabad.

Jumalale allumine ei ole orjastav. Tegelikult on kõige vabastavam abielu see, kus meid juhitakse Kristuse seaduse järgi (1. Korintlastele 9:21), kus oleme võimelised kõndima kuulekalt vabaduses, mis on Temas (Galaatlastele 5:1).

Vabad selleks, et ilma hirmuta alistuda

Kõik, mida Jumal on käskinud, on loodud Talle au ja meile rõõmu toomiseks. Tema käskude järgimine ja Tema armastuse vastuvõtmine, sealhulgas armastuse, mida Ta annab mehe kaudu, ei saa alati kerge olema. Meie patt takistab meid pidevalt. Kuid Jumal on meile näidanud, et see on hea ja see on meile kasulik.

Kui Piibli nägemus teineteist täiendavast abielust tekitab Teis hirmu, siis rünnake oma hirme, tuginedes Kristuse headusele, armule ja turvalisusele. Need ei muutu kunagi ja Jumala abiga saab Teie tulevane abikaasa Teid juhtides üha enam neid voorusi peegeldada. Kui aktsepteerime oma Jumala poolt määratud rolli jumaliku juhtimise toetaja ja kinnitajana, siis aitame kaasa Jumala armastuse kaunile ja ainulaadsele ilmutamisele. Seisame maailma vastu ja otsustame avaldada igavest mõju millegi ajutise kaudu.

Kui abiellute mehega, kes on pühendunud sellele Kristusele ja sellele evangeeliumile ja sellele Jumala antud nägemusele abielust, siis te ei pea kartma. Sellist ohverdavat armastust ja armastavat alistumist tasub tähistada.

Autor: MaryLinn Johnson / Single Women Need Not Fear Submission | Desiring God

MaryLynn Johnson (@MaryLynnJohnson) on kirjanik ja blogija, kes on südamega teenimistöö ja kasutab sõnu teiste julgustamiseks.

4 populaarset valet vallalise elu kohta

Paljudel vallalistel meestel ja naistel on kirikus raske omaks võtta silti "vallaline", sest seetõttu võib neid kirikutes kohelda, .....

Vallaline kirikus, mis on täis perekondi

Raske oleks üle tähtsustada neid sügavaid viise, kuidas mind vallalise mehena on koguduse perekonnad julgustanud, aidanud täiskasvanuks saada .....

Neljakümnesena vallaline ja lastetu

Olin 28-aastane, kui keegi nimetas mind esimest korda viljatuks. Raamatuklubis, mida võõrustas üks mu sõber, kohtasin 22-aastast magistranti, .....

Mida vanem on vallaline õde, seda keerulisem on tal abielluda?

Vastab Nadežda Uljanenko: On olemas selline raamat - "Kutse julgusele." Lugesin seda esimest korda, tõenäoliselt 11 ja võib-olla .....

Kas vallalised mehed võivad olla pastorid?

Tere tulemast tagasi kuulama meie podcasti. Sel nädalal räägime pastoraalsest teenistusest. Kas vallalised mehed võivad olla pastorid või .....

Ülemlaul vallalistele

Võib-olla olete kuulnud, kuidas depressiooni (ja isegi enesetappude) määr kipub jõulude ajal tõusma. See, mida paljud peavad aasta .....

Kodu loomine sobib ka vallalistele

Sõna "kodu loomine" manas kunagi mu silme ette pildikesi majast, kus elaksin koos loodetud abikaasa ja lastega. Kujutasin .....

Üksinduse ohud: viis küsimust vallalistele meestele

Viimasel kursusel mängisin raamatupidajat koolilavastuses “Näitleja õudusunenägu”. Peategelane ärkab keset etendust laval, ei mäleta oma sõnu, seda, kuidas .....

Kas see, et ma olen vallaline tähendab, et mul on midagi viga?

Pikaajaline vallalisus tekitab üsna sügavaid küsimusi ja isiklikku ebakindlust, nagu näeme täna taskuhäälingusaate naiskuulaja nimega Rebecca meiliteel tulnud .....

Edendada abielu ja väärtustada vallalisust, seades esikohale Jumala missiooni

Isabella tuli Kristuse juurde pärast seda, kui sõbrad kutsusid ta kiriku noorterühma. Pärast keskkooli tahtis ta teha misjonitööd, .....

Head uudised kristlike abielude kohta. Brad Wilcoxi raamatu “Abielluge” arvustus

Kui olete kunagi abieluteemalist jutlust kuulnud, siis on teile tõenäoliselt tuttav sageli tsiteeritud ja masendav statistika, mille kohaselt .....

Kas kristlased saavad käia kohtamas mittekristlastega?

Kes kristlastest, alustades uskmatuga kohtamas käimist, kavatses seda eelnevalt teha? Ma kahtlustan, et vähesed kristlased kavatsesid tahtlikult minna .....