Vapustav koht Jeruusalemmas, mida peaaegu keegi ei näe

Üks Jeruusalemma hämmastavamaid kohti on ka üks neist kohtadest, mis jääb kahe silma vahele enam kui 99,9% turistidest ja kahjuks ei mõista isegi haritud giidid selle tähtsust. Sellest kohast möödub igal aastal miljoneid turiste. Ja ma arvan, et vähem kui üks protsent mõistab ülemises saalis viibides, et nad on sisuliselt hoones, mis oleks võinud olla esimene messiaanlik sünagoog.

Esimesed juudi usklikud ei näinud vajadust oma sünagoogi järele. Nad kõik jätkasid käimist traditsioonilises sünagoogis – ainukeses kohas, kus sai kuulda Pühakirja, mida loeti kord nädalas – ja siis kohtusid nad nädala esimesel päeval (arvatavasti laupäeva õhtul, mitte pühapäeval, sest see on Iisraelis argipäev). Neid koosolekuid peeti majast majja ja nad kohtusid iga päev ka templi õues (Ap 2:46).

60ndatel pKr tagakiusamine aga intensiivistus. Arvatakse, et Jaakobus, hoolimata sellest, et ta oli Jeruusalemma üks hinnatumaid juute, suri aastal 62 pKr variseride vandenõu tagajärjel. Heebrea kiri julgustab juudi usklikke tagakiusamise ees püsima (Heebrealastele 12:1-4).

Messiaanlikud usklikud põgenevad Jeruusalemmast

Seejärel, 60. aastate lõpus, mässas Roomast iseseisvust taotlev juudi selootide sekt. Rooma väed piirasid Jeruusalemma ümber ja valmistusid seda maatasa tegema. Ajaloolase Eusebiuse Kaisarea sõnul hoiatas ingel messiaanlikke juute põgenema [1]. Nad mäletasid Ješua sõnu:

Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna,” (Luuka 21:20-21).

Nad uskusid, et Jeesuse teine ​​tulemine on kohe käes. Nad põgenesid üle Jordani jõe. Pärast Jeruusalemma hävitamist ja selootide lüüasaamist naasis messiaanlik kogukond Jeruusalemma.

Hämmastav avastus

Ja siin muutub meie lugu huvitavaks. 1948. aastal, Iisraeli iseseisvussõja ajal, plahvatas traditsiooniliselt kuningas Taaveti hauaks peetud koha lähedal mürsk (nüüd teame, et see ei ole tema haud). 1951. aastal sai Iisraeli arheoloog Jacob Pinkerfeld ülesandeks kahjustused heastada. Selle töö käigus avastas ta algse Rooma põranda, mis on praegusest vähem kui meeter madalam. Ta avastas ka alkoovi ehk niši. Bargil Pixner, kuulus benediktiini munk, kirjutab:

“Sarnaseid nišše põrandast samal kõrgusel on leitud iidsetest sünagoogidest ja neid kasutati väidetavalt Toora kirjarullide laeka hoidmiseks” [2].

Teisisõnu väitis ta, et see ruum, ülemine tuba, oli sisuliselt iidne sünagoog. Küsimus on selles, kas see oli alati sünagoog ja kui mitte, siis millal sellest sünagoog sai? Mõned väidavad, et Rooma kindral Titus säästis seda piirkonda oma vallutamise ajal aastal 70 pKr. Kuid kuna teame, et kogu linn hävis, siis on tõenäolisem, et see ehitati pärast aastat 70 pKr sünagoogiks uuesti üles. Teame, et Ješua ajal, nelikümmend aastat tagasi, ei olnud see sünagoog, vaid lihtsalt maja.

Pinkerfeld nõustus, et see oli tõepoolest sünagoog. Erinevalt ida poole suunatud kirikutest oli see hoone suunatud templile või kohale, kus tempel kunagi asus. Pinkerfeldil oli õigus, see oli sünagoog, kuid tema järeldus, et see ei saanud olla kirik või meie puhul Ješuasse uskuvate juutide kohtumine, kuna see ei ole näoga ida poole, on ekslik. Kirikuid hakati ida suunas ehitama alles IV sajandi teisel poolel.

Mitte näoga templi poole, aga…

Pixner väidab, et Pinkerfeld eksis ka oma oletuses, et hoone on ehitatud suunaga templi poole. See oli ilmselge oletus, kuid täpsemad mõõtmised näitavad, et avastatud nišš või alkoov asub veidi kõrval. Selle asemel, et olla orienteeritud templi suunas on see suunatud loodesse, kõige huvitavama koha poole.

Mõelge sellele üks hetk. Olete juudist Ješua järgija. Olete naasmas Jeruusalemma. Linn on varemetes. Aasta on 74 pKr või nii. Templit ei ole enam! Palun mõistke selle tähtsust. Tempel oli juutide elu ja religiooni keskus. Isegi esimese sajandi messiaanlike juutide elus oli templil suur tähtsus. Usklikud kogunesid seal jumalateenistuseks ja õpetamiseks ning evangeliseerimiseks (Ap 3-4,5:25). See pidi olema suur löök. Pealegi oli teine ​​tempel oma aja kõige hämmastavam ehitis. See oli imede ime. Ja siin on see varemetes.

Heebrea kirja kirjutaja hoiatas selle eest, kui ütles, et „mis vananeb ja raugastub, see on hääbumise äärel” (Heebrealastele 8:13). Teoloogid eeldasid ekslikult, et ta rääkis kogu Vanast Testamendist, kuigi tegelikult pidas ta silmas ohverdamissüsteemi, kuna tempel põletati paar aastat hiljem maani maha.

Enda needmine sunnib neid traditsioonilisest sünagoogist lahkuma

Aga nüüd, kui Ješua juutidest järgijad olid tagasi tulnud, tekkis plaan nad kohalikust sünagoogist välja ajada. Vaid paar aastat hiljem lisasid variserid Gamaliel II juhtimisel kolm korda päevas palvetatavale Amida palvele “õnnistuse”, mis nimetab kõiki messiaanlikke juute ketseriteks ja neab neid [3]. Messiaanlikud juudid ei saanud seda palvet palvetada ja lahkusid sünagoogist tõenäoliselt südamevalus. Pixner uskus, et nad muutsid ülemise toa (või täpsemalt selle all oleva ruumi) esimeseks messiaanlikuks sünagoogiks.

Kõige hämmastavam suund

Kui aga rääkida niši asukohast, otsustasid nad seda suunata mitte selles suunas, kus kunagi asus tempel, vaid pigem selles suunas, mis selle asemele tuli.

Tegelikult on see sünagoog suunatud selles suunas, mida tänapäeval tuntakse Püha Haua kirikuna ja mida sünagoogi ehitamise ajal peeti Jeesuse haua ja Tema ristilöömise kohaks Kolgatal [4 ].

Kui võimas see on! Ilma templita, ohvrite ja andestuse allikata, mõistsid nad õigesti, et igavese andestuse ja lunastuse uus allikas on Kolgata. Kuid kas sünagoog peaks osutama kohale, kus Ta risti löödi ja ütles: “See on lõpetatud!”, või Tema ülestõusmise paika, kust leitakse tõend lepitusest? Kuidas oleks mõlema kohaga? Ta maeti samasse kohta, kuhu Ta risti löödi.

„Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud.” (Johannese 19:41).

Ülemine tuba osutab nii Püha haua kirikule kui ka aiahauale – kahele kohale, kus arheoloogide arvates löödi Ješua tõenäoliselt risti ja maeti.

Veel üks tõestus!


Kui vajaksime veel tõendeid selle kohta, et see oli esimene juudi sünagoog, mis oli mõeldud ainult messiaanlikele juutidele, on meil see peidetud grafiti kujul, mille Pinkerfeld leidis hilisemate korruste alt (ta eemaldas mitu korrust, et jõuda originaalini) ‘. See grafiti avaldati hiljem ja see väidab, et hoone püstitati esimesel sajandil:

“Ühel graffitil on kreekakeelsete sõnade esitähed, mida võib tõlkida kui “valluta, Päästja, halastus.” Teisel graffitil on kirje, mida saab tõlkida kui “Oh, Jeesus, las ma elan, Oh, isand Isevalitseja” [5].

Asjaolu, et need sõnad on kirjutatud kreeka keeles, viitab sellele, et hoonet kasutasid hiljem paganlikud kristlased pärast seda, kui kõik juudid 135. aastal linnast keelati. See oli vastus viimasele juutide mässule. Rooma keiser Hadrianus ajas kõik juudid välja ja muutis Jeruusalemma ebajumalakummardajate linnaks. Ta ehitas isegi Veenuse templi sellele kohale, kus Ješua risti löödi.

Aga kuidas võisid need paganad kindlalt teada, et siin asus ülemine tuba ja esimene messiaanlik sünagoog? Kuna Hadrianus keelas aastal 135 pKr kõigil juutidel Jeruusalemma siseneda, said mittejuudist kristlased elada Jeruusalemmas alates Hadrianuse ajast. Eusebius säilitas isegi nimekirja Jeruusalemma mittejuudist piiskoppidest. Seejärel anti see suuliselt edasi põlvest põlve.

Tõendid toetavad ideed, et messiaanlikud juudid, kes naasid enesekehtestatud pagulusest pärast Jeruusalemma okupeerimist Rooma poolt, ehitasid endisesse ülemisse saali esimese messiaanliku sünagoogi ja suunasid selle Kolgata suunas, kus leidis aset Ješua surm ja ülestõusmine.

Et oleks selge, siis see on vaid teooria – teooria, millesse ma usun, kuid mida ei ole kindlalt tõestatud.

[1] Varakristlik ajalugu, EUSEBIUS PAMPHILIUSE KIRIKLIK AJALUGU (lk 265 – 339) CESAREA PIISKOPP PALESTINAS, kirjutatud e.m.a. 325, III raamat, 5:4
[2] http://www.centuryone.org/apostles.html
[3] Amida palve koosneb 18 õnnistusest. Äsja reformitud suurkohus lisas Apostlite tegude 5. peatüki Gamalieli pojapoja Gamaliel II juhtimisel 18. õnnistuse, mis kõlab järgmiselt: „Aga ketseritel ärgu olgu lootust. Ja edev valitsus hukkugu varsti meie päevil. Hävitage kohe naatsaretlased (nagu juutidest kristlasi kutsuti) ja minimid. Ja nad kustutatagu Eluraamatust ja ärgu kirjutatagu nad üles koos õigetega. Õnnistatud oled Sina, Issand, kes alandad uhked.”  Messiaanlikud juudid ei saanud seda palvet palvetada ja sellel palvel oli oodatud tagajärg – messiaanlikud juudid lahkusid traditsioonilisest sünagoogist.
[4] http://www.centuryone.org/apostles.html
[5] http://www.centuryone.org/davtomb.html

Postitas Ron Cantor / roncantor.com
Tõlge – Anna Ivaštšenko saidile ieshua.org

 

Allikas: https://ieshua.org/potryasayushhee-mesto-v-ierusalime-kotoroe-prakticheski-nikto-ne-vidit.htm

Pastorid, ma ei mõista teid hukka – olen ise ka selline olnud ja tahan aidata

Paljud pastorid on hõivatud kuningriigitööga, kuid võib tekkida küsimus, kelle kuningriiki nad ehitavad. Richard Baxter pöördub 17. sajandist .....

Kas Püha Vaim valatakse välja kõige liha peale?

Üks suurimaid lubadusi lõpuaegade kohta on see, et Jumal valab oma Püha Vaimu välja kogu liha peale. Selle .....

Tucker Carlson avaldas šokeeriva intervjuu Palestiina pastori-propagandistiga

Tucker Carlsoni intervjuu Palestiina luterliku kiriku pastori Munter Isaaciga, kes on tuntud oma kriitilise hoiaku poolest Iisraeli suhtes, .....

AINULT MEESTELE! 10 viisi, kuidas end abielurikkumise eest kaitsta

(Kirjutasin "ainult meestele", et ka naised seda artiklit loeksid). Allpool on postitus, mille ma eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse postitasin .....

Kas Ješua tõesti tähistas Hanukat?

Kas Ješua tähistas Hanukat? Kaks inimest on mulle esitanud väljakutse Johannese 10:22 kohta, väites, et see salm ei .....

Minu vastus Nebraskast kirjutanud moslemi valedele Palestiina ja Iisraeli kohta

Minu vastus Nebraskas elava moslemi VALELE, et Iisrael on muutnud Gaza sektori vanglaks. Tegelikult tegi seda 1948. aastal .....

Sõda Iisraelis, 32. päev. Kaadrid terroristide kaameratest: maailm peab tõde teadma

Eile oli mul võimalus vaadata CCTV kaadreid 1500 Hamasi terroristist, kes tapeti 7. oktoobril – seda päeva nimetatakse .....

Mis on ühist Rocky Balboal ja kirjas heebrealastele?

Kas olete kunagi olnud avalikus kohas – lennujaamas või restoranis – ja seal on olnud väga lärmakas ja .....

Miks Ješua PUUDUTAS pidalitõbist?

Olen lugenud Markuse 1. peatükki mitu korda, kuid miski köitis mu tähelepanu teisel päeval. „Ja Jeesuse juurde tuli .....

Käes on uute Saulide aeg

Uue pöördununa veetsin 1984. aasta veebruaris neli tundi ultraortodoksse rabi juures kella 22.00-st kuni 2.00-ni öösel. Rabi Immanuel .....