Vayechi: Jumal Pööras Selle Heaks

Sel nädalal loeme Toora peatükki Vayechi – see on Joosepi loo kulminatsioon. See on eriline peatükk, milles jutustatakse sellest,  kuidas Jaakob õnnistas Joosepi lapselapsi ja kõiki vendi. Aga tahaksin panna rõhu just selle nädala tooraportsjonit lõpetavale salmile, kus  pärast Jaakobi surma hakkavad Joosepi vennad kartma kättemaksu. Vaatamata sellele, et Joosep toetas neid mitmeid aastaid ning oma tegudega tõestas oma andestust, muretsesid nad, et  pärast isa surma Joosep kasutab oma võimu ja maksab neile kätte.

Selles toora portsjonis tulevad vennad tema juurde, et veelkord paluda andestust ja anuda, et ta neile kätte ei maksaks. Ent tema vastab neile nii :

Aga Joosep vastas neile: „Ärge kartke! Kas mina olen Jumala asemik?  Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus. (1.Mo 50:19,20)

Uskumatu ümbermõtestamine oli leidnud aset Joosepi südames: ta nägi Jumala kätt kõigis tema elus aset leidnud negatiivsetes sündmustes, mis mitte ainult ei hoidnud teda neis raskustes, mis ta pidi vendade süül läbi elama, aga selgus, et isegi selles negatiivses, mida vennad talle põhjustasid , — Jumal mitte ainult ei kaitsnud Joosepit, vaid pööras selle heaks ja kasuks. Ja mis veel huvitavam, siis mitte ainult Joosepi kasuks, aga Ta kasutas nüüd seda võrratut jumalameest , et õnnistada neid, kes olid teinud talle kurja. Ja veel enam, kasutas teda, et kaitsta ja õnnistada mitmeid ja mitmeid inimesi.

Me näeme  selles erilist õppetundi selle kohta, et me peame vaatama oma elule Jumala perspektiivist lähtuvalt. Ja võib juhtuda, et see, mis põhjustab meile kurja täna või kui meie kannatame teiste inimeste käitumise pärast  — siis see võib-olla Jumala trampliin selleks, et meie ellu tuleksid head muutused. Ja veel enam, Jumal võib meid kasutada, et meie oleksime õnnistuseks nendele inimestele, kes põhjustasid meile kurja.

Seetõttu on oluline, et meil oleks Joosepi vaatenurk ja usaldus Jumala vastu, kes on valmis pöörama isegi kurja heaks, kui meie järgneme Talle.

Allikas: ieshua.org — Вайехи: Бог обратил это в добро