Vead ja kukkumised ei ole põhjus meeleheiteks, vaid võimalus uueks tõusuks!

Selle nädala Toora peatükis Ki Tisas on õppetund meile kogu eluks. Juudi rahvas tegi kohutavat pattu – nad valasid kuldvasika ja hakkasid seda kummardama, unustades kõik imed, mis Kõigevägevam lõi!

Ja see rahva langemine toob kaasa osa elanikkonna traagilise surma, aga ka ülejäänud inimeste patukahetsuse ja meeleparanduse. Selline olukord tõi kaasa sügava teadvustamise tehtust ja suure soovi kõik korda teha ja mitte enam seda korrata. Ja Jumal halastas inimeste peale ja juhtis nad edasi.

See juhtub ka meie elus, kui me teeme vigu ja langeme pattu, teeme üleastumisi, millel on kohutavad tagajärjed ja meieni jõuab Jumala karistus, kuid see pole veel lõpp, see on paranduse algus ja meie tõusu algus!

Psalmis 119 on meie jaoks õnnistussõnad!
„Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin Su määrusi.  Seadus Su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat.”
Psalmid 119:71-72

Kallid sõbrad, ärge heitke meelt ja langege masendusse, kui komistasite ja tegite vea ning olukord on raske. Praegu on käes hetk kõik ümber mõelda, õiged järeldused teha ning see kõik muutub uueks tõusuks alguseks ja eduks!

Issand õnnistagu teid ja hoidku teid kurjade ja kurjade inimeste, kurjade kogukondade eest!

Olgu teie südames shalom ja aidaku teid Taevaisa Käsi!
Baruch Hashem!

Ella Armand.