Venemaa baptistide vaimulik juht: me palvetame, et Issand halastaks meie peale ja hoiaks meid sõja eest

Venemaa Evangeeliumi Kristlike Baptistide Liidu (EKB) esimees Pjotr Mitškevitš vastas vennastekoguduse juhtide-pastoritega kohtumisel Euroopa Baptistide Föderatsiooni ja Maailma Baptistide Alliansi jumalateenijate küsimustele olukorra kohta Venemaal ja  maailmas, vahendab Christian Megaportal inVictory viitega baptist.org.ru.

«Praegu on kogu maailma pilgud naelutatud meie regioonile, küsitakse Ukraina ja Venemaa kohta. Mulle esitati mitu küsimust. Väljendasin mitut seisukohta,” ütles Piotr Mitškevitš.

Usklikud peaksid olema VALGUSEKS ja SOOLAKS selles maailmas, mis on täis probleeme, muresid ja ärevust. Selles patuses maailmas peab meie armastava Päästja, Issanda Jeesuse Kristuse sõnum jätkuma. Ja meie, usklikud, kristlased, kes on järginud Issandat, peaksime esitama küsimuse: „Mida teeks Jeesus meie kontekstis tänapäeval, mida tema ütleks ja teeks?”

Issanda Jeesuse Kristuse maa peale tulemise põhiülesanne ja põhieesmärk ei olnud poliitiline aktsioon – võidelda Rooma impeeriumi vastu või saada maise kuningriigi kuningaks, vaid tuua maailma, mis on täis kannatusi ja pattu – PÄÄSTE ja lunastus pattudest. ISSAND JEESUS KRISTUS SAI LEPITAJAKS – iga inimene siin maa peal peab hoolitsema oma hinge eest ja saama lepitatud JUMALAga, siis saame täita Kristuse kogudusele jätnud käsu: “Armastage üksteist”, kui süda on täidetud usu ja armastusega Issanda vastu, siis saame oma ligimesi aktsepteerida, andestada ja armastada.

Kristuse riik ja Jumala riik ei ole sellest maailmast. See on kuningriik, kus valitseb Issand Jeesus Kristus. Ja ennekõike soovib Issand meeleparandust, inimese pöördumist pattustest tegudest Jumala poole, saatana tegude tagasilükkamist ja Issanda järgimise algust. Maapealne elu möödub väga kiiresti ja me peame seisma Jumala kohtu ees, kus põhiküsimus, mis esitatakse on – mitte see, kui palju teenisite, mitu maja ehitasite, kui palju raha on pangas -, vaid küsimus on selles, et kas te usute Issandasse Jeesusesse Kristusesse? Kas te olete elanud tões?

Miika 6:8 – Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

Me elame rasketel aegadel. Lugege, mida apostel Paulus kirjutab:

2 Timoteosele 3 – Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi!

Meie ajal otsivad inimesed enda oma ja kaitsevad oma huve. Igaüks usub, et suudab oma “tõde” põhjendada. Need on ajad, mil maised juhid ei suuda probleeme lahendada ja vajavad vahendajat (lepitajat), kellest Ilmutusraamat räägib.

Igaüks meist peab vaatama iseendasse. Kontrollige enda usu seisundit ja enda usuteed Jumala ees. Kui oluline on hüüda Jumala poole (1. Timoteosele 2), palvetada maiste kuningate, valitsejate eest – et elada vaikset ja rahulikku elu –, et evangeelium leviks, et Kristuse kogudus tugevneks.

2 Tes. 3:16 – Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega!!

PALVETAME EDASI, et ISSAND halastaks meie peale ja hoiaks meid sõjast, et valitsejatel ja riigiametnikel oleks tarkus Jumala kartuses otsuseid langetada.

Kirik peab jätkuvalt lohutama, kuulutama Jumala Sõna ja olema ustav Kristusele. Vaatame oma lambid üle. Olgem vaimselt valvsad, mitte kartes, vaid tunnistades Issandast, püsigem Tema Sõnas ja palves.

TÕELISE RAHU, JUMALA SHALOMI, leiame ainult Jumalas.

Palvetade teie eest, pastor Pjotr Mitshkevitsh, EKB Liidu esimees

 

Allikas: https://ieshua.org/glava-baptitov-rossii-molimsya-chtoby-gospod-pomiloval-nas-ot-vojny.htm