Venemaa riigiduuma võttis vastu LGBT propaganda täieliku keelustamise seaduseelnõude paketi

Vene Föderatsiooni riigiduuma võttis neljapäeval, 27. oktoobril esimesel lugemisel vastu terve paketi seaduseelnõusid LGBT propaganda ja teabe, mis julgustab teismelisi oma sugu vahetama, täieliku keelamise kohta. Uuendused mõjutavad Internetti, meediat, raamatuid, audiovisuaalteenuseid, kino ja reklaami.

Kuni selle hetkeni kehtis Venemaal seadus, mis keelas alaealiste seas ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete edendamise. Venemaal võeti see vastu 2013. aastal.
Nüüd keelustatakse ebatraditsiooniliste suhete propaganda, pedofiilia, LGBT-teemalise teabe levitamine, samuti soovahetust soodustava teabe demonstreerimine teismeliste seas.
Seaduseelnõu (nr 217471-8) kohaselt puudutavad uuendused internetti, meediat, raamatuid, audiovisuaalteenuseid, kino ja reklaami.

Seaduseelnõu keelab Venemaa kodanike, nii täiskasvanute kui ka alaealiste seas ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete või eelistuste, sealhulgas pedofiilia propageerimise.

Algatuste kaasautoriks oli 390 saadikut, sealhulgas kõik fraktsioonijuhid ja aseesimehed.

LGBT propaganda eest kehtestatakse trahvid: 50 000  – 400 000 rubla kodanike puhul; 100 000 – 800 000 rubla ametnikele; 800 000 – 5 miljonit rubla või tegevuse peatamine kuni 90 päevaks juriidilistele isikutele.
Pedofiilia propaganda eest: 200 000 – 800 000 rubla kodanikele; 400 000- 2 miljonit rubla ametnikele; 1 miljon – 10 miljonit rubla.või  tegevuse peatamine kuni 90 päevaks juriidilistele isikutele.

LGBT demonstratsiooni ja noorukite soovahetust julgustava teabe eest: 50 000 – 200 000 rubla trahvi kodanikele; 100 000 – 400 000 rubla. ametnikele; 800 000 – 4 miljonit rubla või tegevuse peatamine kuni 90 päevaks juriidilistele isikutele.
Välisriigi kodanike ja kodakondsuseta isikute puhul näeb seaduseelnõu ette Vene Föderatsioonist väljasaatmise.

Varem saatis Venemaa Raamatuliit ühele eelnõu koostajale Aleksandr Hinšteinile kirja, milles küsis, kas nende seaduste vastuvõtmisel hakatakse tsenseerima klassikalisi teoseid.

Millele eelnõude kaasautor vastas, et keelustada soovitatakse propagandat, mitte ebatraditsiooniliste suhete mainimist kirjanduses, filmides ja meedias.

Vedomosti andmete põhjal.

Allikas: Госдума России приняла пакет законопроектов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды – ВО СВЕТЕ (inlight.news)