Verejõud: üleskutse ülemaailmsele palvele Iisraeli eest Jom Kippuril

Lepituspäeval (Jom Kippur) tõi ülempreester ohvrivere kõige pühamasse. See päev tuletab meile meelde meie eest ohverdatud Messia vere tähtsust (Heebrealastele 7-10). Ješua (Jeesuse) veri tähendab enamat kui füüsilised vererakud, mis väljusid Tema kehast ristil (Jh 19:34). Selle vere vaimne jõud on elav ja aktiivne tänapäeval (Heebrealastele 12:24).

Veri annab lepingule legitiimsuse ja jõu. Leping on jumalik, purunematu leping. Leping koosneb sõnadest. Jumala lepingud on kirjas Piiblis – nii “Vanas” kui “Uues” Testamendis. Veri pitseerib ja allkirjastab lepingu. Inimene annab lepingu eest oma elu ja tagab selle. Lepingupartneri hing on tema veres (3. Moosese 17:11).

Kui Jumal sõlmis lepingu Iisraeli rahvaga, piserdas Mooses pool verd altarile ja pool verd rahvale.

“Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile.… Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: „Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!”” (2Ms 24:6,8).

Veri puudutas lepingut ja inimesi. Leping sisaldab õnnistus- ja needussõnu. Veri paneb need õnnistused ja needused ellu. Veri rakendab lepingut rahvale, viib selle ellu. Kui usume lepingusse ja lepitusverre, vabaneb suur vaimne jõud.

Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat:„Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.(Ilmutuse 12:10-11).

Paljud kristlased tunnistavad verelepingu väge nende isiklikuks päästmiseks. Ajaloos oli ka Iisraeli rahva leping kollektiivne; see ei laienenud mitte ainult üksikisikule, vaid ka inimestele tervikuna. Nad tõusid ja langesid koos, neid õnnistati või neeti koos. Iisraeli rahvas võttis lepingu rahvana vastu kuulutuse kaudu.

“Ja nad ütlesid: “Kõik, mis Issand on rääkinud, me teeme ja oleme sõnakuulelikud” (2. Moosese 27:7).

Nad panevad lepingu ellu oma sõnade ja usuavaldusega. Evangeeliumides näeme, kuidas inimesed viivad lepingut ellu täiesti valel viisil. Nad teatasid oma Messia tagasilükkamisest ja tõid õnnistuse asemel enda peale needuse vere.

“Ja kogu rahvas vastas ja ütles: “Tema veri tulgu meie ja meie laste peale” (Matteuse 27:25).

Nad vallandasid vere kollektiivse jõu mitte nii, nagu see oli ette nähtud, vaid täiesti vastupidiselt. Nad tõid lüüasaamise endale, oma rahvale ja järgmistele põlvkondadele. Tempel hävitati, riik hävitati ja inimesed saadeti pagendusse.

Kui sellel verel oli nii palju jõudu, kui seda kasutati vastupidiselt selle otstarbele, kui palju rohkem juhtub siis, kui seda õigesti kasutatakse (Rm 5:15; 11:12). Vere jõu ümberpööramine toob kaasa vastupidised tulemused. Iisraeli rahvas kogutakse kokku, Messias võetakse vastu ja Iisraeli kuningriik taastatakse (Ap 1:6).

Kui vere jõudu kasutati kurja jaoks, hajus meie rahvas rahvaste sekka. Kui vere vägi teeb head, kogunevad rahvad Jeruusalemma, et alluda Ješua kuningriigile (Jesaja 2:2-4; Sakarja 14:16).

Lõpuaegadel hüüab Iisraeli ustav jääk, et Ješua veri tuleks nende peale, mitte hävitamise, vaid taastamise pärast. Kui jääk saavutab kriitilise massi, algab äratus ja kogu Iisrael pääseb (Rm 11:26).

Lepituspäeva lõpus puhutakse šofarit (3. Moosese 25:9-10). See šofar on nagu viimane suur trompet, mis kostab ülesvõtmisel ja teisel tulemisel (1. Tessalooniklastele 4:16; 1. Korintlastele 15:52). Sofar lepituspäeval on märk. Jäägi kisa vere mõju järele on jõud. Messia kutse tagasi tulla jäägi poolt on vajalik tingimus (Matteuse 23:37-39). Tulemuseks on Ješua teine ​​tulemine.

Liituge meiega võimsaks palvetunniks Yom Kippuril

Kutsume teid osalema ülemaailmses palves Iisraeli päästmise eest Yom Kippuril.

Tehes koostööd Jesaja 62 teenistuste perekonna teenistustega üle maailma, tuleme kokku, et ühise palve kaudu midagi muuta.

Sündmuse üksikasjad:
Kuupäev: 25. september

Aeg: 10.00–11.00 idamaade aja järgi, EST (17.00–18.00 Kiievi aja järgi)

Täpsemat infot palvuse kohta ja otseülekannet 25. septembril toimuvast palvusest leiab Vaata lehelt: https://www.god.tv/prayforisrael/. Võtke osa sellest tähtsast palvetunnist!

Palume, et toetaksite meid usus, et needus pöörduks ümber ja vere vägi paljastaks Jumala eesmärgi Iisraeli, Kiriku ja rahvaste jaoks.

Autor – Asher Intrater / tikkunglobal.org

Allikas: Сила крови: Призыв к всемирной молитве за Израиль на Йом Кипур (ieshua.org)

Mis on Jom Kippur?

Jom Kippur ehk lepituspäev on juudi kalendri kõige pidulikum päev. Piibel kirjeldab Jom Kippuri kui enese alandamise päeva .....

Lühike teejuht Jom Kippuriks

Jom Kippur ehk Lunastuspäev on 10. Tišreil, mis tänavu satub 24. septembrile. See päev lõpetab 40päevase puhastumisprotsessi. Need .....

Jom Kippur: Rahva küsimus

Jom Kippuril püüdlevad kõik lunastuse poole ja meil kästakse seda koos teha. Meie läänemaailm on keskendunud individualismile. Me .....

Lepituspäev: kuidas Jom Kippur osutab päästmisele Kristuses

3.Moosese 1–15 kirjeldab sündmuste jada, mis meenutab maailma algset loomist ja pattulangemist. Koguduse telk ja selles toimuv kummardamine .....

Tõelise lunastuse leidmine Jom Kippuril

Juudi kalendri kõige pühamal päeval Jom Kippuril ehk lepituspäeval on teed kogu Iisraelis vaiksed ja tühjad. Enamik inimesi .....

Paasapüha ja Jom Kippur: prohvetlikud paralleelid

Kui 24. septembril 2023 päike loojub, siis hakkavad kogu maailma juudid tähistama moed (määratud aega) Yom Kippurit ehk .....

Jom Kippur Tanakhis (Vanas Testamendis) ja Uues Testamendis

Jom Kippurit, juudi kalendri suuremate sügispühade reas teist, peetakse aasta kõige pühamaks päevaks. Paljud juudid, kes ei käi .....

6 tähelepanuväärset Jumala kaitse juhtumit kuuepäevase sõja ajal

56 aastat tagasi oli maailm 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal tunnistajaks mitmetele erakordsetele sündmustele, mis muutsid ajaloo kulgu .....