Viis armastuse tüüpi

Armastust on mitut tüüpi. Ma tahan rääkida neist viiest loogilises järjekorras, mis on kooskõlas Pühakirjaga.

I. Armastus Issanda vastu

Esimest tüüpi armastus on ilmne, kuna see on esimene käsk, mida nii juudid kui ka kristlased tingimusteta aktsepteerivad.

“…armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kõigest oma jõust” (5. Moosese 6:5).

II. Armastus ligimeste vastu

See armastus on ka ilmne, kuna nii juudi kui ka kristlaste traditsioonid tunnistavad seda teise käsuna.

“…armasta oma ligimest nagu iseennast” (3. Moosese 19:18).

III. Armastus välismaalaste vastu

Seda tüüpi armastus, kuigi see kuulub „ligimesearmastuse” alla, toob esile olulise moraalse probleemi. (Heebrea tekst rõhutab sotsiaalse ebaõigluse aspekti.)

„Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad 
Egiptusemaal! Mina olen Issand, teie Jumal!…” (3. Moosese 19:34).

See käsk seab otsese väljakutse rahvuslikule uhkusele ja rassilisele diskrimineerimisele. See puudutab ka välismigrantide probleemi. Kõik nad peavad olema kaasatud armastuse ringi. Erandeid ei ole. Me armastame inimesi kõigist rahvustest ja kultuuridest.

Iisraeli endine peaminister Yair Lapid tsiteeris seda salmi, propageerides araablaste õiglase kohtlemise poliitikat Iisraeli seadustes.

IV. Armastus vaenlaste vastu

Selle käsuga laiendab Jeesus armastust ülima piirini. Me peame armastama kõiki inimesi, isegi neid, kes meid vihkavad; kes peab end meie vaenlaseks.

“…armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, ja palvetage nende eest, kes teid solvavad ja taga kiusavad” (Matteuse 5:44).

Väljendil “armasta oma vaenlasi” on eriline tähendus Iisraeli messiaanlike juutide ja Palestiina kristlastest araablaste jaoks. Poliitilise olukorra määrab meie rahvaste vaheline vaen. Kuid meie armastus üksteise vastu Jeesuses ületab kõik lõhestavad konfliktid.

See kutsub meid jumalikule armastusele, mis ületab igasuguse inimliku isekuse. Jeesus oli esimene, kes sellisele armastusele meid üles kutsus ja ise elas selle järgi.

Märkus. See armastus erineb usaldusest, kuna viimane nõuab teiselt inimeselt vastavat tegevust. Me ei usalda oma vaenlasi (Johannese 2:24-25). Kuid me peame näitama nende vastu üles Jumala armastust lootuses, et arm võib muuta nende südameid; ja muuta meie südamed selliseks armastuseks võimeliseks.

V. Jumala armastus Teie vastu

Kirjeldatud armastuse käsud on ausalt öeldes iseenesest võimatud. Nad osutavad meile vajadusele sügavama armastuse taseme, suurema armastuse allika järele. See on Jumala armastus.

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et Tal oleks igavene elu…” (Johannese 3:16).

Me oleme võimelised armastama, sest Jumal armastab meid (1Jh 4:7). Me isegi ei teaks, mis on armastus, kui Jeesus poleks seda meile näidanud (1. Johannese 4:9). Asi pole selles, et me armastame Jumalat, vaid et Tema armastas meid (1Jh 4:10). Tema on see, kes armastas kõigepealt ja siis meie (1Jh 4:19).

Nii et siin on Jumala armastuse loogika:

Ta käsib meil Teda armastada, sest Tema on meie Looja.
Kuna me armastame Teda, peaksime armastama ka teisi Tema lapsi.
Sellesse armastusse kuuluvad ka need, kes on meist päritolu poolest erinevad.
See hõlmab isegi neid, kes kohtlevad meid halvasti.
Armastus on võimalik ainult seetõttu, et Jumal armastas meid kõigepealt ja andis meile võime armastada teisi.
Kuna Jumala olemuse peamine omadus on armastus, saame teisi armastades rohkem Tema sarnaseks.

Autor – Asher Intrater / tikkunglobal.org

Allikas: https://ieshua.org/pyat-vidov-lyubvi.htm

Kui seal ei ole armastust, siis ei ole seal ka Jumalat

Nad istusid ühe laua taha, murdsid koos leiba ja avasid oma majade uksed. Nad naersid, jagasid elu ja .....

Pastor Ukrainast: “Meie relv on armastus”

Hiljuti uudiseid sirvides sattusin ühe psühholoogi artiklile, kus väideti, et viimase poole aasta jooksul on ukrainlased 10 aastat .....

Isa armastus Lähis-Idas

Benjamin kannatab puude tõttu, mis raskendab tal töö leidmist, ja ta sageli kerjab tänavatel. Mõned aastad tagasi oli .....

Kui armastus haarab Teil õlgadest kinni. Julgustuse kingituse vastuvõtmine

Telefonikõne tuli umbes kell 9 õhtul. Kui ma vastasin, siis tabas mind murest tulvil hääl. "Jon! Kus sa .....

Noomitus on pastori armastuse kingitus

Pühakirja loogika kohaselt on noomitus kingitus. Teatud ilmaliku mõtteviisi loogika kohaselt on noomimine rõhumine. Ühte tüüpi ilmalike jaoks .....

“Armastus ei jäta meelde paha” : Jeremiah Burroughs Jumala armu tõlgendustest

1. Moosese 18:12 koges Saara oma elu madalaimat hetke. Jumal lubas, et Aabraham saab temalt poja ja seda .....

Armastus ei hääbu kunagi

Paulus väidab, et armastusel on andide ees prioriteet, öeldes, et kuigi prohvetiennustused kaovad, keeled lakkavad ja teadmine kaob, .....