Viis aspekti kannatuste eluandvast jõust

KANNATUSTE LÄBI PEAKS MEIE SUHE JUMALAGA MUUTUMA LÄHEDASEMAKS.
Üks minu lemmiksalme Piiblis on Filiplastele 3:10. Paulus oli sel ajal vangis, kuid selle asemel, et paluda Jumalalt vabastamist, kirjutab ta:

“et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast..”

Paljud loevad ainult salmi esimest osa ja peatuvad seal. Kuid ülestõusmisväe saamiseks peate esmalt surema. Lõppude lõpuks pole keegi veel ellu äratatud, ilma et oleks surnud.

Ja see surm – Tema kannatuste jagamine – seisneb meie jaoks kannatuses usu pärast. Allpool on viis kannatusest saadavat vaimset kasu:

1. Kannatused teevad läehdaseks

On olemas selline intiimsuse tase Jeshuaga, mida saab saavutada ainult kannatuste kaudu. Paulus võrdsustab Messia tundmise Tema kannatustes osalemisega.

2. Jeshua kutsub meid koos Temaga kannatama

Aastaid tagasi läksin läbi üsna raskest ja valusast etapist oma elus – nii raskest, et mõtlesin teenistusest lahkumisele –, kuid kuulsin Issanda häält. Teadsin, et suudan oma teenistusest lahkumist õigustada, ja paljud julgustasid mind seda tegema. Aga Jeshua sõna mulle oli: “Ma kutsun sind surema koos Minuga.” Hetkel, mil nõustusin, sisenes mu südamesse rahu ja teadsin, et Ta taastab mu. Ja see juhtus vaid paari kuuga. Kui ma oleksin käitunud omal moel, siis oleksin takistanud Tema sekkumist.

3. Kannatamine paneb meid kasvama

Noor “prohvet” tuli ja teenis meid piiblikolledžis. Ta oli 18-aastane ja tema võidmine oli selgelt näha, kuid direktor hoiatas meid, et tarkus tuleb vanusega. Hiljem mõisteti ta süüdi homoseksuaalsuses. Joosep avastas teismelisena oma prohvetliku ande, kuid oli liiga noor, et seda kasutada. Jutt vendade ees lõppes tema jaoks orjuse ja seejärel vanglaga. Pärast pikki aastaid ja katsumusi oli ta lõpuks oma kutsumuse jaoks küps. Tema kannatused valmistasid teda ette. Vaid mõne tunniga sai temast võimsaim inimene maa peal.

4. Mida suurem on kutsumus, seda suurem on kannatus

Kuningas Taavet kutsuti kuningaks juba noore poisina. Ja alguses tundus, et kutsumus hakkab jõustuma: ta kutsuti Saulile harfi mängima, ta tappis Koljati, temast sai kindral ja Joonatan, Sauli otsene pärija lubas Taavetile oma trooni loovutada. Ja järsku otsustab kuningas ta tappa. Rohkem kui kümme aastat kannatas ta, kui ta põgenes Sauli eest, kes teda jälitas. Kuid lõpuks aitas see kõik selle ettevalmistamisele kaasa. Küpsele Taavetile anti kaks korda võimalus Saul tappa, kuid ta ei teinud seda. Ta kasvas üles ja sai peagi kuningaks.

5. Elu tuleb surmast

1. Korintlastele 4:10-12 ütleb Paulus, et kui me evangeeliumi pärast surma vastu võtame, siis äratab see meie kuulajates elu. Kõik kannatused, mida ta evangeeliumi nimel talus, tõid kaasa võimsa võidmise tema jõupingutustes head sõnumit kuulutada.

Peaaegu kohe pärast Ukraina iseseisvuse väljakuulutamist elasime seal aasta aega. Meie korter oli lutikaid täis, meie vannitoa kanalisatsioon oli igal õhtul umbes ja saime ka ähvardusi maffialt. See oli raske! Kuid lõpuks jätsime maha uue usklike koguduse, mis siiani õitseb.

Kuigi kannatused ei ole mõeldud meie lõbustamiseks, siis pole lihtsalt teist võimalust, et saada selleks, kelleks Jumal on sind kutsunud.

Postitas Ron Cantor / charismamag.com

Ron Cantor on messiaanliku teenistuse Mandate Internationali juht Iisraelis, mis on pühendatud Jeesuse sõnumi levitamisele Iisraelist kõigisse maailma äärtesse (Ap 1:8). Cantor õpetab ka erinevates riikides teemal “Uue Testamendi juudi juurtest”. Ta teenib Tel Avivi messiaanliku koguduse “Tiferet Yeshua” pastoraalses meeskonnas. Ta on raamatu “Identiteedivargus” autor.

 

Allikas: https://ieshua.org/pyat-aspektov-zhivitelnoj-sily-stradanij.htm