Viie riigi kristlased ja kuidas nende nende eest jõulude ajal palvetada

Open Doors UK & Ireland nimetas viis riiki, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane, ning andis ka soovitusi, kuidas sealsete kristlaste eest kõige paremini palvetada, teatab Christian Megaportal inVictory viitega Christianity Todayle.

Kui läänes on jõulud aeg, mil tähistatakse koos pere ja lähedastega Jeesuse sündi, siis paljud kristlased üle maailma tähistavad seda püha rõhumise ja ebakindluse tingimustes. Siin on viis riiki, kus kristlased vajavad jõulude ajal meie palveid.

Nigeeria

Nigeeria on Aafrika kõige suurema rahvaarvuga riik. Peaaegu pool elanikkonnast (100 miljonit inimest) on kristlased. Siiski tapetakse selles riigis oma usu pärast rohkem kristlasi kui mujal maailmas kokku – iga päev keskmiselt 14 inimest.

Kõige enam mõjutab see usklikke, kes elavad põhjaosas ja keskvööndis, kus elab suurem osa moslemeid, kuid see ulatub ka riigi lõunaossa. Tapmisi, hävitamisi ja inimrööve viivad läbi islamistlik äärmusrühmitus nagu Boko Haram ja Lääne-Aafrika provintsides tegutsev Islamiriik. Sageli hävitatakse terveid kristlikke külasid ja nende elanikud lastakse maha, neil raiutakse pead maha või nad röövitakse.

Põhjaosariikides, kus kehtivad šariaadi seadused, võidakse kristlasi kohelda teise klassi kodanikena ning samuti survestatakse ja kiusatakse taga islamist ristiusku pöördunuid. Moslemi taustaga kristlased seisavad silmitsi ka oma perekonna tagasilükkamisega, survega oma usust lahti öelda ja neid ähvardatakse sageli füüsilise vägivallaga.

Kuidas palvetada Nigeeria eest:

Palvetage nende inimeste turvalisuse eest haavatavates piirkondades, kus need relvastatud rühmitused tegutsevad.
Palvetage nende eest, kes otsustavad islamist loobuda, et nad püsiksid oma usus kindlalt, isegi kui on ohus.
Paluge, et Nigeeria võimud suudaksid relvavägivalla edukalt peatada, enne kui see levib üle kogu riigi.
Nigeeria on Open Doorsi maailma jälgimisnimekirja järgi praegu kuuendal kohal nende riikide edetabelis, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane.

Põhja-Korea

See riik on kristliku usu jaoks kõige ohtlikum riik. Kõik viited kristlusele on rangelt keelatud. Kui keegi tabatakse oma usu jagamisel või lihtsalt Piibli omamisel, ootab teda hukkamine või vangistus ühes Põhja-Korea kurikuulsatest vangilaagritest – koos kogu tema perega.

Põhja-Koreas on aga olemas põranda-alune kirik, mis tegutseb täielikus salastatuses, hoolimata hinnast, mida nad avastamisel peavad maskma. Igasugune jõulupidu toimub suure tõenäosusega uskliku kodus, suletud uste taga ja teistele märkamatult.

Viimastel aastatel on ametivõimud karmistanud piire naaberriigi Hiinaga, mis tähendab tõsist toidu- ja kaubapuudust kõigil peale üksikute privilegeeritud kodanike.

Kuidas palvetada Põhja-Korea eest:

Paluge Jumala lohutust ja tuge isoleeritud kristlastele, et nad tunneksid end vähem üksikuna.
Palvetage nende eest, kes kuulavad evangeeliumi jagavaid salajasi raadiosaateid.
Teadaolevalt jagavad Põhja-Korea kristlased isegi suure vajaduse korral seda vähest, mis neil on teiste abivajajatega. Julgustagu Jumal neid jääma heldeks ja laskma Jumalal enda vajadused rahuldada.
“Open doorsi” maailma jälgimisnimekirja järgi on Põhja-Korea praegu esikohal nende riikide nimekirjas, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane.

Iraan

Arvatakse, et Iraanis elab umbes 1,2 miljonit kristlast enam kui 86 miljonilisest elanikkonnast; enamik ülejäänud elanikest on šiiitidest moslemid.

Iraanis valitseb järjest rangemaks muutuv islamirežiim, mis näeb Iraani kodukirikute olemasolu lääneriikide katsena islamit ja selle võimu õõnestada. Armeenia ja Assüüria põliskristlasi kaitseb riik, kuid neid koheldakse teise klassi kodanikena. Islamist pöördunud kristlased on suurimas ohus.

Iraani kristlastel võidakse keelata hariduse saamine, nad võivad kaotada töö ja oma ameti juurde naasta on väga raske. Naised on eriti haavatavad: kui avastatakse, et nad on ristiusu vastu võtnud, võidakse neid karmilt karistada või sundida abikaasast lahutama ja neilt lapsed ära võtta.

Pärast laiaulatuslikke meeleavaldusi, mis algasid 2022. aastal pärast 22-aastase Mahsa Amini surma, kui ta oli politseis vahi all, on politsei ja ametivõimud arreteerinud ja vangistanud arvukalt kirikujuhte lihtsalt selle tõttu, et nad kuuluvad kirikusse – nende kuritegu on kirjeldatud kui “osalemist propagandas, mis propageerib hälbeid”, mis on vastuolus islami püha religiooniga.”

Paljud usklikud tähistavad jõule. Kuid nad teevad seda ettekäändel, et tähistavad midagi muud, näiteks detsembri sünnipäeva.

Kuidas Iraani eest palvetada:

Palvetage nende eest, kes on oma usu pärast vangi pandud, et nad leiaksid lohutust ja säilitaksid jõu.
Palvetage õigluse eest, et vabastada need, kes on valesüüdistuste tõttu vangistuses.
Paluge Jumalal “pimestada silmad” Iraani moraalipolitseil, et need, kes soovivad sel jõuluajal Iraanis jumalateenistust pidada ja tunnistada, saaksid seda teha ilma, et neid avastaks.
Iraan on Open Doorsi maailma jälgimisnimekirja järgi kaheksandal kohal nende riikide edetabelis, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane.

Hiina

Hiinas arvatakse olevat umbes 100 miljonit kristlast. Vaatamata kõigele heale, mida nad riigile toovad, näeb valitsev Hiina Kommunistlik Partei (CCP) neid ohuna.

Aastate jooksul on kristlased silmitsi järjest suurenevate piirangutega, sealhulgas uute seadustega, mis keelavad alla 18-aastastel kirikus käimise, mis piirab tõsiselt kristluse vabadust.

2022. aasta märtsis kehtestatud meetmete kohaselt peavad kirikud, kes soovivad veebis jutlusi või Piiblit jagada, hankima loa, kuid see on saadaval ainult viiele valitsuse heakskiidetud usuorganisatsioonile. Need “ametlikud” kirikud on range järelevalve all, neis eksponeeritakse HKP propagandat ja jutlused esitatakse ametivõimudele kinnitamiseks.

Teised põranda-alused majakirikud on allutatud järjest tihedamale võrguseirele, mis tähendab, et kristlased ei saa suurel hulgal koguneda. Paljud juhid on arreteeritud ja vangistatud.

Palvetage Hiina eest

Palvetage selle eest, et riigi poolt heaks kiidetud kirikud saaksid ka edaspidi siiralt jutlustada ja Kristust teenida, hoolimata HKP lojaalsusnõuetest.
Palvetage mitteametlike kodukoguduste juhtide ja liikmete eest, et nende usk ja kogudused kasvaksid jätkuvalt, kuna nende kokku kogunemine muutub üha raskemaks.
Usu tunnistamine Hiinas võib kahjustada inimese positsiooni uues sotsiaalses krediidisüsteemis, mis järjestab inimesi nende usaldusväärsuse ja isamaalisuse järgi. Madal skoor võib mõjutada Teie krediidivõimet või töövõimalusi. Ärgu kristlased taganegu sellise surve all oma jumalateenistustest ja tunnistamisest.
Hiina on Open Doorsi maailma jälgimisnimekirja järgi 16. kohal nende riikide edetabelis, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane.

Jeemen

Jeemeni kirik koosneb peamiselt moslemitest ristiusku pöördunutest ja nende lastest, kes on sunnitud elama salajas. Nad seisavad silmitsi usuvabaduse rikkumisega võimude (sealhulgas kinnipidamise ja ülekuulamisega), perekonna ja radikaalsete islamirühmituste poolt, kes ähvardavad “taganejaid” surmaga.

Jeemeni hõimuidentiteet on tihedalt seotud islamiidentiteediga. Seetõttu seisavad kristlased silmitsi oma hõimu tugeva kogukonna surve ja vägivallaga islamist lahkumiseks. Moslemitega abielus olevaid ristiusku pöördunuid ähvardab sundlahutus ja lapse hooldusõiguse kaotamine.

Jeemenis on praegu kümnendat aastat kestvast kodusõjast põhjustatud humanitaarkriis. Jeemeni kristlased on veelgi haavatavamad, kuna abi jagatakse peamiselt mošeede kaudu, kus diskrimineeritakse neid, keda ei peeta ustavateks moslemiteks.

Palvetage Jeemeni eest

Kristlasi on riigis vaid paar tuhat, kuid kõigele vaatamata nende arv kasvab. Jumal tänatud selle eest ja jätkugu see kasv.
Palvetage, et kristlased saaksid abi, mis neile õigusega kuulub. Olgu kristlased jätkuvalt helded selle vähesega, mis neil on.
Palvetage jumalike sidemete eest, et ühendada Jeemenis hajutatud ja eraldatud usklikke.
Jeemen on praegu kolmandal kohal nende riikide edetabelis, kus on kõige ohtlikum või raskem olla kristlane.

Open Doors UK & Ireland on osa Open Doors Internationalist, ülemaailmsest valitsusväliste organisatsioonide võrgustikust, mis on toetanud ja tugevdanud tagakiusatud kristlasi juba üle 60 aasta ning tegutseb enam kui 70 riigis. Open Doors pakub tagakiusatud kristlastele praktilist tuge, nagu toit, ravimid, traumaravi, õigusabi, turvalised kodud ja koolid ning vaimset tuge kristliku kirjanduse, koolituste ja ressursside näol.

Allikas: Пять стран и их христиане, о которых нужно молиться в это Рождество | Новости inVictory

Röövitud Leah Sharibu tähistas oma 20 aastast sünnipäeva olles Nigeerias vangistuses

Viis aastat on möödas ja Leah, kellest on vahepeal saanud noor täiskasvanu, pole ikka veel koju jõudnud. "Open .....

Nigeeria: Vapper Mary leidis pärast traumaravi rahu

Seksuaalse vägivalla ohvriks langenud naised ja tüdrukud kannatavad traumade all isegi pärast oma kogukonda naasmist, sest kogetu on .....

Fulani sõjalises rünnakus ellujääjad kogunevad jõuluteenistuseks uue katuse alla

Pärast Fulani võitlejate mitmeid rünnakuid Põhja-Nigeeria platoo osariigis asuva küla vastu, tekkis lootus, kui kogukond tuli taas kokku .....

Lahustumine ja röövimine: Aafrika noorteliikumise ohud

Kui guugeldada fraasi "Noorte liikumine", siis leiab kiiresti miljoneid linke mõeldamatule arvule põhjustele, mis püüavad järgmisele põlvkonnale muljet .....

Iraani moslem skandeeris “Surm Iisraelile!” Nüüd kuulutab ta Iisraelile elu!

Kui ma Iraanis elasin, ütlesime igal hommikul enne koolipäeva algust: "Surm Iisraelile!" Ja seal oli väga kummaline vihkamine .....

Iraanlanna Sahar valmistab naisi ette muutusteks – “Iraani naised on ennast leidnud”

Pärast vanglast vabanemist lahkus Sahar ja ta perekond Iraanist, kuna teda ähvardas pikk vanglakaristus. Nüüd elab pere Iraani .....

Põhja-Korea mehe uus algus Open Doorsi Hiina varjupaigas

Igal aastal jõuab Open Doors paljude Hiinas asuvate Põhja-Korea põgenikeni. Paljud on kaotanud pereliikmed ja vara ning on .....

Piibli kurjategija peab oma usu eest maksma: lugu Hiina salakaubavedajast Mingist

Piirkonnas, kus Ming elab, jälgitakse kodanike telefone ja hoolega kontrollitakse sotsiaalmeedia rakendusi. Üks hooletu sõna võib talle maksta .....

Henan, Hiina: Kodukirikute tunnistused

Jumala viha juhib paljusid meeleparandusele. Henani kiriku tagakiusajad on teinud usklikele nimetamatuid asju, kuid nad ei ole alati .....

Milline näeb välja Hiina kristlaste tulevik?

Yuhua* ja Yangyang* on Hiina eksperdid ja Open Doorsi kohalikud partnerid. Juttu tuleb Hiina kristlaste tulevikuväljavaadetest ja sellest, .....

Kristlaste olukord Xi Jinpingi autoritaarse juhtimise all Hiinas

Palusime kolmel Hiina eksperdil ja Open Doorsi kohalikul partneril rääkida kristlaste praegusest olukorrast Xi Jinpingi autoritaarses Hiinas. Alljärgnevad .....

Lisa miili läbimine Hiinas

Henani kodukirikud ei palveta kunagi valitsuse vahetumise eest, vaid pigem palvetavad, et Jumal päästaks Hiinas kadunute hinged! Tegelikult .....