Võimas palve Ukraina eest

Kui maailma pilgud pöörduvad Ukraina ja Venemaa agressiooni poole nende piiril, on esimene ja parim asi, mida saame teha, langeda palves põlvili.

Issand,

Täname Sind, et oled igas olukorras, igal pimedal hetkel aktiivne ja töötad meie keskel. Isegi kui asjad tunduvad kõige süngemad, usaldame Sinu suveräänsust ja jõudu. Johannese 16:33 ütlesid: “Seda Ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu Minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: Mina olen maailma ära võitnud.” Me võtame omaks tõsiasja, et see maailm ja probleemid, millega me selles maailmas silmitsi seisame, on ületatud ning leiame hingamise teadmises, et Sul on jõud liikuda igas olukorras.

Vaadates sõda Ukrainas, palume, et Sinu arm ja rahu valitseks kõigi asjaosaliste südametes ja mõtetes.

Palvetame Ukraina rahva eest

Jumal, me palvetame palavalt Ukraina rahva eest. Olukord, millega nad praegu silmitsi seisavad, ei ole uus. Ukraina nimi tähendab tõlkes “piirimaa” ja seda rahvast on sajandeid peetud just selliseks – piiripealseks maaks, mis ootab vallutamist. See rahvas ja selle inimesed on võidelnud Venemaaga sajandi jooksul ning Ukraina edelaosas alates 2014. aastast möllanud väikesemahulises sõjas on hukkunud juba üle 13 000 inimese. Nad on vastupidavad inimesed, kes elavad muutlikus piirkonnas, mis on näinud regulaarset sõda ja vastupanu. Ometi kõndis Jeesus maa peal sarnases maailmajaos, mida vaevasid rõhumine ja halastamatu impeerium. Sinu sõna tõotab kirjakohas Jesaja 26:3, et “kindlameelsele Sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab Sinu peale.” Palume, et Ukraina rahvas tunneks end turvaliselt ja et nad kogeksid mitte ainult maapealset rahu, vaid ka Sinu tõelist ja vankumatut rahu.

Palvetame maailma liidrite eest

Õpetussõnad 21:1 ütleb: „Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: Tema juhib seda, kuhu Ta iganes tahab.” Me palume, et Sa praegu töötaksid maailma juhtide ja diplomaatide südames ning kallutaksid neid rahu poole. Palvetame nende eest, kes teevad nii paljusid inimesi puudutavaid otsuseid, töötades diplomaatia kaudu ja valmistudes suuremahuliseks sõjaks. Me palume, Jumal, et Sa liigutaksid nende südameid rahu suunas; et sõjale leitakse alternatiiv ja Sina saaksid austatud selles.

Palvetame oma sõjaväe eest

Tõstame palves üles meie sõjaväelased, kes on kutsutud selleks võimalikuks eelseisvaks lahinguks valmistuma. Jumal, nad on võtnud kohustuse anda endast kõik, et teisi kaitsta, ja me palvetame, et Sa kaitseksid neid, nagu Su sõna lubab Psalmis 91:1-2: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” Olgu nende süda rahulik ja too nad turvaliselt koju.

Palvetame kristlike töötajate eest

Me tõstame üles paljud vennad ja õed, kes teevad Sinu tööd Ukrainas. On palju misjonäre, pastoreid ja kirikujuhte, kes iga päev aktiivselt teenivad Ukraina rahvast. Palume nendele kaitset ja seda, et nad saaksid Sind ja neid ümbritsevaid inimesi vabalt teenida. Samuti palume, et nad ei kardaks ja ei häbeneks Sinu sõna ning Sa annaksid neile jõu käia Sinu väes ja seista kindlalt selle kurjuse vastu, millega nad silmitsi seisavad. Me ei ole üllatunud, et saatan teeb kõik endast oleneva, et häirida tööd Ukrainas, sest sellest on saanud misjonäride koolitamise ja saatmise riik. Ma palvetan, et hirmuga silmitsi seistes leiaksid Ukraina usklikud võimalused edastada head sõnumit Kristusest, kes pakub meile täiuslikku rahu maailmas, mis seda ei paku. Apostlite teod 8:4 ütleb meile: “Need, kes olid hajutatud, kuulutasid sõna kõikjal, kuhu nad läksid.” Nagu paljudel muudel aegadel ja kohtades, võib see rahutuste ja tagakiusamise aeg sütitada evangeeliumi viisil, mida me isegi ette ei kujuta.

Me teame, et Sina saad teha rohkem, kui me palume või ette kujutame ja just selles veendumuses palume neid asju Sinu nimel.

Aamen.

Allikas: Prayer for Ukraine – Urgent Words to Pray (crosswalk.com)