Võit läbi kannatuste: Filiplastele 4:13 tõeline tähendus

Kellelegi ei meeldi kaotada. Võita on lõbus, kuid kaotada on raske. Keset keerulist saavutust võime mõelda, kas on kohane väita Filiplastele 4:13: „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.” Pärast Johannese 3:16 on Filiplastele 4:13 üks enim otsitud salme Piiblis ja see on sageli seotud sportlastega, kes soovivad leida inspiratsiooni võiduks ja jõu saamiseks. Kuid see levinud Pibliteksti rakendus kaotab kahjuks oma tegeliku võimsuse.

Põhimõtteliselt räägib see salm teistsugusest võidust. Kuidas reageerite, kui seisate silmitsi elus väljakutsete ja raskustega? Kas teil on sellistes oludes võit? Kas kannatuste kaudu on võimalik võita?

Konteksti uurimine

Kõigepealt vaatame Filiplastele 4:13 konteksti. Paulus on koduarestis, arvatavasti Roomas Nero valitsusajal ja ootab kohut Rooma keisri ees. Kirjutades mõistab ta, et surm võib olla tema vangistuse lõpp-punkt, sest keiser Nero oli teatavasti kristlaste vastu vaenulik (Fl 1:20–21; 2:17). Just selles kontekstis kirjutab Paulus, et sai teada rahulolu saladuse. Ta mõistis, et rahulolu ei ole otseselt seotud inimese keskkonna ega olukorraga.

Meie olud muutuvad pidevalt, kuid Jumal ei muutu kunagi. Paulus oli oma olukorraga rahul, sest ta ei lootnud neile, vaid Jumalale. See, et Paulus sai vanglas olles rõõmustada, pole midagi muud kui imeline kingitus, mille Püha Vaim andis üleloomulikult.

Meie võidu tähendus

Mida Paulus täpselt mõtleb, kui ta ütleb: “Ma suudan kõike”? Kreekakeelne sõna “suudab” tähendab “olla tugev, võimas, võimekas, võitma”. Vaatamata tavalisele tõlkele kasutatakse seda verbi Uues Testamendis veel 27 korda ja seda ei tõlgita mujal kunagi sõnaga “suudan”. Paulus ei ütle, et ta suudab kõike teha Kristuse kaudu, vaid et ta võib Kristusele ja tema jõule toetudes “võita” või “omada võitu” mis tahes asjaolude üle.

Paulus oli oma olukorraga rahul, sest ta ei lootnud neile, vaid Jumalale.

Mida Paulus siis „kõige” all mõtleb? Kindlasti ei saa see tähendada, et Paulus arvas, et suudab Kristuse väe kaudu midagi teha, sest eelnevad salmid (11–12) selgitavad, et ta õppis olema rahul „kõigega ja kõigis oludes”. Kui Paulus kirjutab „kõiki olusid”, viitab ta konkreetselt kõigile neile olukordadele või asjaoludele, millega ta silmitsi seisab – mõned neist on head ja mõned äärmiselt rasked.

Meie võidu vahendid

Kuidas suutis Paulus igas olukorras rahul olla? Pauluse võit ei tulnud tema jõu kaudu. Tema saladus oli see, et tema ei teinud seda, kuid Kristus tegi seda tema kaudu – mis tähendab, et see on kõigile usklikele kättesaadav saladus. Pauluse võit tuli tema ühenduse kaudu Kristusega.

Kristuse vaim, kes elab usklikes, annab meile jõudu olla võidukad ka keset katsumusi. Tegelikult kujutab fraas „see, kes teeb mind vägevaks” tegevust mittetäielikuna ja viitab pidevale tugevnemisele. Näiteks kui me ei suhtle pidevalt Jumalaga palves ega loe Tema Sõna, väheneb meie jõud oluliselt.

Kokkuvõttes võib seda salmi tõlkida või parafraseerida järgmiselt: “Ma võin saada võidu (võita) mis tahes asjaolud (olukorrad) oma ühenduse läbi Kristusega, kes mind pidevalt tugevdab.”

Neli põhjust, miks see salm on oluline

1. See kehtib kõigi kristlaste kohta kogu aeg

Filiplastele 4:13 ei käsitle peamiselt suuri saavutusi, mille poole me püüdleme, nagu spordivõistluse võitmine või järgmise verstapostini jõudmine meie elus. Need vaated kehtivad meie kohta vaid mõnel juhul – kui otsustame tõesti usus välja astuda ja loota Jumala jõule mõne suure tulevikuplaani elluviimisel.

Aga kuidas on lood siin ja praegu? Me kõik oleme olukorras, mis on rasked usu katsumused ja üle jõu käivad (kui me praegu ei ole nendes olukordades, siis oleme neis varsti). See võib olla terviseprobleemid, raskused tööl, probleemid mässumeelse lapsega, suhteprobleemid teie perekonnas, rahaline stress või palju muud. Just sellistes olukordades on see salm mõeldud meiega kõnelema.

2. See on alandav

See on alandav, sest tuletab meile meelde, et me ei kontrolli kõike. Jumal kontrollib. Paulus lihtsalt kuulutas evangeeliumi, nagu Jumal teda kutsus, ja ta leiab end vanglast. On alandlik tõdeda, et meiega juhtub asju, mida me ei saa kontrollida.

Selle lõigu kõige elavam rakendusviis tuli minu jaoks 2016. aastal, kui kaotasime oma 18-aastase poja Brandoni. Jumal tõi selle salmi mulle armulikult meelde, kui ma oma elutoas nutsin, kui kuulsin, et Brandon on igavikku lahkunud. Ma ei suutnud seda olukorda kontrollida. See ei olnud osa minu plaanist, kuidas Jeesust oma elu ja perega ülistada. Kuid isegi siis oli võit võimalik, sest “Ma suudan kõik Kristuse läbi, kes teeb mind vägevaks.”

3. See on võimalik

Rahulolu, mis võimaldab meil valu, segaduse ja alanduste keskel Jumalat kiita, on midagi, mida me võime õppida. Salmides 11–12 kirjutab Paulus: „Ma olen õppinud rahulolu saladust”. Pauluse õppimine ei tulnud hetkega. See ei juhtunud üleöö ega tema pöördumise ajal. Apostlite tegude raamat paljastab tema õppimist katsumus katsumuse järel. Rahulolu ja sellega kaasnev rõõm ei ole midagi, millega Te sünnite või mis antakse Teile automaatselt. See on midagi, mida tuleb õppida, enamasti läbi raskuste. Teie katsed ei lähe raisku.

4. See on Kristust ülendav

Kristus on see, kes tugevdab meid nii raskuste kui ka õnnistuste ees, ja Kristus on see, kes saab au. Üks mu lemmiksalme on 1. Peetruse 4:11: „Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal  saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.” (rõhuasetus minu poolt). Jumalat austatakse rohkem siis, kui oleme katsumustega rahul, kui siis, kui oleme rahul õnnistustega.

Filiplastele 4:13 ei ole mõeldud ainult kristlastest superkangelastele. See on mõeldud igale Jumala lapsele igas eluolukorras ja eriti rasketes olukordades. Ükski katsumus või tragöödia pole liiga raske, et sellega ei saaks silmitsi seista, mitte siis, kui Teil on Jeesus. “Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.”

Autor: Benjamin L. Markle / Victory Through Suffering: The True Meaning of Philippians 4:13 (thegospelcoalition.org)

Kui kannatusel ei ole mõtet

Kannatused jäävad mulle mitmes mõttes mõistatuseks. Kuigi minu valu oli tohutult täis Jumala armu ja ligiolu, siiski ei .....

Kas varjatud patt põhjustab füüsilisi kannatusi?

Täna, järgides iga-aastast Navigaatorite piiblilugemisplaani, uurime taas psalme - koos loeme psalmi 32 ja homme - Psalmi 33. .....

Kolm (sõnasõnalist) juhist kannatlikkuse leidmiseks

Olen uskumatult hea selles mitte väga kannatlik olemises. Ja minu kannatlikkuse puudumine tekitab probleeme. Mõnikord, kui mu naine .....

Kannatused ei vähendanud minu usku

Mishong Miao Hiina Kultuurirevolutsioon 1966- 1969. “Jäta oma usk!” karjus kommunistlik ohvitser Mizhong Miao peale ja lõi rusikaga .....

Kuidas ustavalt kannatusi läbida. Arvustus: Eric Ortlundi “Kannata targalt ja hästi.”

Kui mu abikaasa Rob 41-aastaselt traagilises matkaõnnetuses suri, ei küsinud ma: "Miks?" Oma sügavale leinale vaatamata teadsin, et .....

Kohalikud kirikud pakuvad kannatajatele soojust. Särada alati, särada kõikjal…

Jälgisin oma telefoni uute teadete ootuses, samal ajal kui süütunne mu keha läbis. Meie kogudusepere oli parajasti tabanud .....

Kui süda on meeleheitel: kuidas mitte kaotada lootust kannatustes

„Nii nagu ta mõtleb oma hinges, nii ta on” (Õpetussõnad 23:7 ingl k Piibli tõlge). Inimese sisemised mõtted, .....

Jumal ei anna (lihtsalt) teile õppetundi kui kannatate

Kannatavad inimesed küsivad sageli: "Mis õppetundi püüab Jumal mulle selle raskuse kaudu anda?" Nende sõbrad küsivad neilt: "Mida .....

Viimane asi, mida kannatajad peavad kuulma

"Kui veel keegi tsiteerib mulle Roomlastele 8:28, siis ma virutan talle rusikaga näkku!" Ma oleksin omale küpsise peaaegu .....

Kui keegi on jaganud teiega oma agooniat. Kuidas armastada kannatavat hinge?

Hiljuti palus üks sõber mul jagada nõuandeid, kuidas olla sügavat emotsionaalset valu kogevate inimeste jaoks olemas. Ta ei .....

Emaks olemine on kutse kannatada

Vabandan, et lubasin kirjutada hoopis teise sõnumi, aga lükkan selle järgmisesse nädalasse ja lähen teises suunas. Kõik minus .....

Üks mees on sõdalane

Raamatu “Likutei Moharan” I-170 ainetel "Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu." .....