Yom Haatzmaut. Iisraeli iseseisvuspäev

Hesekiel 37:3 Jumal küsib prohvet Hesekielilt kummalise küsimuse: “Kas need luud peaksid saama elavaks?” Jumala puhul on imelik inimeselt midagi küsida, kuna Jumal on kõiketeadev. Seega, kui Jumal esitab küsimuse, ei ole see selleks, et saada teavet, vaid juhtida meie tähelepanu Jumala prioriteetidele ja huvidele (vt 1. Moosese 3:9; 2. Moosese 4:2; Matteuse 16:13).

Hesekiel 37. peatükis olevad „luud” viitavad „kogu Iisraeli soole” (Hesekiel 37:11), kes nende pattude pärast heidetakse välja rahvaste „hauda” (Hesekiel 37:12; 3. Moosese 26:38). Seda juhtus Iisraeli ajaloos kaks korda:

—Esimene pagendus toimus Iisraeli rahvusliku sõnakuulmatuse tõttu Jumala sõnumitoojatele ja viis Babüloonia vangistuseni aastal 586 eKr. (2. Ajaraamat 36:11-21; Jeremija 29:10);

—Teine pagendus toimus Iisraeli rahvusliku uskmatuse tõttu Messiasse (vt Luuka 19:41–44) ja viis Rooma impeeriumi lõpliku hajumiseni aastal 70 pKr.

Jumal tegutseb endiselt juudi rahva seas

Kas Iisrael saab taas elavaks? Kas juudi rahvas saab rahvana tagasi oma maale? Hesekiel vastab ausalt ja alandlikult: „Issand Jumal, seda tead  sina!” (37:3). Täiesti õigus! “Iisraeli surnud luude” ellu äratamiseks oleks vaja imet. See sõltub ainult Jumala väest.

Jumal vastab prohvetile, kuulutades, et Ta mitte ainult ei too Hesekieli põlvkonda tagasi Iisraeli maale, vaid ka tulevikus toimub Iisraeli suurem kogunemine kõigist rahvastest (37:12). Miks Ta lubab sellel juhtuda? Jumal ütleb kolm korda: “Ja te saate teada, et mina olen Issand” (Hesekiel 37:6, 13, 14).

Iisraeli pagulusest naasmine pidi olema tõend Jumala olemasolust ja Tema prioriteetidest. Nii sai pärast 14. maid 1948.a. maailmale selgeks, et Jumal tegutseb endiselt juudi rahva seas. Ja seal, kus tegutseb Jumal, peame tegutsema ka meie.

Jumal tegutseb läbi ajaloo

Võib-olla on selle peatüki kummalisemad salmid Hesekiel 37:7-8:

„Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl, ja vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei olnud.”

Neid salme lugedes on oluline mõista, et Jumal räägib Iisraeli taastamisest, mis toimub etappide kaupa. Seetõttu ei saa need sõnad viidata „pühade ülesvõtmisele” või surnud pühade ülestõusmisele, nagu räägitakse 1. Tessalooniklastele 4:16–5:5. Piibel ütleb meile, et need sündmused juhtuvad „silmapilguga” (1. Korintlastele 15:51–52). Need luud ei ole Messia ihu, vaid juudi rahvas, mis esindab „kogu Iisraeli koda” (salm 11).

See on pilt Jumala ajaloolisest Iisraeli rahva kogunemisest rahvaste seast ja, nagu näeme, ennustab see sionismi tulevast sündi ja arengut. Jumal on läbi ilmaliku ajaloo töötanud oma tahte täitmise nimel, isegi paganlike kuningate, nagu Nebukadnetsar ja Kyros kaudu (Taaniel 4:34; Jesaja 45:1). Kuid see Pühakirja lõik näitab, kuidas Ta töötas läbi ajaloo kaasaegse Iisraeli riigi loomise nimel.

Iisraeli taastamise etapid

Vaatame Hesekieli 37. peatükis kirjeldatud Iisraeli taastamise elemente ja asetame need ajaloolisse konteksti:

 -“Kostis hääl” – 1840-1860 — Sel perioodil algas realistlik diskussioon juudi kolde üle. Ülemaailmne antisemitism ajendas palvetama ja seega tunnistama juutide vajadust oma kodu järele.

— Sel ajal toimus Damaskuse afäär (1840), mille käigus mungad süüdistasid juute rituaalsetes mõrvades.

— Zvi-Hirsh Kalisheri ja teiste rabide jutlused andsid nägemuse tõotatud maa korrastamisest. Moses Montefiore ja Charles Netter alustasid esimesi katseid Maa asustamiseks.

“Midagi krabises” – 1860-1890 — Väikesed liikumised juudi rahva seas asunduste suunas.

— 1862: Moses Hess kutsus oma raamatus “Rooma ja Jeruusalemm” üles looma juudi riiki.

— 1881–1882: sai alguse Venemaa juutide esimene Aliyah (Aliyah tähendab „tõusu [Iisraelimaale]”) ja asutati esimene pioneerilinn Iisraelis Rishon Lezion, mille nimi tähendab „esimene Siionis”.

— See periood lõppes Dreyfuse afääriga Prantsusmaal 1895. aastal. Prantsuse juuti Alfred Dreyfust süüdistati alusetult riigireetmises, kuid ta mõisteti hiljem õigeks. See sündmus näitas juutidele kõikjal, et isegi “tsiviliseeritud” Euroopas oli vähe lootust, et juute vastu võetakse.

— Aastatel 1860–1890 ulatus Iisraeli maa juutide arv 25 000 inimeseni.

“Luud  lähenesid üksteisele, iga luu oma luule.” – 1890ndad – 1914. — Juudi kolde “skeleti” struktuur on välja kujunenud.

— 1896: Theodor Herzl, kaasaegse sionismi visionäär, kirjutas raamatu “Juudi riik”. See pani fookuse nii tema põlvkonnale kui ka järgmistele põlvkondadele.

— 1897:  toimub Šveitsis Baselis Sionistlik kongress. Siin sai rahvusliku kodu ideest rahvusvaheline juudi perspektiiv ja lootus. Nüüd nimetatakse sionismiks juudi rahvuskodu poliitilist liikumist.

— 1900–1914: Vene juutide teise aliyahi ajal, mida näidati filmi “Viiuldaja katusel” viimastes stseenides, olid juudid sunnitud Tsaari-Venemaalt põgenema. Paljud läksid nii Palestiinasse kui ka USA-sse (üks neist oli ka Nadleri perekond!)

— Iisraeli maal elavate juutide arv on kasvanud 90 000+ni.

“Kõõlused” – 1917-1920. Kõõlused hakkasid areneva keha luudele lihaseid kinnitama ja poliitilised sündmused arendasid infrastruktuuri edasi.

– 2. november 1917: Briti välisminister lord Arthur James Balfour kirjutas Briti Sionistliku Föderatsiooni presidendile Lord Rothschildile Balfouri deklaratsiooni ja avaldas toetust “juutide rahvale rahvusliku kodu loomisel” tolleaegse nimetusega “Palestiina.”

— 1922: Rahvasteliit ratifitseeris Briti mandaadi Palestiina territooriumile ja lisas sellesse mõned Balfouri deklaratsiooni sätted “juudi rahvale rahvusliku kodu loomise kohta”.

— Aastatel 1917–1920 ulatus juutide arv 180 000 inimeseni.

“Liha” – 1929-1940. “Sel ajal sai see arenev subjekt võimu ja jõudu.”

— 1929: Juudi rahvaste rahvusvahelisi suhteid nii Palestiina sees kui ka väljaspool seda koordineeris Juudi agentuur.

— 1930–1946: loodi Hagana, Irguni ja Lehi juutide sõjaväeüksused, et kaitsta juudi asunikke ja kibutsielanikke araablaste agressiooni eest. 1960. aasta film “Exodus”, milles mängis peaosa Paul Newman ning mis kujutab tolleaegseid juudi rahva võitlusi.

– Juudi rahvastiku kasv: 1929-1946: 1935. aastal – 300 000; 1937. aastal – 430 000; 1945. aastal – 500 000.

“Nahk” – 1946-47. — Ilmub rahvusliku identiteedi välimus

— Pärast holokausti viis ülemaailmne sümpaatia juudi rahva vastu (kahjuks ajutine) juutide kodumaa vajaduse rahvusvahelise tunnustamiseni.

– 9. november 1947: ÜRO võttis vastu plaani Palestiina jagamiseks “araablaste ja juutide vahel”, mis paljude juutide ja Piiblisse uskuvate kristlaste silmis tundus imena.

— 14. mai 1948: David Ben-Gurion kuulutas välja Iisraeli loomise. Ümbritsevad araabia/islamiriigid (Iraak, Egiptus, Jordaania, Liibanon ja Süüria) kuulutasid kohe sõja ja ründasid Iisraeli ränga arvulise ülekaaluga. Imekombel said nad aga lüüa.

— 1947-48: rahvaarv ulatus ca. 650 000 Iisraelis elab täna 7 208 000 juuti ja nende arv kasvab jätkuvalt! (http://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel).

Iisraeli topelttulu

Kuigi rahva naasmine Iisraeli maale üheksateist sajandit pärast hajutamist võib meile tunduda uskumatuna, on Jumal tõsine. See rahvuslik tagasipöördumine Iisraelimaale toob meid sionismi müsteeriumi juurde, kuna Hesekiel väidab, et kuigi Iisraeli rahval oli Iisraeli maal rahvuslik eksistents (“nahk kattis neid ülalt”), “ei olnud neis vaimu” (Hesekiel 37:8). Maa füüsiline taastamine on ettevalmistus Issanda vaimseks taastamiseks ja Hesekiel ennustab Iisraeli jaoks kahekordset tagasitulekut.

Ilma kuningas Šalomita pole tõelist rahu

Esiteks naaseb Iisrael oma maale ja ei usu Messiasse (Hesekiel 37:6). Seetõttu sõlmib Iisrael tulevikus 7-aastase lepingu kurja valitseja, antimessiaga (Taaniel 9:27; Ilmutuse 11,13). Seda seitsmeaastast perioodi nimetab Pühakiri “Suureks Viletsuse ajaks” ja “Jaakobi vaevaks” (Jeremija 30:7). Selle aja lõpus hakkab Iisraeli rahvas uskuma Messiasse ja saab Jumala Vaimu (Hesekiel 37:14).

Teiseks (ja kahjuks) on Iisraeli tõelise usuni viimiseks vaja suurt viletsust, et nad lõpetaksid iseendale lootmise ja hüüaksid Issanda poole: „Ja nad vaatavad Tema poole (täpne tõlge: Minu), kelle nad on läbi torganud. ” (Sakarja 12:10). Iga kaasaegse Iisraeli külastaja jaoks on selge, et nad ei usu endiselt Ješuasse kui Messiasse. Jumal tahab, et Iisraelil oleks “elu” (Hesekiel 37:6), tõeline elu, vaimne elu (“Ja ma panen teie sisse oma vaimu,” Hesekiel 37:14). Elu on Issandas, mitte maal, ja seni, kuni Iisrael pole Issandas kindel, ei ole nad ka maa peal kindlad. Ilma kuningas Šalomita pole tõelist rahu (Jesaja 9:6, Sinod. tõlge “Rahuvürst”).

Käige Vaimu järgi

Nagu Hesekiel, kästakse meil juudi rahva teenimisel “rääkida luudega” (Hesekiel 37:4). Me ei peaks rääkima ainult luudest, me peaksime nendega rääkima. Peame viima Jumala elusõna juudi rahvani. Ärge heitke meelt oma “luude” vaimse kuivuse tõttu, sest Jumal võib siiski elu ja võidu tuua! See on põhjus, miks me peame jagama head sõnumit Messiast praegu, kuni meil selleks on võimalus. Ja nagu Iisrael, olenemata sellest, mida me oleme saavutanud, oleme vaid “kuivad luud” ilma Vaimuta. Niisiis: “Kui me elame vaimu järgi, siis peame käima Vaimus” (Galaatlastele 5:25).

Yom Ha’atzmaut (Iisraeli iseseisvuspäev) algab juudi kalendri järgi 5. Iyari päikeseloojangul. 2024. aastal tähistatakse seda Gregoriuse kalendri järgi 14. mail. Olgu see aeg, mil meenutame Issandat, kes peab oma lubadusi, ja julgustab meid töötama seal, kus Tema töötab, isegi meie juudi rahva seas. Šalom.

Autor – Sam Nadler / wordofmessiah.org

Allikas: https://ieshua.org/jom-ha-atsmaut-den-nezavisimosti-izrailya.htm

Seloodid esimesel sajandil ja parempoolsed rahvuslased Iisraelis tänapäeval. Millise seisukoha peaksid Ješua jüngrid võtma?

Esimesel sajandil eksisteeris messiaanlik liikumine, mis uskus, et ainus viis Iisraeli lunastuse nägemiseks on mässata Rooma vastu ja .....

Otsene konflikt Iisraeli ja Iraani vahel – III maailmasõja algus?

Kas Iisraeli ja Iraani vahel puhkeb konflikt? Kas me oleme III maailmasõja, kui mitte Harmagedooni lävel? Vastus kõigile .....

Iraan ja Iisrael: 13. aprilli rünnak + lähiajalugu ja piibellik ajalugu

13. aprillil ründas Iraan Iisraeli. Kuigi selline otsene rünnak oli ootamatu, pole Iraani vaenulikkus Iisraeli vastu uus. Juudiriigi .....

Ärge leppige pooliku paasapüha looga

Igal aastal kogunevad juudid kodudes üle maailma oma perede ja sõpradega laua taha iga-aastastele paasapühade pidustustele, kus nad .....

“Tulge rutuga välja!” Hapnemata leibade püha

"Ja sööge seda nõnda: teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes; ja sööge seda rutuga - .....

Iisraeli lipu tähendus

Iisraeli lipp lehvib uhkelt kogu riigis ning on paljude jaoks võidu ja rõõmu sümbol. Kui Te armastate Iisraeli, .....

Turist saabus Iisraeli

Turist saabus Iisraeli. Lennujaamas taksot võttes küsis ta taksojuhilt: – "Öelge mulle, kas siin on tõesti ainulaadne tervendav .....

Kuidas Iisrael Iraani rünnakule reageerib?

Ootuspäraselt saatis Iraan kättemaksuks 1. aprillil Iisraeli poolt Iraani kõrge kindrali ja veel seitsme sõjaväeülema tapmise eest, kelle .....

Halasta Iisraeli peale

Rachem Rachem Na Hashem Elokeinu Rachem al Yisrael Amecha Rachem Ve'al Yerushalayim Ir-echa Rachem, Rachem, Rachem .....

6 kuud hiljem ütleb Iisraeli pastor: “Mul on käsk armastada oma vaenlasi”

Endine Iisraeli armee ohvitser ja reformeeritud kiriku pastor David Zadok ei unusta kunagi oma naise kõnet. Ta helistas .....