Kas Jeesus pöördus ristiusku? Naljakas, et küsite

Juudi ärimees Chicagost saatis oma poja aastaks Iisraeli kultuuri ja kombeid omandama. Kui poeg tagasi tuli, ütles ta: “Papa, mul oli Iisraelis väga tore. Muide, ma pöördusin ristiusku.”

“Oy vey,” ütles isa, “mis ma olen teinud?” Ta läks oma probleemiga parima sõbra juurde. “Ike,” ütles ta, “ma saatsin oma poja Iisraeli ja ta tuli koju kristlasena. Mida ma teha saan?”

“Naljakas, et küsid,” ütles Ike. “Ka mina saatsin oma poja Iisraeli ja ka tema tuli koju kristlasena. Võib-olla peaksime minema rabi juurde.” Nad selgitasid rabile oma probleemi.

“Naljakas, et küsid,” ütles rabi. “Ka mina saatsin oma poja Iisraeli ja temagi tuli koju kristlasena. Mis toimub meie noortega?”

Nad palvetasid, rääkides Issandale oma poegadest. Kui nad palve lõpetasid, kostis taevast hääl:

“Naljakas, et küsite,” ütles hääl. “Ka Mina saatsin oma poja Iisraeli …”

Kakskümmend aastat tagasi ajas see tuttav lugu oma ootamatu pöördega mind südamest naerma ja jagasin seda oma sõpradega. Miks see nali mind naerma ajas? Kas see ajaks juudi sama vabalt naerma? Võib-olla paelub mind selle nalja juures kõige rohkem selle ülbus. Kolm isa räägivad. Kolm poega pöörduvad ristiusku. Eranditeta. Isegi mitte rabi peres.

Üritasin ette kujutada, kuidas Jumal lõpetab selle puändiga.

“Ka mina saatsin oma poja Iisraeli…”

Kas me püüame öelda, et Jeesus mässas Jumala vastu? Kas Jeesus pöördus ristiusku? Et loomulik edasiminek on judaismist kristlusesse? Võib-olla peaksime seda lugu võrdlema tõelise asjaga.

Jeesus ei pöördunud kunagi. Ta sündis juudina ja jäi selleks.

Oma emapoolses suguvõsas luges ta neliteist põlvkonda isa Aabrahamist kuningas Taavetini, neliteist põlvkonda kuningas Taavetist kuni juutide Babüloni pagenduseni ja neliteist põlvkonda pagendusest Messiani. Tema isa poolt oli see nimekiri täpselt sama pikk ja sama reaalne. Nad lõikasid ta ümber kaheksandal päeval, nagu Jumal Aabrahamile määras. Nad viisid ta igal aastal paasapühade ajal Jeruusalemma, kus Ta vaimustas juudi õpetajaid oma Toora tundmisega.

Kuid kas Ta muutis küpsemaks saades oma meelt? Vaatame. Täiskasvanuna tundis Jeesus juutide Piiblit piisavalt hästi, et seda vaidluste ajal tsiteerida. Vähemalt seitsekümmend protsenti Tema õpetustest on paralleelsed esimese sajandi rabiinikirjandusega. Jeesus käis igal nädalal sünagoogis, pidas juutide hingamispäeva ja pidas kõiki juudi pühi. Selle asemel, et kuuske ehtida, süütas Jeesus Hanuka küünlad. Jeesus asus oma kaaslaste variseride poolele, kui võimas sekt pilkas nende usku ihu ülestõusmisse. Mõnikord sõimas Jeesus varisere nende silmakirjalikkuse pärast.

Nagu iga tolleaegne rändav juudist jutlustaja, kogus Jeesus inimesi enda ümber mitte sünagoogidesse, vaid põldudele ja talude vahel asuvatele mäenõlvadele. Kõik Tema esimesed järgijad olid juudid, sealhulgas kalurid Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Mõned Tema peamised järgijad olid juutidest juhid. Kui paganad Temalt abi palusid, keeldus Ta, öeldes, et oli tulnud otsima “Iisraeli kadunud lambaid”. Tema hukkamisposti kohal oli silt “JUUTIDE KUNINGAS” kolmes keeles – kreeka, ladina ja heebrea keeles.

“Juudi ärimees Chicagos…”

See on ikka hea nali. Ja see on ometi üles ehitatud vigasetele ideedele.

“Naljakas, et peaksite küsima,” ütleb tõeline lugu. “Ka mina saatsin oma poja Iisraeli ja Ta tuli koju juudina.”

Autor: David Parks, Ph.D.

Allikas: Funny You Should Ask (petahtikvah.com)

Juudi kultuur ja tervishoid

Paljud inimesed kasutavad sõna "tervis" valesti. Nad seostavad seda – ja Google aitab neid selles palju – trendikate .....

Galileast pärit araablane dr. Ayman tahtis, et kõik juudid sureksid, kuid Jumal muutis ta südame!

Minust sai noor mees, kelle südame täitis viha ja vihkamine sionismi vastu. Ma vihkasin Iisraeli ja vihkasin väga .....

Miks juudid kasvatavad habemeid?

Paljudel messiaanlikel juutidel on ka habe - kas see on komme, käsk või mis? (Šaša) Vastab messiaanlik õpetaja .....

Greg Laurie: Kristlased peavad seisma juudi sõprade eest ja seisma vastu antisemitismile

Greg Laurie on kutsunud kristlasi üles tõusva antisemitismi taustal juudi kogukonna toetuseks sõna võtma, öeldes, et maailm seisab .....

Ärka üles maailm! Enne kui teie riikides hakatakse valama juudi verd…

Ma hüüan teid. Ma palun teid. Ma anun teid. Ärgake üles! Irratsionaalne vihkamine juudi rahva vastu ja Iisraeli .....

Juudid Saksamaal: koos 1700 aastat

Juutide ajalugu Saksamaal hõlmab 17 sajandit – ajalugu, milles on palju aulisi ja palju traagilisi lehekülgi. Esimeseks kirjalikuks .....

Kohtumine Jeesusega juudi aasta kõige pühamal päeval

Traditsiooniliselt peetakse piiblikalendri kõige pühamaks päevaks, Jom Kippur tähendab sõna-sõnalt "katmispäeva", kuid tavaliselt tõlgitakse seda kui lepituspäeva. Ingliskeelne .....

Prohvetlik sõna 5784 juudi uude aastasse või 2024 aasta jaoks: uks edusse

Oleme jõudnud heebrea aastasse 5784, mis algas reedel, 15. septembril 2023.a.päikeseloojangul (Juudi kalendri järgi). See tähistab uut vaimset .....

Kristlased, messiaanlikud juudid, misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide vaenulikkusega Iisraelis

Kristlased, messiaanlikud juudid ja misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide kasvava vaenulikkusega Iisraelis. Hiljuti üritasid Lehava organisatsiooni ja organisatsiooni .....

Vladimir Lieberman, Odessa messiaanliku juudikoguduse rabi: “Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, püha pühitsegu ennast veel enam…”

KEMO Kevadpalvusel vestlesime Odessa messiaanliku juudikoguduse rabi Vladimir Liebermaniga. Rääkisime sõja algusest 24. veebruaril 2022, humanitaarabi peakorteri korraldamisest .....