Šalom, kallid!

Õnnistusi ja rahu kõigile! Issanda halastus ilmub teie kõigi ellu pidevalt! Au Kõigevägevamale selle eest! Halleluuja!…

Šalom, kallid!

Õnnistusi ja rahu Teie südamesse! Sukkoti püha läheneb! Rõõmustagem, et Kõigevägevam on meie tugevus ja kaitse…

Šalom, kallid, õnnistusi!

Rahu ja rõõmu südamesse ja tänu! Hing, ülista Issandat ja ära unusta kõiki Tema hüvesid! Kogu…

Ära jää pikalt seisma oma tehtud vigade juurde!

“Ära jää pikalt seisma oma tehtud vigade juurde! Ma ei soosi seda. Komistasid ja mine edasi!…

Šalom, kallid!

Õnnistusi kõigile ja rahu! Täname selle uhke päeva eest!Täname jõu ja tervise eest!Täname iga hinge- ja…

Šalom, kallid!

Õnnistusi kõigile ja rahu! Rosh Hashanah läheneb, täname Kõigevägevamat halastuse ja lahke sissekirjutuse eest meie kõigi…

Šalom kallid

Õnnistused kõigile, rahu ja kindel usaldus Issanda vastu!Olgu see päev hea!Naerata endale ja soovi endale edu…

Šalom kallid!

Palju õnne kõigile, tervist ja rahu! Palve on õnnistus! „Hea on tänada Issandat ja mängida sinu…

Šalom kallid!

Õnnistusi ja rahu! Ehitage Noa laev ja päästke end selles! Jumala armastus on nii suur ja…