40 000 dollarit maffiale

“Ma taastan teie põllud!” ütles Jumal Paul Armandile ajal, mil ta oli võlgu. “Kuid otsige kõigepealt…

Elu Ilma Võlgadeta

Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda…

Te olete Minu kutsutud ja valitud rahvas, astjad Minu käes pühaks kasutamiseks

Ma olen kutsunud teid üles tegudele, millest olen maailma algusest peale rääkinud, tegudele, mis on täis…

Jumala vägi, mis tegutseb meis

Ef. 6:10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Kratos kr k – vägevaks,…

Püha Vaim räägib

Püha Vaim räägib: “Kiirustage, Mu lapsed! Kiirustage, Mu lapsed! Aega juba pole! Varsti uks sulgub! Varsti…

Sisene Pühasse paika Jeesuse Vere kaudu

4Ms 8:19 Ma annan leviidid iisraellaste seast annina Aaronile ja ta poegadele, et nad oleksid kogudusetelgi…

Kogudused on muutumas prohvetite konveieriteks

Prohvetite koosolekutel (mitte kõik – vana kool on ikka säilinud) Kogudustes on tekkinud konveier, kus soovitakse…

Koostöö Jumalaga

Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja…

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha,…