Kas ma tohin uuesti abielluda, kui mu abikaasa on surnud? Kas ma olen kohustatud?

Meie postkast on täis kuulajate küsimusi pärast abikaasa surma uuesti abiellumise kohta. Siin on neist kaks.

„Pastor John, minu nimi on Preety ja olen Indoneesiast. Eelmise aasta juulis kaotasin oma armastava abikaasa. Ta läks operatsioonile, mis ei pidanud olema eluohtlik, kuid ta ei ärganud kunagi narkoosist. Olin ja olen šokis. Oleme olnud kaheksa aastat abielus ja õnnistatud kahe kauni tütrega. Mu abikaasa on meie Issandat Jeesust aktiivselt teeninud alates 18. eluaastast, samas kui enamik tema sõpru on hindud. Tema elu oli seotud evangeeliumiga. Asutasime kiriku ja mõned teenistused. Ta armastas inimesi väga. Ta oli kaastundlik ja helde. Minu küsimus on: kas Piiblis on salme, mis julgustavad lesknaisi uuesti abielluma? Praegu see kõlab minu jaoks häirivalt. Minu küsimus on, kas mulle jääb midagi, millest saan minu ja abikaasa suhetes kinni hoida? Ma igatsen, et mind kutsutaks alati tema naiseks, aga kas see on vale? Iga päev ootan, et saaksin taas oma abikaasaga kohtuda.

Aitäh, pastor John.”

Teine küsimus tuleb meile Patricialt, kes küsib otsesemalt: “Pastor John, kas Jumal lubab pärast abikaasa surma uuesti abielluda?”

See kõlab väga värskelt ja on Preetyle väga oluline. Ma ei tea Patricia olukorda, aga lubage mul alustada põhimõtetest ja seejärel jõuda Preety südame ja otsuseni, millega ta silmitsi seisab.

Vaba abielluma

Paulus ja ka Jeesus on üsna selgelt käsitlenud uuesti abiellumist pärast abikaasa surma. Paulus ütleb salmides Roomlastele 7:2–3: „2Nii on abielunaine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab; aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt. Sellepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega,  nimetatakse teda abielurikkujaks; aga kui mees sureb, on naine 
vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja.”

Nii kaks korda: salm 2, kui tema abikaasa sureb, vabastatakse ta; salm 3, kui tema abikaasa sureb, on ta vaba.

Siis ütleb Paulus 1. Korintlastele 7:39: „Naine on seotud niikaua, kui ta mees elab. Aga kui ta mees on läinud magama, on naine vaba abielluma kellega tahab, ent see sündigu Issandas.” Niisiis, Paulus lihtsalt lisab Rooma kirjas õpetatule, et iga uskliku abielu peab olema „Issandas”, see tähendab teise usklikuga.

Polügaamia ülestõusmise ajal?

Jeesus käsitles seda küsimust, sest saduserid, kes ei uskunud ülestõusmisse, püüdsid jätta mulje, et uuesti abiellumine on rumal. Näis, et see tekitaks taevas polügaamiat. See oli nende arusaam sellest, miks taevast ei saa tegelikult eksisteerida (Luuka 20:27–33). Me oleksime seal polügaamid kõigi nende inimeste pärast, kes on pärast abikaasa surma uuesti abiellunud.

Niisiis osutasid nad Vana Testamendi sättele, et vend peab abielluma oma venna lesega ja kasvatama järglasi. Ja nad ütlevad: see juhtus. Ja see juhtus seitse korda. Nüüd on tal olnud seitse abikaasat. Niisiis – pilgates – kelle naiseks nende seast ta saab 
ülestõusmisel?

Niisiis, mida Jeesus ütles? Kas Ta ütles: “Oh, noh, ma arvan, et ta ei peaks uuesti abielluma, sest meil ei saa kindlasti olla polügaamiat taevas”? Ei, seda Ta ei öelnud. Ta ütles: “Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.” (Luuka 20:34–36).

Teisisõnu, lesk ei pea uuesti abielludes muretsema taevase polügaamia pärast, sest ülestõusmise ajal on suhted nii erinevad. Keegi ei mõtle abielust viisil, mis muudab polügaamia probleemiks. Seda lihtsalt ei ole seal. Abiellumist ei toimu nagu siin ja praegu. Seega on põhimõttelisel tasandil lesknaised vabad abielluma Issandas.

Avatud uuesti abiellumisele

Nüüd veel mõni sõna Preety olukorrast. Ta küsib: “Kas Piiblis on salme, mis julgustavad lesknaisi uuesti abielluma?” Ja vastus on: Jah, on, nagu 1. Timoteosele 5:11–16, kus Paulus soovib, et nooremad lesknaised uuesti abielluksid selle asemel, et saada osa leskede hooldamise teenistusest. Ilmselt selleks, et nad ei oleks kirikule koormaks ja et nad ei langeks saatana kiusatuse ohvriks.

Kuid ma ütleksin ettevaatusega, et Pauluse ütleb „käsk abielluda”. Selle põhjuseks on 1. Korintlastele 7:39, kus öeldakse, et neil on vabadus uuesti abielluda, kellega tahavad, ainult Issandas. Ma arvan, et Paulus ei paku siin absoluuti, et iga lesknaine peab uuesti abielluma, samamoodi nagu teisedki inimesed ei ole kohustatud abielluma.

Ta lisab: “See julgustus või positiivne suhtumine uuesti abiellumisse kõlab minu jaoks praegu häirivalt.” Ta küsib: “Mida ma saaksin säilitada minu suhtest abikaasaga. Ma igatsen, et mind kutsutaks alati tema naiseks. Aga kas see on vale?”

Nüüd, minu vastus, Preety, on: isegi kui abiellute kunagi uuesti, mis on Teie arvates praegu midagi kauget. Aga kui Te kunagi uuesti abiellute, siis võidakse Teid lugupidavalt pidada oma surnud abikaasa naiseks. Tal ei olnud teist naist. Teie olite tema oma. See fakt ei muutu kunagi.

See oleks probleemiks ainult siis, kui Teie emotsionaalne side Teie surnud abikaasaga oleks tugevam kui Teie emotsionaalne side Teie teise abikaasaga. Kuid ma julgustaksin Teid mitte võtma endale kohustust mitte uuesti abielluda.

Soovitan Teil mitte tunda survet uuesti abielluda või välistada uuesti abiellumise võimalus. Aeg parandab sügavaimad haavad, eriti teiesuguste usklike jaoks, kellel on olnud nii armsaid ja häid kogemusi, mis on nüüd kadunud. Aeg parandab sügavaimad haavad. Laske ajal mööduda ja laske Jumalal  Teile aja jooksul näidata seda, mis tulevik toob.

Autor: John Piper.

Allikas: Can I Remarry If My Spouse Dies? Should I? | Desiring God

John Piper (@JohnPiper) on desiringGod.org asutaja ja õpetaja ning Bethlehemi kolledži ja seminari kantsler. 33 aastat töötas ta Minnesota osariigis Minneapolise Bethlehem Baptisti kiriku pastorina. Ta on autor enam kui 50 raamatule, sealhulgas Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist ja viimati Come, Lord Jesus.

Leinates surnud abikaasat

Abikaasa kaotus on laastav ja nõuab üht suurimat elumuutust, mida te kunagi oma elus tegema peate. Mõned eksperdid .....

Kõndimine läbi pimeduse: kuulekus kõige raskematel aegadel

Mõnikord langeb vaimne pimedus mõne Jumala lapse peale nii intensiivselt ja nii pikaks ajaks, et tavaline kuulekus ei .....

Tutvumismängud: Online sõda tõelise armastuse vastu

Käib sõda tõelise armastuse vastu. Võimalik, et olete "tsiviilohvrite" hulgas. Kui praegune trend jätkub, siis milline on abielueelne .....

Küsimus ja vastus “SELLE kohta”: kas lahutatud inimesed saavad uuesti abielluda?

Vastas, Boris Grisenko: Kõik oleneb sellest, millal lahutus toimus, kes lahutas, kellest lahutati, miks lahutati jne. Kõik Pühakirjas .....

Te küsisite: kas ma peaksin lahutama oma abikaasast kuna abiellusin uuesti ebapiibellikul alusel?

Tim H. Gainesville'ist Floridast küsib: Kui tegemist on inimesega, kellel ei ole piibellikku põhjust lahutuseks ja kes rikub .....

“SELLE kohta”: probleemsetest abieludest, katseajast ja muust sarnasest

Küsimus: Kui inimesed abielluvad uskmatutega, siis kuidas see mõjutab inimese kutsumust ja päästmist? Väliselt võib kõik hea välja .....

Eduard Sarukhanyan, Lvivi messiaanliku juudi kogukonna rabi: “Jumal otsib just neid, kes ütlevad Talle “jah”…”

KEMO kevadpalvusel vestlesime Lvivi messiaanliku juudikogukonna rabi Eduard Sarukhanyaniga. Rääkisime sellest, kuidas ta profijalgpallist jõudis usku Jumalasse, sõja .....

Eleemon – ελεημων- Inimene, kellel on kalduvus andestada või pakkuda lahkust (abi) rohkem, kui õiglusetunne eeldab või nõuab

Eleeo – 'lahke või kaastundlik kohtlemine; võime andestada või olla lahke ja halastav"ελεαω (Matteuse 5:7). See õndsakskiitmine on .....