Sõnad ehitavad!

Kui imeliselt on siin maailmas kõik korraldatud! Teiste inimestega kohtudes tervitame, näitame oma suhtumist nendesse inimestesse. Sõnade ja näoilmetega väljendame oma seisukohta ja kavatsusi. Sõnadel on meie elus suur roll. Sünnist saati õpime rääkima ja kogu elu õpime õigesti mõistma, mida teised räägivad, ja mitte rääkima oma keelega lollusi. Suhtlemiskunst on eluliselt tähtis!

Ja Pühakiri annab meile teada, et inimese elu ja surm on tema enda keele võimuses. Ja nüüd tuleb välja, et me ehitame või hävitame oma elu oma keelega!
Meie Isa ja meie Õpetaja, aita meil hoida suu kontrolli all ning ehitada iseennast ja oma tulevikku!

Ja siin meenub üks olukord Jumala rahva ajaloost, kui kogu vana põlvkond hukkus kõrbes sõnade ja nurisemise pärast. Inimeste sõnad olid Issandale nii ebameeldivad, et kutsusid esile Tema viha. Ta kuulis inimeste tänamatust ja nende pidevat nurisemist ja etteheiteid ja see viis selleni, et Kõigevägevam täitis nende sõnad.

“Ütle neile: ma elan, ütleb Issand; nii nagu sa oled rääkinud mulle kõrva, nõnda teen ma sulle.” 4. Mo 14:28

Kõigevägevam on meiega igal hetkel ja kuuleb kõiki sõnu, mida me ütleme. Ta näeb meie reaktsiooni Tema abile ja Tema hoolitsusele meist igaühe eest! Oleme Tema pideva hoole all!

Me ei pea kartma seda, mida kohtame! Peame õigesti tervitama kõiki asjaolusid ja katsumusi, rääkima elu ja võidu sõnu enda ja oma lähedaste eest!
Ära lase hirmul end haarata ning selle mõjul nurise ja ole rahulolematu, aja hirm oma elust välja! Tänage Jumalat, tänage kõige eest, kõige eest!

„Inimese suu viljast saab kõht täis; ta on oma suu tööga rahul. Surm ja elu on keele võimuses ja need, kes seda armastavad, söövad selle vilja.
Saalomoni Õpetussõnad 18:21-22

Õnnistused kõigile ja rahu Issandas!
Baruch Hashem!

Ella Armand.