Vaadates “sun-i”

Sel nädalal urime kolme liitverbi, mida Paulus kasutas Efeslastele 2: 5 ja 6: sunzoopoieo, sunegeiro ja sugkathizo. Need kolm liitverbi algavad eessõnaga “sun – “koos”. Kui kasutate õiget eessõna, võtab sun osastava käände kuju. Neid kolme liitverbi peegeldades märgib James Montgomery Boice: “Kokkuvõtlikult teevad need liittegusõnad Piibli ühe kõige olulisema avalduse selle kohta, mis on juhtunud kristlastega nende ühenduses Jeesuse Kristusega Jumala suures päästes. “F1 enne kui uurime neid liitverbe seal Pauluse kontekstis (ladinakeeles contextus, “sõnade ühendamine”), lubage mul jagada väikest lugu, et meil oleks kergem orienteeruda.

Mehele anti kord armulikult pilet laevale, mis purjetas Euroopast, üle Atlandi ookeani ja tagasi. Ta oli lahke žesti üle nii hämmingus, et tal ei olnud aega oma kingitusest kellelegi rääkida.

Teekond üle Atlandi ookeani pidi võtma mitu päeva. Mees võttis seda arvesse ja ostis endale raha säästmiseks kaasa mõned küpsised ja juustu (tal polnud palju raha). Nii et iga päev sõi ta oma küpsiseid ja juustu, teised aga einestasid rikkalikus puhvetis. Reisi viimasel õhtul otsustas ta aga, et kavatseb endale pakkuda laeva parimat toitu. Pärast seda, kui ta oli rahulikult einestanud, pöördus ta toitu jagava mehe poole ja küsis, mis on tema söögikorra maksumus. Mees vastas: “Ärge muretsege selle pärast, ka kõik Teie söögid olid pileti hinna sees. Kas Te ei lugenud seda?” Kuigi see lugu on pisut humoorikas, iseloomustab selles loos kirjeldatud mees meid kui usklikke palju kordi. Me ei võta aega, et oma “tasuta piletit” uurida.

Esiteks viib Paulus lugeja matusepaigast taevasesse stseeni. Pärast sünge pildi maalimist surmast, mille on toonud endaga kaasa Jumala tahtele sõnakuulmatu elustiil, kinnitab Paulus, et “isegi siis, kui olime oma üleastumistes surnud, tegi [Jumal] meid koos Kristusega elavaks” (v.5). Väljend “tegi meid koos elavaks”, on pärit meie esimesest sõnast sunzoopoieo, mis tähendab “muuta elavaks ühte koos teisega.” F2 Seda sõna kasutab Paulus ka teist korda (Kol. 2:13). Paulus väidab rõhutatult, et arvestades, et kui me olime kunagi pattudesse surnud, siis on meie pöördumise tõttu Kristusega uus elu. Seda verbi kommenteerides täheldab Peter O ‘Brien: “Ainult temaga [Kristusega] ühenduses on surm võidetud ja oleme saanud uue elu, mis on Jumala uue loomingu lahutamatu osa” F3 (rõhuasetus lisatud).

Kahjuks, avastavad liiga paljud usklikud, et nad elavad Kristuses allapoole seda õnnistuste taset. Enam ei pea me elama kui “elavad surnud”, keda patt on kägistanud. Pidage meeles, et meid “tehti elavaks koos Kristusega”. Lugege “tasuta piletit” ja nautige oma reisi igavikku! Olge elavad!

Teiseks ütleb Paulus: [Jumal] “tõstis meid koos Temaga [Kristusega] üles”  See väljend pärineb meie tegusõnast sunegeiro, mis tähendab “koos tõsta,  koos tõusmist põhjustama”. Pattude suveräänsuse tõttu olid usklikud kunagi “surnud”, ilma lootuseta. Nüüd, Jeesuse kuulsusrikka ülestõusmise ja meie liidu tõttu Temaga, naudime elu uudsust (vt Roomlastele 6: 3, 4). Pidage meeles, et meid “tõsteti üles koos Kristusega”. F4 Nii et lugege “tasuta piletit” ja nautige oma reisi igavikku! Olge üles tõstetud!

Kolmandaks, justkui sellest, et meid on “tehtud elavaks koos Temaga” ja  et oleme “koos Temaga üles tõstetud”, ei piisaks usklike südamete julgustamiseks, lisab Paulus veel üks liitverbi sugkathizo, mis tähendab “panema koos istuma, panema kokku.” F5

Ma ei pruugi kunagi saada kutset Valgesse Majja või Inglismaa kuninglikku paleesse, aga lihtsalt teadmine sellest, et see, kes usub Jeesusesse Kristusesse kui oma Issandasse ja Päästjasse, on istunud taevastesse kohtadesse, teeb mind sobivalt rahulolevaks. See tõde teeb mind rõõmsaks! Võtke istet!

Lõpuks on need kolm liitverbi aoristis või lihtminevikus. Seda silmas pidades on need toimingud juba toimunud. Niisiis, Paulus avalikustas neile usklikele selle, mida nad Kristusega praegu jagasid, nende ühenduse tulemusel Temaga. Ja pidage meeles, et meid tehti “Temaga elavaks”, “tõsteti koos Temaga üles” ja “me istusime koos Temaga”. Nii et lugege “tasuta piletit” ja nautige oma reisi igavikku!

ALLMÄRKUSED:
F1: James Montgomery Boice, Ephesians (Grand Rapids: Baker Books, 1997–1998), lk. 58.
F2: Joseph H. Thayer, Uue Testamendi kreeka-inglise leksikon (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), lk. 594.
F3: Peter O’ Brien, The Letter to the Efesians, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), lk. 167.
F4: Thayer, lk. 602.
F5: Ibid., lk. 592.

Autoriõiguse avaldus

Kreeka mõtted Autoriõigus 2021 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile https://www.studylight.org/language- studies / kreeka-mõtted.html 2) Kreeka mõtete sisu ei tohi võistlusena korraldada ega peegeldada konkureeriva veebiteenusena.

Tutvuge autoriga
Bill Klein on olnud pastor, nõustaja ja koolitaja viimased 41 aastat. Ta on saanud põhjaliku koolituse ja hariduse piibli keeltes ning ta on loonud piiblikreeka keele kursuse. Praegu töötab ta Piibli kreeka keele professorina teoloogia magistrikoolis ja BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America presidendina. See on Californias asuv mittetulundusorganisatsioon, mis pakub piibliõppekassette ja kreekakeelseid õppematerjale veebisaidil BTEMinistries.org.

Uus aasta, uus elu

Sel aastal, neljapäeva, 15. septembri päikeseloojanguga, tähistavad juudi kogukonnad üle maailma juutide uut aastat Rosh Hashanah. Pühakiri ütleb .....

Missugune on sinu elu?

Mul on täna sulle edasi anda sõnum ja see sõnum on küsimus, millele me ei saa üheskoos vastata. .....

Kas Te kasutate oma elu õigesti?

„Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast .....