Et teie palvetel poleks takistusi

Jagage armastust

Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega, kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.

Peetruse esimeses kirjas mainib Peetrus seda palvet kolm korda. Nende kolme kirjakoha puhul on tähelepanuväärne see, et kõigil on midagi ühist. Las ma loen need teile ette ja vaatame, kas suudate tuvastada ühise lõime, mis jookseb neist igaühest läbi.

Esiteks on Peetrusel sõna palve kohta meestele, mis puudutab nende suhteid oma abikaasaga:

Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. (1. Peetruse 3: 7)

Teiseks räägib ta juba järgmises lõigus kõigile usklikele (salm 8), et neil tuleb olla üksteisega vennalikud, südamlikud ja alandlikud ning (salm 9) mitte tasuda kurja kurjaga, vaid selle asemel õnnistada. Seejärel tsiteerib ta nende manitsuste toetuseks Psalmi 34:

Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda, sest Issanda silmad on õiglaste poole ja Tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”(1. Pe 3: 10–12)

Kolmandaks ütleb ta 1. Peetruse 4: 7:

Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks [sõna otseses mõttes: palvete pärast].

Mis on neid kolme palvet puudutavat kirjakohta läbiv ebatavaline ühine niit? Mind rabas see, et kõik kolm ei õpeta meile seda, et palvetamine aitab meil õigesti elada, vaid seda, et õige elu aitab meil palvetada. Jah, see on tõsi, et palvetamine on üks viisidest, mille Jumal on määranud, et aidata meil elada nii, nagu me peaksime (vt Koloslastele 1: 9–10). Kuid Peetruse mõte nendes tekstides on see, et see on vastupidi: Jumal on määranud meile eluviisi, mis aitab meil palvetada. On eluviise, mis takistavad palvetamist ja on eluviis, mis aitab palvetada.

Õige eluviis aitab meil palvetada

Vaatame neid sarnasusi uuesti ja nüüd te juba küsite: mida Peetrus meile räägib, kuidas elustiil aitab meil palvetada?

Kuidas mehed oma naistega elavad?

1. Peetruse 3: 7 ütleb meile, meestele, et on olemas viis, kuidas naisega koos elada nii, et see takistab meie palveid ja viis, kuidas naisega koos elada nii, et see aitab meie palveid.

Teie, mehed, elage oma naistega mõistvalt nagu nõrgema astjaga, kuna ta on naine ja andke talle au elu armu kaaspärijana, et teie palveid ei takistataks.

Kui soovite, et teie palveid toetataks ja neid ei takistataks, siis peate oma naisega ühel teatud kindlal viisil koos elama. Naise mõistmiseks ja tema vajaduste tundma õppimiseks peab pingutama. Peab olema eriliselt osavõtlik tema nõrkuste suhtes ja selle suhtes, mida ta teilt vajab. Peate tunnistama, et ta on elu armu kaaspärija ja seetõttu väärt austamist, mitte halvustamist või alandamist. Kui meie, mehed, niimoodi elame (mõistvalt, hellalt ja aupaklikult), siis meie palveid ei takistata. Kui me aga nii ei ela, siis on meie palved takistatud.

Ühes kommentaaris on hästi öeldud:

Jumal niivõrd hoolib sellest, et kristlastest mehed elaksid oma naistega mõistvalt ja armastavalt, et Ta “katkestab” oma suhte nendega, kui nad seda ei tee. Ükski kristlasest abielumees ei tohiks eeldada või mõelda, et tema elu toob, ilma tulemusliku palvetööta, mis tahes vaimset kasu. Ja ükski mees ärgu oodaku tõhusat palveelu, kui ta ei ela koos oma naisega „mõistvalt, andes talle au”. Jumala tahe on see, et me võtaksime aega, et arendada ja säilitada head abielu; see on Jumala teenimine; see on Tema silmis meeldiv vaimne tegevus.” (Wayne Grudem, 1. Peetrus, 146)

On võimalik elada koos oma naistega viisil, mis ummistab meie palved ja rikub meie vaimuliku mõju. Ja on võimalik elada oma naisega koos viisil, mis vabastab meie palved ja aitab tugevdada meie vaimset mõju.

Kuidas kõik usklikud elavad?

Teiseks, Peetrus jätkab salmides 8 ja 9, et kutsuda meid kõiki üles, mitte ainult mehi, olema kaastundlikud, vennalikud, südamlikud ja alandlikud ning mitte vastama kurjale kurjaga, vaid õnnistama neid, kes ei ole meie vastu lahked. Siis annab ta põhjuse, miks me peaksime niimoodi elama. See on tsitaat psalmist 34 ja salmis 12 jõuame haripunkti samasuguste argumentidega nagu 1. Peetruse 3: 7 nimelt, kui te nii ei ela, siis takistatakse teie palveid. Jumalal on eriline avatus nende inimeste palvetele, kes taotlevad rahu ja kelle huuled on puhtad ning kes ei kasuta salakavalust. Salm 12: „Sest Issanda pilk on suunatud õigete poole ja tema kõrvad kuulevad nende palveid, kuid Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”

Jumal kuulab niimoodi elavate inimeste palveid: hoidke keelt kurja eest, hoiduge petlikkusest, otsige rahu ja tehke õigust.

Nii et siin ütleb Peetrus meile jälle, kuidas hoida meie palveid takistustest vabana. See on sama, mida Jeesus õpetas meie Isa palves, kui Ta käskis meil palvetada: „Anna andeks meile meie võlad nii nagu meie andestame oma võlglastele” (Matteuse 6:12). Andestamatus nende vastu, kes on meelt parandanud takistab meie palveid. See on ka Peetruse mõte. On üks eluviis, mis takistab meie palveid ja on eluviis, mis toetab meie palveid.

Erilised sammud, mida saame astuda

Kolmandaks ütleb ta 1. Peetruse 4: 7-s, et me võime teha erilisi pingutusi selleks, et meie palveid toetataks ja ei takistataks:

Kõigi asjade lõpp on käes; seetõttu olge, palvete nimel, mõistlikult ja kainelt meelestatud.

Kaks asja: esiteks olge oma palvete nimel mõistlik; teiseks, olge oma palvete nimel kaine. Teisisõnu, on viis kuidas mõelda ja elada nii, et see takistab teie palveid ja on üks viis, kuidas mõelda ja elada nii, et see toetab teie palveid.

Tõde nendest tekstidest

Niisiis on olemas õpetus – piibellik tõde -, mida saame nende tekstide alusel suure kindlusega väita: kristlased peavad püüdma elada viisil, mis ei takista nende palveid.

Sellel on kolm osa:

See tähendab, et palveid saab takistada. Meie palveelu saab ummistada ja blokeerida.

See, mis palve blokeerib, on sageli meie eluviis. See, kuidas me elame, kuidas me suhtleme oma naiste, meeste, laste, vanemate, kolleegide või naabritega.

Palve tee avamine Jumala ees hõlmab teadlikku tegevust. Kõigis nendes tekstides ütleb Peetrus meile, et peaksime otsustama midagi ette võtta selleks, et meie palveid ei takistataks.

Teisisõnu, vaba, avatud, tõeline ja rahuldust pakkuv palveelu ei ole automaatne. See ei juhtu teiega ainult siis, kui olete passiivne. Kui see nii oleks, siis oleksid need kolm kirjakohta mõttetud. Teie palveelu saabuval 2023. aastal sõltub osaliselt Jumalast ja Tema võimaldavast armust (1. Korintlastele 15:10) ja sellest, kuidas otsustate elada kodus ja tööl ning oma üksildases eraelus.

Nii et teiste sõnadega: tehke kõik, mida peate tegema selleks, et teie palveid ei takistataks. Võtke praegu oma südames vastu kindel otsus, et te ei ole uuel aastal oma palveelu suhtes passiivne ja et astute selle parandamise heaks mõned aktiivsed sammud.

Milleks see oluline on?

Lubage mul esitada teile küsimus, mis võib suurendada teie motivatsiooni. Miks on oluline, et teie palveelu ei takistataks? Sellele küsimusele on palju tohutult olulisi vastuseid. Lubage mul anda vastus, mis on minu enda kogemuste sarnane.

Te ei soovi, et teie palveid takistataks, sest kui teie palved on takistatud, siis tähendab see, et te ei ole ühenduses Jumalaga ja et Jumal ise hakkab teile tunduma kauge ja ebareaalsena.

Nüüd uskmatu jaoks, kes pole kunagi teadnud rahumeelsest ja isiklikust käimisest Jumalaga, poleks see nii ebatavaline. Püha Vaim nende elus ei tööta, kuna nad on sellele surnud. Kuid inimese jaoks, kes on tundnud Jumalat ja armastanud Teda ning maitsnud rahu ja osaduse magusust ning tunnet, kuidas olla Jumalaga õiges suhtes, pole miski hirmutavam kui kasvav tunne, et Jumalat ei paista enam olevat.

Hommikul ärgata või öösel magama minna, voodis lamades lakke vahtida ja tunda: „See pole reaalne. Ta ei kuule. “

Kas soovite tunda, kuidas kõik teie mõtted laiali hajuvad ja te ei suuda keskenduda millelegi, rääkimata Jumalale? Teie elu muutub lihtsalt rahutuks ragistamiseks ja ebastabiilsusse libisemiseks.

Püüdes palvetada, tunnete end täiesti võltsina, sest teie mõtted on nii täis maiseid asju, tundeid ja lihalikke soove, et armas, rahulik ja kindel palveosadus Jumalaga näib olevat sarnane kuule lendamisele.

Need on kohutavad kogemused kristlase jaoks, kes on kogenud rahu Jumalaga ja takistamatut osadust Temaga. Seega ma ütlen, et Peetrus tahab teid sellest säästa. Mina tahan teid sellest säästa. Ma tahan seda ka ise iga hinna eest vältida.

Otsustage suhtuda Peetruse õpetusse tõsiselt

Nii ütleb Peetrus meile: püüdke elada viisil, mis ei takista teie palveid. (Märkus: on peaaegu iseenesestmõistetav, et see ettevõtmine ei ole püüd teenida palka Jumalalt, vaid see on püüd järgida meie Hea Arsti armastavat retsepti, sest me usaldame Teda.) Täna hommikul otsustage, et suhtute Tema õpetusse tõsiselt ja püüdke teha kõike, mida peate tegema selleks, et teie palved takistustest vabastada.

Võib juhtuda, et koduelus tuleb muudatusi teha. Miski pole olulisem kui kodus palve- ja väevoolude ummistuste kõrvaldamine.

Võib juhtuda, et muudatusi tuleb teha laiemas suhteringis, kus valitseb kibestumine või salakavalus.

Või võib juhtuda, et teie elus on palvemustri osas vaja lihtsaid ärkamisi. Kui Peetrus ütleb kirjas 4: 7: „Ole palvete nimel mõistlik ja kaine,” tähendab seda, et on olemas mõistuse ja vaimu distsipliine, mis suudavad teie elus takistamatu palve säilitada.

Ma arvan, et see on see, mida Jumal tahab, et te täna hommikul sellest sõnumist eriliselt kuuleksite: tehke viimaste 2022. aasta päevade jooksul revisjon sellest, mis takistab teie elus palvetamist ja palve osas vaimse kainuse nädala. Kaine mõistus. Kaine vaim.

Jeesus ei suudle purjus naist

Jeesus ei suudle purjus naist. Ta võib selle naise tänavalt sülle võtta ja voodisse tagasi viia. Ta võib olla tema suhtes ülimalt kannatlik ja panna tema ette kuuma kohvi ja värske alguse. Kuid ta ei suudle purjus naist.

Mida ma tahan öelda? Pean silmas seda, et kui Kristuse Pruut, Kogudus, on maailmast purjus, võib naine pöörduda Tema poole põgusaks palvesuudluseks, kuid tema hingeõhk haiseb nii, et Jeesus pöörab näo ära.

Kainus ei ole võrreldav lainetel loksumisega

“Ole oma palvete pärast kaine,” ütleb Peetrus. Kes aga saab kaineks saada, kui laseb elumere lainetel end kanda? Mitte keegi. Kaineks saadakse siis, kui hakatakse oma elu üle mõistlikult otsustama. Antakse kindel hinnang sellele, kuidas me oma aega veedame. Kindel hinnang oma kodude vaimse kliima kohta. Kindel hinnang meie vaba aja ilmalikkusele. Kindel hinnang muusika kohta, mida me kuulame, filmide kohta, mida me kinos vaatamas käime, teleka kohta, mida me vaatame.

Keegi ei saa kaineks ilma tahtlike sammudeta. Ilma viskamata ilmalikkust oma riiulitest, kappidest ja majast välja. Kui see juhtub, siis muutub vaimne hingeõhk klaariks ja palvesuudlust ei takistata.

Üksteise abistamine sel eesmärgil

Siin on niipalju võimalusi, kuidas saame üksteisele abiks olla. Ma tahan, et me täna õhtul õpetaksime, manitseksime, julgustaksime ja vajadusel noomiksime üksteist sel teemal.

Allikas: https://www.desiringgod.org/messages/that-your-prayers-may-not-be-hindered