Salapärane alasti mees Ketsemanis ja Piibli tõlgendamise õppetund

Tere tulemast tagasi uude nädalasse taskuhäälingusaates “Ask Pastor John.” Meil on ees küsimusi täis nädal ja me alustame seda nädalat väga konkreetse piibliküsimusega Scottilt Springfield Illinoisis, kuigi see esitati meile kaudselt ja varjatult. Scott kirjutab: „Kallis John, mul on raskusi Markuse 14:51–52 eesmärgi leidmisega. Olen küsinud mõnelt enda lähedaselt inimeselt ja otsinud veebist, kuid ei leia vastust. Mis põhjusel on need salmid sinna lisatud? Kindlasti on selleks oma põhjus. Mis on see põhjus, pastor John?”

Noh, keegi ei tea, millest me räägime, enne kui oleme seda lugenud, eks? Niisiis, lubage mul panna need kaks salmi konteksti. Nii et loeme Markuse 14:46–50:

“Aga nemad panid käed Tema külge ja võtsid Ta kinni. Ent üks juuresolijaist tõmbas mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Ja Jeesus hakkas neile rääkima: „Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega Mind kinni võtma? Ma olen olnud päevast päeva teie juures pühakojas õpetamas, ja teie ei ole Mind kinni võtnud! Kuid kirjad peavad täide minema!” Ja kõik põgenesid, jättes Ta maha.”

Ja sellele järgnevad need kaks salmi, mille kohta Scott küsib:

Ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgiväel. Ja nad püüdsid teda kinni võtta, aga tema jättis linase  särgi ja põgenes alasti.”

Juhuslik või märkimisväärne?

Ja Scott tahab teada: mis lugu on selle mehega? Kes ta on? Miks ta seal on? Me ei tea selle mehe identiteedist midagi. Kõik oletused on ainult oletused. Mõned arvavad, et see oli Markus ise. Mõned arvavad, et rikas noor valitseja. Mõned arvavad, et see oli ingel, kes ilmus hauakambrisse noore mehena. Mõned ütlevad, et see oli Arimaatia Joosep, kuna ta mähkis Jeesuse linasesse rõivasse, ja seega on sellel mingi sümboolne seos. Aga kõik oletused on vaid oletused. Ja ma ei pea ühtegi seost nende oletustega ligilähedaseltki veenvaks. Nii et ma ei saaks kunagi ühestki neist jutlustada, sest mul poleks volitusi sellest jutlustada. Vihjeid ei ole lihtsalt piisavalt.

Nii et siin on esimene õppetund, mille ma annaksin. Võimalikud sümboolsed seosed – linane, noorus, alastiolek, hirm ja põgenemine – kõik need võimalikud sümboolsed seosed ilmestavad piisavalt autori tahtlikku püüdlust, et seosed näeksid välja millegi enama kui juhuslikuna vaid pigem märkimisväärsena.

Ja seega otsige igal juhul tõendeid. Kui leiate häid vihjeid ja kindlaid tõendeid selle kohta, et siin tehakse midagi sümboolset lina, alastioleku, hirmu või millega iganes, siis laske minna. Otsige see üles ja seejärel proovige muuta see ümbritsevatele inimestele kaasa haaravaks. Kuid ise ma seda ei ole veel avastanud. Olen avatud seda märkama, kuid lugesin paar kommentaari. Kiriku ajaloost pakutakse igasuguseid variante, aga ma mõtlesin: “Ei, mina nii ei arva.”

Tekstiline kavatsus

Mida me sellega siis teeme? Ma mõtlen, kas me ütleme lihtsalt: “Oh, see on siin kontekstis lihtsalt mõttetu”? Ei, me ei tee seda. Me näeme, milline tähtsus võib sellel olla vahetus kontekstis ja kuidas see on toimuvaga seotud. Ja ma arvan, et toimumas on mõned üsna sügavad ja olulised asjad, millesse see salm annab olulise panuse.

Nii et selle loo üksikasjad annavad siinkohal teada, et sel hetkel oli õhus uskumatu pinge, hirm, viha ja kriis. Te ei läheks kellelegi mõõgaga kallale ja ei lõikaks ta kõrva maha, kui just õhus ei ole suurt pinget, viha, hirmu ja plahvatuslikkust. Peame sellesse hetkesse tagasi pöörduma ja laskma lihtsalt faktide jutustamisel tekitada meis tunde sellest, mis seal toimuma pidi. Ma mõtlen, et need sõdurid oleksid igal hetkel võinud ja ilmselt oleksid ka olnud suutelised jüngritest võitu saama ja nad tapma, kui Jeesus poleks haavatud sulase eest palvetanud. See on üks asi, mida märgata.

Teiseks näib selle teksti eesmärk osutavat sellele, et Jeesus on märkimisväärselt tasakaalukas ja süütu ning teatud mõttes ka juht. Ta ütleb: “Ma olen olnud päevast päeva teie juures pühakojas õpetamas, ja teie ei ole Mind kinni võtnud!”  Ma mõtlen, et see on väga tasakaalukas mees, kes seisis silmitsi sellise pulseeriva pingega, mis seal pidi õhus olema.

Teksti kolmas eesmärk näib olevat see, et kõik hülgavad Jeesuse. Seal öeldakse, et nad kõik põgenesid ja jätsid Ta maha, et täita Pühakirja. Ehkki see oli tohutu läbikukkumine, oli see ühest küljest täiesti plaanipärane. Selle mõte on öelda, et see oli Pühakirja täitmiseks. Nii et Jumal ei koperdanud ja ei lasknud pallil  käest kukkuda. Jeesus ei ole kontrolli alt väljunud. Kõik liigub plaanipäraselt.

Ja neljas eesmärk, mida ma selle teksti üksikasjades näen – ehk teisisõnu selles, mida autor üritab edastada – on see, et nad kõik olid nii suures hirmus ja täis sellist õudust, et nad jooksid minema, igaüks neist, nad kõik. Seal on kirjas: “Kuid kirjad peavad täide minema! Ja kõik põgenesid, jättes Ta maha.” (Markuse 14:50). Ma mõtlen, lihtsalt kujutage seda ette. Siin Ta on, kellega nad on kolm aastat koos olnud, ja nad kõik lihtsalt jooksevad minema. Ja see on ilmselt sellepärast, et nad said aru igal hetkel: “Meid tapetakse. Meid arreteeritakse, sest Peetrus ei suutnud end kontrollida.” Peetrus oli just lõiganud ühel nende sulasel kõrva maha. Nii nad jooksid ja põgenesid.

Öine kabuhirm

Nüüd edasi me loeme: „Ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgiväel. Ja nad võtsid ta kinni.” (Markuse 14:51 – inglise keelne Piibli tõlge). See on ainus teade sellest, et keegi peale Jeesuse on veel kinni võetud. Ja üks selle funktsioonidest on see, et nad kavatsesid nad kinni pidada. Nad olid apostleid arreteerimas. Nad kavatsesid nad kinni võtta. Ja see mees oli ilmselt liiga aeglane, või oli ta mõnele sõdurile liiga lähedal. Kui teised vabanesid ja metsa jooksid, siis oli tema natuke liiga aeglane ja nad võtsid ta kinni. Ja siis salm 52 ütleb: “Aga tema jättis linase särgi ja põgenes alasti.” Nii et mulle tundub, et meil on siin lihast ja luust näide sellest hirmust, mida apostlid kogesid tol ööl kahel viisil. Üks on see, et mees võeti kinni. Kedagi teist peale Jeesuse ei võetud kinni, kuid see mees võeti kinni. Nii et ilmselt nägid nad kõik, et see ootab neid ees. Teisisõnu, sõdurid tegid oma sammu, valmistudes neid kõiki arreteerima. Nad tungisid pimedusse. Ja nii me näeme, kui hirmunud nad olid, sest see mees võeti kinni nii, nagu neid kõiki taheti kinni pidada.

Ja teine ​​asi on see, et ta jättis oma rõiva maha ja jooksis alasti minema. Nüüd ma arvan, et küsimus, mida me ei peaks siin kohal üldse esitama, on järgmine: miks tal ei olnud aluspesu? Ma arvan, et me ei peaks sellesse hakkama süüvima. See pole lihtsalt asja mõte. Kindlasti on asi peamiselt selles, et ta oli nii hirmul, et jooksis pigem alasti metsa, kui et laseks end koos Jeesusega arreteerida. See hetk oli lihtsalt nii hirmus. Parem juba kaotada oma maine kui olla tapetud koos Jeesusega. See oli sedavõrd kohutav.

Nii et mulle näib, et nii üllatav kui selle noormehe ilmumine Markuse evangeeliumis ka ei oleks, ei ole tema kohalolek mõttetu või tähtsusetu ning me ei pea spekuleerima tema identiteedi, lina ja alastuse sümboolika üle selleks, et näha, miks teda mainitakse. See on konkreetne ja ilmekas näide sellest hirmust, mida nad kõik tundsid, ja täideviidud Pühakirjast siis, kui nad kõik põgenesid.

John Piper (@JohnPiper) on desiringGod.org asutaja ja õpetaja ning Bethlehemi kolledži ja seminari kantsler. 33 aastat töötas ta Minnesota osariigis Minneapolise Bethlehem Baptisti kiriku pastorina. Ta on rohkem kui 50 raamatu autor, sealhulgas raamatute “Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist” ja viimati “Foundations for Lifelong Learning: Education in Serious Joy.”

Autor: John Piper / A Mysterious Naked Guy in Gethsemane, and a Lesson in Bible Interpretation | Desiring God

Ristisurm

Nii oleks Jeesuse tegelik surm välja näinud, kui tahame olla realistlikud. Tema surma ei ole filmides kujutatud selle .....

5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal .....

Kas Jumalal ja allahil on midagi vahet?

Messiaanlikud usklikud usuvad, et ainus viis, kuidas Jumal end inimestele ilmutab, on Piibli ja Messia Ješua kaudu. Teised .....

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....

Enne ülestõusmispühi tugevdab Indoneesia valitsus kirikute turvalisust

Indoneesia poliitika-, õiguse- ja julgeolekuminister Hadi Tjahjanto pidas hiljuti luuretegevuse koordineerimisnõupidamise riikliku terrorismivastase võitluse agentuuri (BNPT) ning Indoneesia .....

Eesolevad ülestõusmispühad

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. (1. Korintlastele 15:49) Pärast terve .....

Ülestõusmispühad reaalajas

Kui me siseneme suurde nädalasse – see püha ajavahemik palmipuudepühadest ülestõusmispühadeni – on siin päevade kaupa jaotus sellest, .....

Suur neljapäev ja Jeesuse vägi

"Ma annan teile uue käsu, et te üksteist armastaksite: nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage ka teie .....