Võta aeg maha

Vahel tuleb meil lihtsalt aeg maha võtta ja kuulda Jumalat ütlemas:

Ma ei ole sind unustanud. – Jesaja 49:15

Ma armastan seda, kuidas Ma sind tegin. – Psalm 139:14

Ma näitan sulle teed, kuhu minna. – Psalmid 32:8

Mul on puhkus sinu väsinud hingele. – Matteuse 11:28

Mul on jõudu siis, kui sina oled nõrk. – 2. Korintlastele 12:10

Mul on rahu, mis hoiab su südant. – Filiplastele 4:7

Ma võitlen sinu eest, aga sina vaiki. – 2. Moosese 14:14

Ma aitan sind, ära karda. – Jesaja 41:13

Ma armastan sind ja seda armastust ei saa kõigutada. – Jesaja 54:10