10 fakti, mida peate Puurimi kohta teadma

1. Jumal on kohal, kuid Teda ei mainita Puurimi loos
Puurimi lugu on kirjeldatud Estri raamatus. See räägib kaasahaarava loo ajast, mil juudi rahvast peeti Pärsias vangistuses ja Jumal sekkus nende kaitsesse. Jumala sõrmejäljed on kogu sellel lool, kuid Teda ei mainita selles Piibli raamatus kunagi.

Esther oli juudi tüdruk, kes valiti teiste noorte naiste hulgast kogu Pärsiast, kelle hulgast kuningas valis oma järgmise kuninganna. Kuningas valis Estheri, kes hoidis oma juudi identiteeti saladuses. Kui juudi rahvas oli suunatud hävitamisele dekreediga, mis lubas kodanikele nende mõrva eest maksta, tuli Estheri eestkostja nõbu tema juurde, et paluda kuningal juudi rahvast säästa. Kui Esther kõhkles kartuses kuningale läheneda, ütles Mordechai talle sõnu, mis said kuulsaks sajandeid – et võib-olla oli temast saanud kuninganna “selliseks ajaks nagu see”.

2. Te võite olla kindel, et Jumal tegutseb ka siis, kui Te Teda ei näe

Esther ei lootnud saada Pärsia kuningannaks ja tal polnud aimugi, kui oluline oli tema positsioon oma rahva säilitamisel. Kuid Jumal määras sündmused ette, et hiljem juudi rahvas päästa.

Estheri lugu näitab meile, et Jumal tegutseb ka siis, kui me Teda ei näe ja isegi siis, kui Ta näib vaikivat või sündmuskohalt eemal olevat. Ta on alati kohal, alati liigub ja töötab meie heaks. Roomlastele 8:28 ütleb, et Ta teeb kõike nende heaks, kes Teda armastavad – isegi seda, mis tundub halb ja raske. Et saaksime Teda usaldada ja lubada sellel lootusel aidata meid rasketest aegadest üle.

3. Esther otsis Issandat

Esther teadis, et ilma kutseta kuninga juurde minekut karistatakse surmaga, välja arvatud juhul, kui kuningas  tema peale halastab. Kuid tal oli vaja oma rahvast päästa. Ta ütles Mordechaile, et ta läheb kuninga juurde ja kui ta sureb, siis ta sureb. Kohtumiseks valmistumiseks otsustas Esther kolm päeva paastuda.

Esther käskis ka oma teenijatel paastuda ja käskis Mordechail julgustada kõiki juute sama tegema. Ta tahtis enne kuningaga rääkimist olla võimalikult tark ja ettevalmistatud. Tema paastu tulemuseks oli idee kutsuda kuningas pidusöögile koos Haamaniga, kurja ja õela mehega, kes veenis kuningat alla kirjutama peatükis 1 mainitud muutmatule dekreedile. Kui ta läks kuninga juurde, võttis kuningas ta vastu ja ta kutsus kuninga koos Haamani pidusöögile.

4. Te võite usaldada Jumala juhtimist

Kuigi tekstis ei ole öeldud, et Esther palvetas, tegi ta seda kindlasti, sest me teame, et paastumine ja palve käivad käsikäes. Esthervõttis aega, et selles kriitilises küsimuses Jumalalt juhatust otsida. Ta ei lootnud oma jõule, leidlikkusele ega loovusele. Ta ei tuginenud ka teiste arvamustele. Tal oli selg vastu seina, seega pidi ta tegema kõik õigesti. Ta otsis Issandat.

Estheri eeskuju annab meile head nõu, isegi mitte nii lootusetutes olukordades kui temal: otsida esmalt Issandat ja mitte oma jõududega edasi liikuda. Toetuge esmalt Tema peale, et ta juhiks Teid oma tarkusega. Kui me otsime Tema juhatust, ühineme Temaga töös, mida Ta tahab meie sees ja meie kaudu teha. Me ei tea kunagi, millal meie teod võivad olla millegi suurema võti, kui me arvame.

5. Mordechai lojaalsusele ei pööratud mõnda aega tähelepanu

Kohe pärast Estheri kuningannaks saamist kuulis Mordechai vandenõust kuninga mõrvamiseks. Ta rääkis sellest Estherile, mille tulemusena see plaan ära hoiti ja inimesed arreteeriti. See sündmus kirjutati üles kuninga kroonikates, kuid Mordechai tänamiseks ei tehtud midagi.

Ööl enne Estheri pidu, mil ta oma palve esitas, ei saanud kuningas magada. Ta palus sulasel lugeda talle valitsemisaja kroonikat ja ta sai teada, et Mordechaid ei olnud kunagi austatud kuninga elu päästmise eest. Seejärel käskis ta Haamanil – ametnikul, kes püüdis juudi rahvast hävitada, sest Mordechai keeldus tema ees kummardamast – viia ellu kuninga ekstravagantne plaan Mordechaid austada.

Estheri pidusöögil avaldas ta kuningale oma palve: et too säästaks tema ja ta rahva elu. Kuningas, kes ei teadnud ikka veel, et Esther on juut, oli šokeeritud. Kes julgeb kuninganna elu ohustada? Esther osutas näpuga ja vastas: “Haaman!” Kuningas vihastas Haamani peale ja jooksis paleest välja. Kui ta tagasi tuli, nägi ta Haamanit Estherilt nii meeleheitlikult oma elu anumas, et tundus, nagu oleks ta teda rünnanud. See oli Haamani lõpp; kuningas käskis ta välja ajada ja üles puua.

Kuna Haaman oli kadunud ja kuninga mõtted olid suunatud kunagi tema elu päästnud õilsale mehele, määras kuningas Mordechai Haamani ametikohale – riigi teiseks juhiks.

6. Te võite usaldada Jumala ajastust

Mordechai heategu kuninga elu päästmisel jäi tookord märkamata. Niipalju kui tekstist aru saame, ei läinud see Mordechaile korda. Ta tegi õigesti, kui rääkis Estherile vandenõust, mida ta pealt kuulis, ja sellega asi tema jaoks lõppes.

Jumala ajastus Mordechai ülendamiseks teenis suuremat eesmärki kui vahetu tasu. Uue Testamendi Pühakiri julgustab: „Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et Tema teid ülendaks õigel ajal;” (1. Peetruse 5:6). Isegi kui me ei saa kunagi inimlikku austust, näeb Jumal seda, mis toimub salajas ja tasub meile – ühel päeval ja mingil moel (Matteuse 6:3–4, 6, 17–18). Puurimi loos näeme, et Jumalal on sageli palju suuremad tegevusplaanid – kas meie oludes või meie sees. Me võime usaldada Jumalat, kui tunneme, et meid ignoreeritakse ja alahinnatakse ning võime olla kindlad, et Ta ülendab meid õigel ajal.

7. Jumal päästis juudi rahva hävingust

Kuningas käskis oma uuel ametnikul Mordechail teha kõik, mida ta tahab, et päästa juudi rahvas eelseisvast veresaunast. Mordechai andis välja teise dekreedi, milles ta kuulutas, et juudi rahvas võib end kaitsta määratud päeval. Kui see päev kätte jõudis, tõusis juudi rahvas oma vaenlaste vastu ja võitis neid. Pühakiri ütleb meile, et keegi ei suutnud hirmu tõttu neile vastu seista. Selleks ajaks oli Mordechai saavutanud kuningapalees sellise kuulsuse ja mõjuvõimu, et valitsejad ja piirkonnaametnikud aitasid juudi rahval oma vaenlasi tõrjuda.

Jällegi, kuigi Jumalat ei mainita, teame, et just Tema sillutas tee vabastamisele ja võimaldas oma rahval oma ründajaid võita. Jumal päästis juudi rahva järjekordsest katsest neid hävitada.

8. Võite olla kindel, et Jumal peab oma lubadusi

Ilma selle päästeta poleks meid juudi rahvana olemas. Ajalugu oleks lõppenud, ennustus poleks täitunud ja Messiat poleks tulnud. Kuid Jumal lubas teha Aabrahamist suure rahva ja et Tema järeltulijaid oleks nii palju kui tähti ja liiva (1. Moosese 22:17). Jeremija 31. peatükis lubas Ta, et seni, kuni eksisteerivad päike, kuu ja tähed, eksisteerib Iisrael (Jeremija 31:35–37).

Puurim on veel üks kinnitus, et me võime usaldada Jumalat kõigis Tema lubadustes. Kui Tema Sõna ütleb, et Ta on andnud meile kõik, mida vajame jumalakartliku elu elamiseks Messias, võime teada, et see on tõsi. Kui Ta ütleb, et on andnud meile oma rahu, võime selle vastu võtta. Kui Ta ütleb, et miski ei saa meid Tema armastusest lahutada, võime seda uskuda. Jumal on armuline. Sellele saame täielikult loota.

9. Puurim on rõõm Jumala päästmisest

Pärast juudi rahva kõlavat võitu ja vabastamist kuulutas Mordechai välja püha, sest nende kurbus ja lein muutusid tähistamiseks. Juudi rahvas pidi pidutsema, üksteisele ja vaestele kingitusi tegema ja rõõmustama. Sellest ajast peale on Puurimi tähistatud suure rõõmuga. Täna on Puurim Estheri raamatu lugemise, kostüümipidude ja dramaatilise ajaloo värvikate taaslavastuste, pidusöökide, kingituste ja heategevuse aeg.

10. Te võite usaldada Jumalat tänu sellele, mida Ta on juba teinud

Jumal kutsus iisraellasi korduvalt meenutama, mida Ta nende heaks tegi, vabastades nad Egiptuse orjusest. Psalmid õpetavad meid Issandast rõõmustama ja mitte unustama, mida Ta meie heaks on teinud. Samuti kutsub Uus Testament meid meenutama, mida Jeesus tegi, meenutama häid asju, mida Jumal on meile andnud, ja olema alati tänulikud. Võidud, mille Ta on meile võitnud, on väärt seda, et iga päev rõõmustada. Neid meeles pidades teame ka, et võime Teda usaldada kõigis eesseisvates olukordades.

Autor- jewishvoice.org

Allikas: https://ieshua.org/10-faktov-kotorye-nuzhno-znat-o-purime.htm

Puurim: Südames koos Iisraeliga

Tõelised kristlased on alati olnud Iisraeli parimad sõbrad, kes on juudi rahvast tõeliselt armastanud. Ma näen, et sellega .....

Puurim 1953. aastal

Eksivad need, kes usuvad, et ainult iidsetel aegadel  juhtus meie rahvaga imesid. Need juhtuvad praegu, lihtsalt argimuredes ja .....

Puurim ja ootamatute võitude Jumal

Ajal, milles me praegu elame, kahe püha – Puurim Katani ja Puurim Gadoli – vahelisel ajal, tuleb Estri .....

Estheri raamatu kulisside taga

Puurim tuletab meile meelde, kuidas kogu juudi rahvas pääses imekombel täielikust hävingust, ja kuninganna Estheri julgust, kes astus .....

Kolm süžee keerdkäiku Estri raamatus

Piibel on Jumala Sõna. Ja suurepärane kirjandusteos. Pühakiri on täis põnevaid lugusid, intriige ja olulisi tegelasi. Kuid just .....

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....

Haaman, Heroodes, Hitler ja Hamas

Mis on neil kolmel inimesel ja ühel terroriorganisatsioonil ühist peale selle, et kõik need sõnad algavad h-tähega? H-täht .....

Rõõmusse hüppamine… mitte üks, vaid kaks kuud õnne…

Ole õnnelik, see on Adar! Ole õnnelik, see on Adar! Sünagoogides kogu maailmas tähistati Rosh Chodesh Adar I .....

Õnnelik adari kuu

Õnn ei tule sinu juurde, see tuleb sinu seest. Kõik tahavad olla õnnelikud; arvad, et oleme selle praegu .....

Juudi liigaasta saladus

Judaismi üks sügavamaid saladusi on sod ha’ibbur, sõna otseses mõttes "interkalatsiooni saladus" – päikese- ja kuukalendri ühitamine. Sellise .....

Võidurõõm sellest, mis alles tuleb

Estri raamatust loeme, et pärast Haamani käskkirja, et 13. adari päeval võidi impeeriumi kõikidel aladel juutide vastu üles .....

Jeruusalemma imeline taastamine 1967. aastal

Ješua ütles: "Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele .....