Puurim: Südames koos Iisraeliga

Tõelised kristlased on alati olnud Iisraeli parimad sõbrad, kes on juudi rahvast tõeliselt armastanud. Ma näen, et sellega väljendab tõeline usklik oma armastust  Jumala ja Pühakirja kui Tema vaieldamatu Sõna vastu. Nende Pühakirja salmide vastu, mis selgelt ja korduvalt räägivad Jumala lakkamatust armastusest oma valitud juudi rahva vastu.

Piibel on antud küsimuses väga selge:

„Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on.” (5. Moosese 7:6 ja 14:2).

Hilisemas Piiblis ei muuda Jumal oma valikut. Tegelikult garanteeris Jumal oma nimel juudi rahvale antud lubadused. Ja ta läheb isegi nii kaugele, et ütleb Iisraelile: „Sest nõnda ütleb vägede Issand: kes puudutab teid, see puudutab Mu silmatera:” (Sakarja 2:12). Seega on Iisraelile halbade asjade tegemine nagu Jumalale silma torkamine! Noormees nimega Haman, Estri raamatu peamine pahalane, tundis selle kahtlase tegevuse tagajärgi omal nahal!

Sel kuul tähistab juudi rahvas Puurimi püha, mis asutati muistses Pärsias aset leidnud loo mälestuseks. Selle peategelasteks on Mordechai ja Esther ning peamiseks kurikaelaks uhke aadlik nimega Haaman. Haaman, kes oli raevunud Mordechai keeldumisest tema ees kummardada, sai Pärsia kuningalt loa hävitada Mordechai – ja kogu juudi rahvas koos temaga.

Haamani nõuandjad ja isegi tema enda naine hoiatasid: „ „Kui Mordechai, kelle ees sa oled hakanud langema, on juutide soost, siis sa ei suuda tema vastu midagi, vaid sa langed tõesti tema ees.” (Ester 6:13). Ja ta langes ja hukati just sellel võllapuul, mille ta oli Mordechaile kahjurõõmsalt valmistanud. Sellest ajast peale on juudid igal aastal lugenud Estri raamatut ja meenutanud neid sündmusi, kiites Jumalat Tema kaitse ja truuduse eest oma sõnale, et hoida oma valitud rahvast kõigest hoolimata.

Ajaloo tee on täis selliste inimeste surnukehasid nagu Haaman ja Hitler, kes püüdsid hävitada juudi rahvast ja tegid end seeläbi Jumala vaenlasteks. Ja need, kes toetavad juudi rahvast, aidates neil vastu seista rulluvatele vaenulainetele, tegutsevad kooskõlas Jumala ja Tema eesmärkidega. Niisiis, mida tähendab täna olla oma südames koos juudi rahvaga?

Juudid ei ole lihtsalt rahvas, vaid paljurahvuseline rahvas, kellel on iidne ajalugu ja saatus, mille on määranud Jumal. Väike maatükk, mis geograafiliselt on Iisrael ja kuhu on koondunud suurem osa maailma juudi elanikkonnast, on aga kindlasti väärtus, mida tasub kaitsta ja mille puhul on teiste rahvaste toetus meile palju väärt.

Esiteks tähendab olla südamega koos Iisraeliga Piibellikus mõttes kogeda ja arendada tõelist armastust inimeste vastu, keda Jumal armastab. See võib olla keeruline ülesanne. Jumal ei valinud meie rahvast(ega kedagi) selle järgi, kui armastusväärsed me üksteise silmis olime. Kuid Jumal võib jagada meie kõigiga killukest oma sügavast armastusest, mis Tal on oma valitud rahva vastu. Ja kõik, mida me vajame, et olla oma südames Iisraeliga, on osa Jumala armastusest. Kuid armastus ja toetus ei tähenda, et peate nõustuma iga Iisraeli riigi või selle või teise juudi kogukonna otsusega. Kui armastus põhineks täielikul kokkuleppel inimese või inimrühmaga, siis enamik meist ei kogeks kunagi seda tunnet kogu oma elu jooksul!

Teiseks tähendab see, et Teie süda on koos Iisraeliga, et kuigi Te armastat seda rahvast, veedate aega nende eest palvetades. Tõenäoliselt olete märganud, et kui Te kedagi armastate, ei pea Teid veenma tema eest palvetama. Nagu psalmist õhutab: “Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!” (Psalm 122:6). Rahupalve on palve Jumalale mitte niivõrd sõja puudumise, vaid šalomi, vaimse terviklikkuse, Jumala pääste õnnistuse ja Tema armu toimimise eest. Sellistele palvetele vastatakse päästva usu kaudu Ješuasse, Iisraeli Messiasse.

Eelkõige tähendab see, et Teie süda on Iisraeliga, et usute, palvetate ja töötate juudi rahva päästmise nimel – pääste, mis tuleb ainult usu kaudu Jeesusesse Messiasse. Nagu apostel Paulus kirjutas: „Vennad, minu südamesoov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid.” (Rm 10:1).

Keegi ütles mulle hiljuti: “David, on tore, et sa oma juudi rahvast nii palju hoolid, aga ausalt öeldes pole nad mulle nii olulised.” Ma mõistan, et Jumal seab oma laste südamesse erinevad prioriteedid. Igaühel on teenistus, kuhu ta tunneb end kõige enam kutsutud olevat. Ma ei oota, et kõik usklikud kannaksid oma südames juudi rahva päästmise koormat, mida meie kanname “Jews for Jesus” teenistuses. Kuid igaüks, kes armastab ja teenib Jumalat, peaks rõõmustama selle üle, kuidas Ta jääb truuks oma juudi rahvale antud lubadustele, teades, et nii nagu Ta on läbi ajaloo pidanud oma sõna rahvale, kelle Ta kunagi valis, nii on Ta täitnud oma lubadusi erinevatele inimestele, keda Ta on kutsunud oma poegadeks ja tütardeks Messia Jeesuse kaudu. Loodan, et ühinete minuga palves, et rohkem usklikke võtaks omaks ja tähistaks Jumala armastuse ja ustavuse täielikku kehastumist, et ka nemad saaksid öelda: “Minu süda on Iisraeliga.”

autor – David Brickner / evreizaiisusa.org

Allikas: https://ieshua.org/purim-serdtsem-s-izrailem.htm

Puurim 1953. aastal

Eksivad need, kes usuvad, et ainult iidsetel aegadel  juhtus meie rahvaga imesid. Need juhtuvad praegu, lihtsalt argimuredes ja .....

Puurim ja ootamatute võitude Jumal

Ajal, milles me praegu elame, kahe püha – Puurim Katani ja Puurim Gadoli – vahelisel ajal, tuleb Estri .....

Estheri raamatu kulisside taga

Puurim tuletab meile meelde, kuidas kogu juudi rahvas pääses imekombel täielikust hävingust, ja kuninganna Estheri julgust, kes astus .....

Kolm süžee keerdkäiku Estri raamatus

Piibel on Jumala Sõna. Ja suurepärane kirjandusteos. Pühakiri on täis põnevaid lugusid, intriige ja olulisi tegelasi. Kuid just .....

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....

Haaman, Heroodes, Hitler ja Hamas

Mis on neil kolmel inimesel ja ühel terroriorganisatsioonil ühist peale selle, et kõik need sõnad algavad h-tähega? H-täht .....

Rõõmusse hüppamine… mitte üks, vaid kaks kuud õnne…

Ole õnnelik, see on Adar! Ole õnnelik, see on Adar! Sünagoogides kogu maailmas tähistati Rosh Chodesh Adar I .....

Võluvus on petlik ja ilu on tühine

Minu juurde tuli üks naine koos mehega ja naine ütles, et minevikus oli ta olnud iluduskuninganna. Ta ootas, .....

Võidurõõm sellest, mis alles tuleb

Estri raamatust loeme, et pärast Haamani käskkirja, et 13. adari päeval võidi impeeriumi kõikidel aladel juutide vastu üles .....