Nõuanded eluks!

Sündis laps. See on suur rõõm, õnn ja vastutus! Kõigeväeline kudus selle lapse üsas! Kõigevägevam on sellesse inimesesse investeerinud suurepäraseid ja imelisi andeid! Ja sündides juhtus ime – kogu maailm nägi seda elusolendit, kes õpib rääkima, kõndima, looma ja muudab maailma enda ümber! Inimene on Jumala kuju ja sarnasus ning temas on võimas jõud teda ümbritseva maailma loomisel!

Jumal ei ole ükskõikne ühegi inimese saatuse suhtes ja seetõttu ütles Ta oma Sõnas meile, kuidas käituda, et elu oleks pikk ja rõõmus!
Esimene on vanematele väga oluline õpetus ja selles peitub suur tarkus.
“Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!” Efeslastele 6:4

Kui vanem pärast lapse sünnitamist ei hoolitse selle eest, et teda Issanda juhiste järgi kasvatada, siis on selle lapse tulevik kurb ja väga raske! Ainult armastuses ja Jumala Sõnas on võimalik luua harmoonilist isiksust. Ja Kõigevägevam ootab vanematelt, et nad oleksid lapse suhtes kannatlikud, tähelepanelikud ning kasvataksid teda armastuses!

Ja Kõigevägevamal on lastele ülesanne ja kui selle täidate, saavutate edu!

„Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige! „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega, „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!” Efeslastele 6:1-3

Nii tulebki välja, et kui kasvad üles sõnakuuleliku lapsena, siis oled hiljem ka ise hea ja armastav lapsevanem!
Jumala juhatus on pika ja rõõmsa elu alus!

Kogu rahu ja rõõm Issandas!
Shalom! Baruch Hashem!

Ella Armand.

Šabat Šalom, kallid!

Issanda õnnistusi kõigile ja teie kodudele, perele ja sõpradele! Elame väga tähtsal ja aulisel ajal! Näeme Kõigevägevama sõnade .....

Šalom, kallid, õnnistust ja rahu kõigile!

Olgu Issanda arm ilmne meie elus! Olgem kõik eluteel targad, tagasihoidlikud ja alandlikud! Ja mitte ühelgi meist ei .....

Šalom, kallid!

Õnnistusi, rahu ja tervist! Kõigevägevama Sõna tervendab ja juhendab, annab jõudu ja tarkust! Kuulutagem Tema sõna ja võidame! .....

Šalom, kallid!

Õnnistust kõigile ja rahu südametesse ja tervist ihudesse! Paljunegu Jumala arm meie kõigi elus! Täna on uus päev .....

Šalom, kallid!

Õnnistusi kõigile ja rahu südamesse! Kallid, ärge kartke, ärge tundke hirmu, Jumal kaitseb ja hoiab! Tema armastus ja .....

Šalom kallid

Õnnistust ja tarkust, jõudu ja pealehakkamist! Jumal on meist igaühe lähedal! Ta ei maga ega tuku, Ta kaitseb .....

Iisrael elab!

Iisrael võidab kõik vaenlased! Kõigeväeline maksab kätte iga valatud veretilga eest! Jumal kaitseb Iisraeli! Palvetage ja kutsuge Issandat .....

Šalom, kallid!

Õnnistust kõigile ja Jumala rahu südametesse ja kodudesse! Kogu meie elul on põhjus ja tagajärg! Külv ja lõikus! .....

Šalom, kallid!

Õnnistusi kõigile ja Jumala rahu! Ärge kartke ja ärge heitke meelt, Issand on lähedal ja Tema abi on .....

Täna on Šabat Nachamu

Šabat šalom, kallid! Täna on Šabat Nachamu – lohutuse šabat! Šabat pärast Av 9 on lohutuse šabat! Olgu .....