Nõuanded eluks!

Sündis laps. See on suur rõõm, õnn ja vastutus! Kõigeväeline kudus selle lapse üsas! Kõigevägevam on sellesse inimesesse investeerinud suurepäraseid ja imelisi andeid! Ja sündides juhtus ime – kogu maailm nägi seda elusolendit, kes õpib rääkima, kõndima, looma ja muudab maailma enda ümber! Inimene on Jumala kuju ja sarnasus ning temas on võimas jõud teda ümbritseva maailma loomisel!

Jumal ei ole ükskõikne ühegi inimese saatuse suhtes ja seetõttu ütles Ta oma Sõnas meile, kuidas käituda, et elu oleks pikk ja rõõmus!
Esimene on vanematele väga oluline õpetus ja selles peitub suur tarkus.
“Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!” Efeslastele 6:4

Kui vanem pärast lapse sünnitamist ei hoolitse selle eest, et teda Issanda juhiste järgi kasvatada, siis on selle lapse tulevik kurb ja väga raske! Ainult armastuses ja Jumala Sõnas on võimalik luua harmoonilist isiksust. Ja Kõigevägevam ootab vanematelt, et nad oleksid lapse suhtes kannatlikud, tähelepanelikud ning kasvataksid teda armastuses!

Ja Kõigevägevamal on lastele ülesanne ja kui selle täidate, saavutate edu!

Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige! „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega, „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!” Efeslastele 6:1-3

Nii tulebki välja, et kui kasvad üles sõnakuuleliku lapsena, siis oled hiljem ka ise hea ja armastav lapsevanem!
Jumala juhatus on pika ja rõõmsa elu alus!

Kogu rahu ja rõõm Issandas!
Shalom! Baruch Hashem!

Ella Armand.