Sisene Pühasse paika Jeesuse Vere kaudu

Jagage armastust

4Ms 8:19 Ma annan leviidid iisraellaste seast annina Aaronile ja ta poegadele, et nad oleksid kogudusetelgi teenistuses iisraellaste heaks ja toimetaksid nende eest lepitust, et ükski nuhtlus ei tabaks iisraellasi, kui Iisraeli rahvas läheneb pühale paigale.”

Sisene Pühasse paika Jeesuse Vere kaudu. 

Mida lähemale Jumalale, mida sügavam osadus Püha Vaimuga, seda väiksem võimalus on haigeks jääda ükskõik, millisesse haigusesse! Seda väiksem on võimalus, et sind tabab ükskõik milline häda! Jumal on kõik ideaalseks loonud. Jumala valgus hävitab pimeduse.

Pimedusel – pimeduse vürstil pole võidušanssi Jumala vastu olnud algusest peale.

Jookse Jumala kaitsvate tiibade alla! Jookse Tema kaitsvasse linnusesse! Varju Tema kilbi taha! Usu vaid! Kuuluta see välja! Seisa sellel olenemata kõigest!

Kiida Teda, sest võit on sinu!


Agape

Pastor Paul Armand