Ilmutus õnnistuseks

Jagage armastust

Elame praegu juudi kalendri järele elulikuus. St aga seda, et algamas on juutide uus aasta 5779. Ja nende religiooni järgi on see aeg, kus on Jumal annab erilise võimaluse meeltparandada, et järgnev aasta oleks neile hea, et nad oleksid terved ja edukad. Usun, et see on eriline aeg ka kristlastele, kus PV eriliselt liigub, soovides meile ilmutuste ja tarkuse kaudu head, et oleksime rohkem õnnistatud järgmisel aastal.

Toora targad väidavad, et teine tempel hävitati teineteise põhjuseta vihkamise patu pärast. See juhtus aga sellepärast, et nad oma Jumalat ei teeninud rõõmuga.
Miks? Vastus on, et kus ei ole rõõmu seal tekib varem või hiljem ˋpõhjuseta vihkamine‘. Kui me ei ole rõõmsad, tekib kohe negatiiv.
Jätame selle meelde ja ärgem lubagem endale negatiivseid mõtteid, olgem alati positiivsed. Ja siis tekib ka inimeste vahel põhjuseta armastus! See retsept on läbinud sajandite proovi.

Esra 7:23 Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja heaks innuga, et tema viha ei tõuseks kuninga valduste ega tema poegade vastu. (Koheselt, püüdlikult, põhjalikult, hoolikalt)

1Kr 3:17 Kui keegi rikub Jumala templi, hävitab Jumal tema, sest Jumala tempel on püha, ja see tempel olete teie.

Õps 18:18 Kes end eraldab, see rahuldab isekaid himusid, ta hülgab kogu praktilise tarkuse.

Kahjuks paljud, kui mitte enamus kristlasi arvavad, et PV peab neile tekitama hea tuju! Tegelikult aga PV juhib uskliku JS juure, et harjutada ja õppida rõõmustama.
Uuendage meeled Sõnaga. Mõtelge sellest, mis on ülal! Palvetage lakkamata! Tänage kõige eest! Kõik kirjakohad tulevasest milleeniumist, uuest taevast ja maast, taevasest Jeruusalemmast jne…

Ähmane silm toob probleeme pikaks ajaks.

4Ms 13:33 Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi, kes põlvnevad hiidtürannidest. Me olime nendega võrreldes nagu rohutirtsud, seda nii iseendi kui ka nende silmis.

Siin näeme Jumala tahet, et vaimne harjutamise teel annab või võimaldab kätte saada füüsilised õnnistused. Just harjutamise teel. Mitte ainult mingi ˋtaevase värina’ või ˋma tunnen midagi‘ kaudu. Sest see ei kesta ju pidevalt. Aga positiivsed peaksime olema kogu aeg.

Vaadake, kui nüüd võrrelda teist templit ja PV templit, mis on sinu ihu – keha. Kui usklik on haige siis midagi on puruks – katki ja selle põhjuseks on aga sõnakuulmatus Jumalale!

Õppigem rõõmu tundma Jumalast ja siis muutub sinu elu 180 kraadi.

Ps 37:4 Olgu Jehoova su ülim rõõm ja Ta täidab su südamesoovid.
Ps 97:11 Valgus särab õigetele, rõõm saadab südamelt ausaid.
Õp 17:22 Rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki.

Rõõm Issandas olgu sinu kindluseks!

Agape

Pastor Paul Armand

Kirjuta meile, kui oled kaotanud rõõmu Issandast. Palvetame sinu ja su lähedaste eest.