Ülista Adonaid oma Issandat igal ajal

Põhjuseid, mille eest Jumalat kiita, on lugematu arv! Ülistamine on Jumalale meelepärane, see on õige – see on Tõe kinnitamine. Tuletan sulle meelde, et ülistaksid Teda alati(mitte ainult Koguduses)!
Kui usklik ei ülista Jumalat, siis tema vaimne tervis on käest ära.

Ps 23:1-3 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb Ta mind lebama, hingamisveele saadab Ta mind; Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.

Agape
Pastor Paul Armand