Emporion* – εχηγεομαι – kauplus, kaup, turg

Sel nädalal uurime sõna emporion – ἐμπὸριον, mis on tõlgitud “turg” ja “kaup” turul. Selle sõna tõlkimiseks võime kasutada ka sõna “emporium”. See neutraalne nimisõna ἐμπὸριον on tuletatud meessoost nimisõnast ἔμπὸρος, mis tähendab “see, kes reisib äriasjus” või “kaupmees”. Sõnade ἐμπὸριον ja ἔμπὸρος tüvi koosneb kahest kreekakeelsest sõnast, eessõnast ἐν, mis tähendab “sisse” ja πορεὺομμαι, mis tähendab “reisimine” (inglise keeles).”

Oluline on märkida, et πορεὺομαι eristatakse sõnast ἔρχομαι, mis tähendab üldises tähenduses tulekut või minekut;  ἐμπὸριον kasutatakse siseturu jaoks, erinevalt ἀγορὰ-st, mida kasutatakse evangeeliumides avatud välisturu kirjeldamiseks.

Johannese 2:16 on ainuke koht Uues Testamendis, kus kasutatakse sõna ἐμπὸριον. Kontekst on kirjas Johannese 2:12-17, kus Johannes kirjeldab templi puhastamist Jeesuse avaliku tegevuse alguses.

12) Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad.
13) Juutide paasapühad olid lähedal, ja Jeesus läks üles Jeruusalemma.
14) Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja  tuvisid, ja rahavahetajaid istumas.

Nagu eelnevalt märgitud, asetab Johannes selle sündmuse Jeesuse teenistuse algusesse, kuid sünoptilised evangeeliumikirjutajad asetavad templi puhastamise Tema teenistuse lõppu (vt Matteuse 21:12-13; Markuse 11:15-17 ja Luuka 19:45-46). Ka Johannese poolt siin kirja pandud üksikasjad erinevad sünoptiliste kirjanike kirjapandust. Seetõttu tingivad nii nende kirjelduste kronoloogiline paigutus kui ka erinevus toimunu üksikasjades selle, et Issand puhastab templit tegelikult kaks korda, ühe kord oma teenistuse alguses ja teise korra lõpus – umbes kolm aastat hiljem.

Stseen, mida Johannes kirjeldab templipiirkonnas toimuvana, on tavaline. Kaupmehed tegelesid kauplemisega tegelikult Paganate Väljakul (kuna see oli ainus koht, kus neil lubati kauplus sisse seada). Mõned müüsid loomi ohverdamiseks (mis oli mugav neile, kes reisisid pikki vahemaid ja vajasid saabumisel ohverdamiseks looma). Teised olid rahavahetajad, kes vahetasid Rooma denaarid ja Atika drahmad seadusliku Tüürose mündi vastu, et saaks maksta pooleseeklilist templimaksu. (Rooma ja Atika müntidel olid kujutatud portreed, mida juudid pidasid ebajumalakummardamiseks ja seetõttu ei lubatud neid münte templisse). Kõik pakutavad kaubad ja teenused olid mõeldud templiriituste jaoks; kuid pole üllatav, et iga kaupmees võttis oma teenuse eest tasu.

15) Ja Ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja Ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad

16) ja ütles tuvimüüjatele: „Viige need siit minema! Ärge tehke minu Isa koda kaubakojaks!” (ἐμπὸριον).

Jeesus teeb selle avalduse (Johannese 2:16), viidates Sakarjale, kus tulevase messiakuningriigi seisund on esitatud Sakarja 14:20-21:

20) Sel päeval seisab hobuste kuljustel: „Issandale pühitsetud!” Ja potid Issanda kojas on nagu piserdusnõud altari ees.

21) Iga pott Jeruusalemmas ja Juudas on pühitsetud vägede Issandale. Ja kõik ohverdajad tulevad ja võtavad need ning keedavad nende sees. Ja sel päeval ei ole enam ühtegi kaubitsejat vägede Issanda kojas.”

Heebreakeelne sõna, mis on tõlgitud “kaupmees”, hääldatakse KEN-AH-AN-EE. Seda sõna tõlgitakse nii “kaananlaseks” kui ka “kaupmeheks”. Kui tõlkida seda kui “kaananlane”, siis kasutatakse seda sõna Kaananimaal elavate inimeste eristamiseks teistest rahvastest. Kaananlased olid tuntud ka kaupmeestena, eriti foiniiklased. Seetõttu kasutatakse seda sõna ka termini “kaupmees” kohta, nii nagu sõnast “kaldealased” on tulenenud sõna “astroloogid”. Kui me vaatame salme Johannese 2:16 ja Sakarja 14:21 koos, siis näeme, et Jeesus puhastab templit mitte ainult oma päevaks, vaid ka valmistudes tulevaseks messiaanlikuks riigiks, mil “ei ole enam ühtegi kaubitsejat vägede Issanda kojas.”

Johannese 2:17 on kirjas jüngrite reaktsioon Issanda templi puhastamisele:

17) Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud: „Kiivus sinu koja pärast neelab mu ära.”

Nad mäletasid Psalmi 69:9. See psalm ütleb meile, et Messias on täis kiivust oma isakoja suhtes. Ta oleks kiivas selle vastu, et koht, kuhu Jumala rahvas koguneb, oleks reserveeritud ainult neile, kes soovivad palvetada ja Issandat otsida.

Kui Issand puhastab templit, nagu on kirjas, siis ei tee ta seda mitte sellepärast, mida kaupmehed teevad, vaid sellepärast, kus nad seda teevad: Issanda templis. Asjaolu, et Issand puhastab templit kolm aastat hiljem, näitab, kuidas inimese olemus, pärast noomituse ja sõnumi edastamist, naaseb oma “status quo” juurde.

Loomulikult ei ole inimese patune olemus muutunud ega ka tema tavad. Tänapäeval on jumalateenistuse kohti, mis on muudetud ajutisteks turuplatsideks, kus kaupmehed müüvad oma kaupa ning see on juhtide ja kaupmeeste meelest õigustatud, sest kõike tehakse Issanda ja Tema töö nimel. Kuna aga Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti, siis tuleb järeldada, et Issand on täna sama kiivas oma Isa koja pärast kui kaks tuhat aastat tagasi. Samamoodi peame meiegi olema innukad nende ülistus- ja osaduskohtade suhtes, mis praegu on meie käsutuses. Me peame hoidma neid vabana kauplemisest isegi siis, kui need asjad puudutavad Issandat. Peame reserveerima oma palvemajad neile, kes soovivad palvetada ja Issandat otsida. Siis valatakse Tema Vaim välja kõigi osalejate peale ja kaupmeeste pood ei kurvasta siis Tema Vaimu.

* EMPORION on kreeka sõna ἐμπὸριον ingliskeelne kirjapilt.


Teksti autor Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus

Greek Thoughts Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Greek Thoughts artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile Greek Thoughts Archives- Language Studies – StudyLight.org 2) Greek Thoughts sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Allikas: EMPORION* – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org

Materiaalsete soovide surmav pettus

Piibli uurimine noomib meid sageli ja paljastab meie motiivid. Kui ma hiljuti piibliuurimisrühmas istusin, esitas juht meie rühmale .....

Otsi alati abilisi, valgust pimeduses

Fred Rogers ütles kunagi kuulsad sõnad: "Otsige abilisi." Mida teha, kui pimedus on liiga pime? Kui valu, lein .....

Rohkem kui seksuaalne puhtus: viis eesmärki vendadele Kristuses

Kui me koolitame noori vendi ainult Piiblit lugema ja seksuaalsete kiusatuste vastu võitlema, siis miks meid üllatab see, .....

Jeesus ja apostlid pidasid šabatit

Kas teadsite, et kahte pühapäevase jumalateenistuse toetamiseks kõige sagedamini kasutatud Pühakirja salmi tõlgendatakse sageli valesti? Avastage piibellikud tõendid, .....

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha, tõeline võidupüha, .....

Enda nägemine romaanis “Armastusloo lõpp”

Kui Saalomon tahtis oma poegi abielurikkumise eest hoiatada, rääkis ta järgmise loo: Sest oma koja aknast, aknaavast ma .....

Ära ole sina ise

Ta sisendas hirmu kõigisse, kellega kohtus. Tema hääl nagu ärritunud mesilasparv, nõelas kõiki, kes talle lähenesid. Tema sõnad .....

Jälgige Hamasi rahavoogu

Oleme viimastel nädalatel kuulnud lõputult hüüdeid "Vabastage Palestiina!", kuid sellel teemal on üks variatsioon, mis tabab naelapea pihta: .....