Lashon hara pettus

Jagage armastust

 

Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga!” (Psalmid 34: 13–15).

Üks raskemini mõistetavaid osasid Tooras on arutelu “tzarat” üle – see on nahahaigus, mida tõlgitakse tavaliselt ekslikult “pidalitõveks.” Tegelikult on tzarat vaimse puudujäägi füüsiline ilming. Talmud (Arachin 16) ütleb, et tzarat tekib spetsiaalselt “lashon hara” (negatiivse kõne) tagajärjel teise inimese kohta. Vaatame pühalikku lugu ohtudest, mis järgnevad sellele kui Haftarah’s (prohvetite raamatute hulgast valitud lõik, mida loetakse sünagoogi jumalateenistustel hingamispäeval pärast iga Toora õppetundi) räägitakse midagi ebaselgelt. Selles loos näeme, et see võib viia isegi verevalamiseni. 3. Moosese 19:16 teises osas on kirjas, et “sa ei tohi seista kõrval, kui su ligimese verd valatakse!” Edomlase Doegi lugu (1. Saamueli 21–22) kasutatakse sageli selleks, et illustreerida keelepeksust tekitavat kahju. Doeg nägi, kuidas preester Ahimelek andis Taavetile leiva ja mõõga. See oli täiesti süütu tegu, mille eesmärk oli aidata kuningas Sauli õukonna juhti. Doeg teatas sellest Saulile. Doegi lugu oli täiesti tõene, mitte negatiivne ja salajane ning Ahimelek oleks öelnud Saulile täpselt sama, kui tema käest oleks küsitud (mida ta hiljem tegi). Ometi tõlgendas Saul seda lugu ekslikult tõendina sellest, et Ahimelek toetas Taaveti mässu ja tappis Noobis kõik preestrid peale ühe.

Meenutame ka 4. Moosese 12ndas peatükis toodud lugu, kus Mirjamit tabas tzarat (pidalitõbi) kuna ta oli oma vennast Moosesest halvasti rääkinud, kuigi see, mida ta tema kohta ütles, oli tõsi. Kuidas on omavahel seotud teiste inimeste kohta halvasti rääkimine – teiste kohta kuulujuttude levitamine – ja see nahahaigus?

Ehitada või hävitada

Kõne on loomise tööriist – selle kaudu saame üles ehitada üksikisikuid ja maailma. Saame kiita, julgustada ja sisendada teistesse enesekindlust. Vana Piibellik judaism (ka algkogudus) oli teravalt teadlik kõne võimust ja kõne kaudu tehtavast kahjust. Varased targad ja rabid märgivad, et universum ise loodi sõnade kaudu.

Bereshit(1. Moosese raamat) 1, “ja YHWH ütles: saagu valgus … ja YHWH ütles: saagu taevas ja YHWH ütles: olgu selle keskel vesi ja YHWH ütles: las maa tuua esile rohtu ja ravimtaimi jne. ” Ruach Ha Kodesh (Püha Vaim) toob Brit Chadishas (U.T.) meile õpetliku paralleeli selle Toora tõe kohta, kui näeme YAHshua sõnadega neetud viigipuu näidet, mis kuivas ja suri.

“Mitte see, mis suhu läheb, ei rüveta meest, aga see mis suust välja tuleb, see rüvetab meest. ” Matteuse 15:11.

Lisaks loeme Markuse 11: 23–24, et meie sõnades on vägi, mis on piisavalt märkimisväärne selleks, et isegi mägesid liigutada.

Me kõik oleme tuttavad YAHshua poolvenna Jaakobuse hoiatustega, kui ta ütleb meile, et “keel on tuli, ebaõigluse maailm. Keel on meie liikmete sekka niimoodi asetatud, et rüvetab kogu keha ja paneb põlema eluratta ja see on süüdatud põrgust… Keegi ei suuda keelt taltsutada. See on ohjeldamatu kurjus, täis surmavat mürki. Sellega me õnnistame YHWH-d, oma Isa ning sellega me kirume vendi, kes on loodud YHWH näo järgi. Samast suust lähtuvad õnnistus ja needus… Need asjad ei peaks nii olema.” Jaakobuse 3: 6–10.

Meie räägitud sõnad võivad luua rahu, harmooniat, rõõmu ja ühtsust või vastupidi – armukadedust, viha, raevu, pahameelt, vägivalda ja isegi tuua endaga kaasa mõrvu.

Talmud ütleb meile, et keel on nii ohtlik instrument, et selle väärkasutamise vältimiseks tuleb seda hoida silmade eest varjatuna kahe kaitsva seina (suu ja hammaste) taga.

Samuti õpetatakse, et lashon hara poolt tekitatud kahju on veelgi hullem kui varguse või kellegi rahalise petmisega tekitatud kahju, sest rahalise kahju saab heastada, kuid kurja keele poolt tekitatud kahju ei saa kunagi parandada.

Pannes teisi end olulistena tundma, ehitame neid üles, öeldes justkui: “Teie olemasolu on vajalik.” See on elu andev ja jaatav.

Üks möödunud põlvkonna suurimaid Ameerika rabisid, rabi Shlomo Freifeld, tõi teadaolevalt ühe ligimese tagasi YHWH juurde ja Toora pidustustesse, hoolides temast piisavalt palju, et öelda talle: “Tere hommikust”.

Teiselt poolt saab aga kõnet kasutada ka hävitamiseks. Sõnad nagu “sa oled väärtusetu”, hävitavad inimese enesehinnangu. Nagu kuningas Saalomon ütleb: “Elu ja surm on keele võimuses ja need, kes seda armastavad (lashon hara), söövad selle vilja.” (Õpetussõnad 18:21).

Talmud (Arachin 15b) selgitab, et negatiivne kõne on isegi halvem, kui mõõk kuna see tapab paljusid inimesi isegi suurel kaugusel.

See aitab meil mõista Toora portsjonit Tazriah´d, mis on 3. Moosese 13:45–46.

Toora ütleb, et kui kellelgi on diagnoositud tzarat, siis peab ta minema väljaspoole linna piire ja karjuma: “Saastunud, roojane!” ja hoiatama kõiki, kes talle lähenevad. Karistus on mõõt mõõdu vastu: kui propageerite teiste seas lõhesid, siis kannatate ka ise kahepalgelisuse käes.

Lashon hara – pöördumatu kahju

Üks hassiidide jutustus illustreerib seda hästi.

Üks mees käis kogukonnas ringi ja rääkis oma rabi kohta pahatahtlikke valesid. Hiljem mõistis ta oma valet ja  kahetses. Ta läks rabi juurde ja palus andestust, öeldes, et ta teeb kõik, mis võimalik, et seda heastada. Rabi ütles mehele: “Mine kirikutorni, võta sulepadi, lõika see katki ja puista suled laiali.” Mehe arvates oli see kummaline soov, kuid see oli piisavalt lihtne ülesanne ja ta tegi seda heameelega. Naastes rabi juurde teatas ta, et ülesanne on täidetud. Selle peale ütles rabi: “Mine nüüd ja korja suled kokku. Sest sa ei saa enam oma sõnade tekitatud kahju heastada, täpselt samamoodi nagu sul pole võimalik neid sulgi kokku koguda.”

Teise kurja kõnet on võrreldud noolega, mida, peale selle vabastamist, ei saa peatada enne, kui see sihtmärki vigastab. Samamoodi ei saa peatada öeldud sõnade kahju nende sihtmärgile (teise iseloomule ja hingele) kui sõnad on juba välja räägitud. . .

Juttu kuulavat inimest nähakse mõnikord isegi halvemas valguses kui teda, kes jutustab, sest kuulujutud ei saa kahjustada, kui keegi neid ei kuula. On öeldud, et lashon hara (kuri keel ja kõne) tapab kolm inimest: selle, kes seda räägib, selle, kes seda kuuleb, ja selle, kellest seda räägitakse.

Toora rikkumised

Tooras on 31 käsku, mis on seotud lashon haraga. Siin võetakse arvesse eriti kahte. Need mitzvad (käsud) käsitlevad konkreetselt sobimatut kõnet või laimu teise kohta: “Ära käi keelekandjana oma rahva seas” (3. Moosese 19:16).

3. Moosese 25:17 on öeldud: “Ükski ärgu tüssaku oma ligimest.” Traditsiooniliselt on seda tõlgendatud kui teisele inimesele kõnega tehtavat ülekohut. See sisaldab kõiki väiteid, mis häbistavad, solvavad, on valelikud teise inimese kohta või põhjustavad talle emotsionaalset valu ja stressi.

Israel Meyer haKohen, rohkem tuntud kui Chafetz Chayim, kirjutas mitu raamatut lashon harast, mis kõik lähevad väga üksikasjalikuks. Seaduste põhitõed on järgmised:

* Te ei tohi kellegi kohta rääkida halvustavaid asju, olenemata sellest, kas see on tõene või mitte.

Te ei tohi kellegi kohta halvustavaid asju eeldada.

Te ei tohi kellegi kohta halvustavaid asju kuulata ja kui kuulete, siis te ei tohi seda uskuda.

Nende Toora juhiste rikkumine tähendab saada inimeseks, kellel on teadaolevalt “kuri keel” või inimeseks, kes paneb toime lashon hara patu.

Keelekandmine on sisuliselt igasugune klatš. Heebreakeelne sõna keelekandja on “rakheel” (Resh-Kaf-Yod-Lamed), mis on seotud sõnaga, mis tähendab kauplejat või kaupmeest. Idee on selles, et keelekandja on nagu kaupmees, kelle kaubaks on kuulujutud või keelekandmine.

Teised terminid, mis aitavad paremini mõista selle teema pühalikkust, on “avak rechilut” ehk klatši tolm ja “avak lashon hara” ehk kurja keele tolm.

Mõnikord võib lashon hara kaudu Toora rikkumise toime panna isegi siis, kui midagi konkreetset teise kohta ei räägita.

Lashon hara “tolm” võib olla avaldus, mille võite teha näiteks öeldes “hästi, see ja see ütles midagi sinu kohta, aga ma ei ütle seda sulle, sest see oleks vale” või “kas sa lugesid nende uut raamatut? Noh, soovitan sul seda teha ja teha oma järeldus selle kohta, kui õiged nad on. “

Halvim süütegu on “motzi shem ra” ehk halva kuulsuse tahtlik levitamine või teise kohta valetamine, eesmärgiga talle haiget teha.

Meie, kes üritame Toorale kuuletuda, peame parandama oma kõnet, muutma oma harjumusi ja õppima YHWH ja inimeste ees ettevaatlikult kõndima.

Läänemaailma kristlus on kujunenud süsteemiks, mis kuulutab jõuliselt seda, mida inimene “usub”, kuid see veendumuste süsteem ei pruugi ilmneda igapäevases elus.

Varane piibellik judaism on selle eluviisiga vastuolus. Sõnadega kuulutati mitte ainult seda, millesse keegi uskus, vaid pigem seda, kuidas ta elas. Tema suust lähtuvad sõnad näitasid tema veendumuste süsteemi.

Lashon hara piirid

Paljud inimesed teevad vea arvates, et lashon hara – negatiivse kõne – keeld piirdub ainult vale ja ebatõe rääkimisega, kuid see pole nii. Valetamine kuulub eraldi keelu alla, mida väljendatakse 2. Moosese 20:13 ja 23:7. Lashon hara on keeld öelda teise inimese kohta midagi negatiivset või halvustavat – isegi kui see on tõsi!

Sageli seab lashon hara end mugavasti sisse ratsionaliseerimiskatte varju alla. Pole isegi vahet, kas sõnu öeldakse kaudselt või vihjamisi. Kui sõnumit saab tõlgendada negatiivselt, siis on see lashon hara patt.

Olge teadlikud võimalikest lashon hara olukordadest ja peatage need jutud enne nende algust.

Miks inimesed klatšivad?

Mis motiveerib üht inimest teisest inimesest halvasti rääkima? Madal enesehinnang. Kui inimene tunneb end halvasti, siis on paremaks saamiseks kaks võimalust.

Kas

1) pingutada ja selle nimel töötada, et ennast üles ehitada (see tähendab palju rasket tööd!) Või

2) teha teisi maha. (Põhjendus on see, et kui ma suudan teisi alandada, siis ma ise ei näi nendega võrreldes nii halb!) See on lihtne viis, “kiire ego laks”.

Kuid kas Te tahate olla selline inimene?

Lashon hara vältimise esimene samm on ära tunda meie endi vead ja pühenduda nende parandamisele.

Kui ma aktsepteerin seda, et ainult mina vastutan oma puuduste eest, siis olen samas vähem kriitiline ja teiste suhtes tolerantsem. Kui leiate, et olete enda või teiste suhtes kriitiline, siis proovige keskenduda vigade asemel voorustele. See tõstab Teid negatiivsusest välja.

Toora ütleb: “Ärge valige lihtsamat väljapääsu. Tunnete end halvasti? Pingutage selleks, et end parandada.”

Mõistke kohut teiste kasuks

Mis siis saab, kui me tahtmatult kuuleme lashon harad? Talmud ütleb, et me ei tohiks seda automaatselt tõeks pidada. Pigem on reegliks “süütu, kuni süü pole tõendatud”.

On kuulus lugu suurest Talmudi targast Rashashist (rabi Shmuel Shtrashun, kes elas 19. sajandil Vilnas), kellel oli fond, kust vaesed inimesed said raha laenata.

Ühel päeval, kui rabi Talmudi uuris; tuli üks mees
oma 10 000 rublast laenu tagasi maksma. Rabi oli õppimisse nii süvenenud, et pistis raha raamatu vahele ja unustas selle sinna. Nädal aega hiljem vaatas rabi oma laenuraamatut ja märkas, et 10 000 rublast laenu ei makstud kunagi tagasi. Nii helistas ta mehele ja palus tal see ära maksta. “Aga ma maksin Teile eelmisel nädalal tagasi,” ütles mees. “Olgu, aga kus on siis Teie kviitung?” küsis rabi, kes tõesti ei mäletanud, et talle tagasi maksti. “Te uurisite Toorat ja ma ei tahtnud Teid häirida,” vastas mees. Varsti hakkas sõna levima, et vaene mees ja rabi on seotud finantsvaidlusse. “On sel mehel ikka jultumust vaielda rabiga!” ütlesid kõik. Mehe maine oli rikutud ja kogukond põlgas teda.

Umbes aasta hiljem vaatas rabi sedasama Talmudi lõiku üle ja sattus ümbrikule, mis sisaldas 10 000 rubla, siis ta sai aru, mis oli juhtunud! Ta helistas kohe mehele ja vabandas. “Kuid Teie vabandamine mind ei aita,” ütles mees kurvalt. “Minu maine on igaveseks rikutud!” “Ärge muretsege,” ütles rabi. “Esitan sünagoogis avaliku teadaande, andes kõigile teada, et see oli minu viga.” “Kuid see ka ei aita,” ütles mees. “Nad arvavad, et ütlete seda lihtsalt sellepärast, et Teil on minust kahju.” Rabi mõtles kaua ja pingsalt, kuni jõudis lahenduseni. “Teil on tütar ja mul on poeg,” ütles ta. “Korraldame nende pulmad. Nii kinnitatakse kõigile, et Te olete täielikult usaldusväärne, sest muidu poleks ma seda abielu kunagi soovitanud.” Ja sellega sai kahju parandatud, kuid see pole alati nii lihtne …

Kõne ja lunastamise protsess:

Talmud küsib: miks püha tempel hävitati? Sest inimesed rääkisid üksteisest lashon harad. Chofetz Chayim (kes 20. sajandil kodifitseeris lashon hara seadused) ütleb, et kuulujutudest hoidumine on kõige tõhusam viis kahju tagasi pööramiseks ja lunastuse saavutamiseks! Miks on YHWH selle pärast nii mures? Mis kahju see universumile suures plaanis teeb? See rikub Toora ja YHWH eesmärke inimesega. Maimonides ütles, et “Toora korraldused ei ole koorem, vaid vahend halastuse, lahkuse ja rahu tagamiseks maailmas”. Lashon hara hävitab YHWH maailmaplaani harmoonia. “Ja YAHshua rääkis nendega, öeldes: “Häda teile, kirjatundjad ja variserid, silmakirjatsejad! Sest te maksate kümnist piparmündist, aniisist ja köömnetest ning olete unarusse jätnud seaduse raskemad asjad: õigluse, halastuse ja usu. Seda te peaksite tegema, jätmata teisi tegemata.” Matteuse 23:23. “Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?” Miika 6:8.

Enamik, kes haaravad kinni meie isade Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi usust, leiavad, et nad võivad olla väga edukad šabati, koššersöömise ja Toora järgi käimise algetapis, nagu seda on kirjeldatud Apostlite tegude 15: 28-29.

Üks Toora kõige sagedamini rikutud segmente ja võib-olla kõige keerulisemaid seaduseid, milles on ülikeeruline meisterlikkust saavutada, on seadused, mis käsitlevad lashon harad või “kurja keelt”.

See on Tooras väga oluline teema valdkond; vähesed inimesed valitsevad seda Yetzer Harad (kurja kalduvust).

Disharmoonia jääb püsima ja YHWH täielikku valgust ei saa selles elus leida ilma meisterlikult lashon harad, kurja ja laimavat keelt, valitsemata. Selle väljakutse esitamiseks pole paremat aega kui täna.

On tulnud aeg murda meie rahvast kimbutavad eri-ja lahkarvamused.

Autor: Michael Detwiler.

Allikas: https://petahtikvah.com/Articles/deceit.htm