Meie partneri dr. David Chesoli kõne Linnakoguduse zoomi koosolekul

Jagage armastust

Aitäh! Olen tänulik, et mul on võimalik teiega täna taas zoomi vahendusel kohtuda. Tervitused teile Keeniast.

Mu tütar on olnud ja on siiani haige, tal on probleemid neerudega. Ma tänan Jumalat, sest mu tütar tunneb end täna juba veidi paremini. Ma tulin just haiglast ja olen nüüd kodus tagasi. Sel põhjusel ma hilinesingi täna jumalateenistusele.

Kuid me teenime võimast ja vägevat Jumalat.

Nii et loeme nüüd Jumala Sõnast 2. Moosese 14: 13–14:

“Aga Mooses vastas rahvale: “Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille Ta täna teile valmistab! Sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi.  Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!”

See kirjakoht Pühakirjast tõesti julgustab mind. Teadmine sellest, et meil on Jumal, kes võitleb meie eest.

Sellest tekstist saame teada, et iisraellased olid just Egiptusest välja tulnud ja me näeme, et need inimesed kartsid midagi, mis pidi mõne minuti pärast juhtuma, sest nad olid jõudnud mereäärsesse paika, vaenlased olid nende kannul ja nad ei teadnud, kuidas merest läbi minna. Kui nad tagasi läheksid, siis tapaks vaenlane nad kõik. Nii et nad olid hirmul. Nüüd aga käskis Issand Moosesel nendega rääkida ja öelda neile: “Ärge kartke! Seiske kindlalt ja te näete Issanda päästet!”

Ühel hetkel jõuame ka meie oma elus kohta, kus kardame meid ümbritsevaid olukordi. Kuid need salmid Pühakirjast annavad meile väga palju julgustust. Me ei pea kartma, vaid seisma kindlalt ja usaldama Issandat, sest meie pääste tuleb Issandalt. Ta on ainus, kes suudab teha tee sinna, kus seda pole. Ta on ainus, kes suudab meid sidumistest vabastada. Nii et kui me usaldame Issandat, siis oleme võimelised võitma.

Me elame ajal, kus igal pool meie ümber on palju väljakutseid. Isegi arenenud riigid kisendavad. Oleme jõudnud punkti, kus kõik inimesed kisendavad.

Peamine meie eludes on usaldus Issanda vastu. Me ei peaks vaatama kõiki neid olukordi, mis meid ümbritsevad. Me ei tohiks karta asju, mis mõjutavad meie elu, vaid alati keskenduma Issandale. Usaldage Issandat ja uskuge Tema Sõna. Ta ütleb, et Ta võitleb meie eest ja me peame jääma rahulikuks ja ootama võitu. See on Tema lahing.

Ma tahan, et me tuletaksime endile meelde ja teaksime alati, et Tema jaoks pole miski liiga raske. Siin võitles Issand iisraellaste eest. Kõik vaenlased uputati merre. Ja Ta lõhestas mere selleks, et Tema rahvas saaks läbi minna. Ta võitleb meie eest.

Kui meie jõuame omadega tupikusse, siis ei tohiks me midagi karta. Me peaksime käima koos Issandaga, kuulama Tema häält ja tegema alati vastavalt sellele, mida Ta meile ütleb. Tehes nii teame, et Ta ei hülga meid ega jäta meid maha. Lõpuks annab Ta meile võidu. Pole tähtis, mis olukorras te olete. Peame teadma, et Jumal teeb iga päev meie heaks midagi, sest Tema plaanid meiega on head ja Tema plaanid annavad meile hea lõpu.

Kiitus Issandale! Aamen! Jumal õnnistagu teid!”